Maanmittauslaitos: Kiinteistöjen hinnat nousevat

  Metsän, omakotitonttien, lomamökkien ja peltomaan kauppahintojen kehitys ja hintatasot eri maakunnissa selviävät maanmittauslaitoksen vasta valmistuneesta kiinteistojen_kauppahintatilastosta.

Talouden taantuma on ohitettu kiinteistökaupassa. Taantuman syvin kohta oli vuoden 2009 alussa. Tästä kaupanteko on piristynyt selvästi: vuonna 2010 tehtiin 68 900 kiinteistökauppaa, ja määrä kasvoi 13 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Rahaa käytettiin 7,8 miljardia euroa.

Omakotitalojen kauppa käy hyvin

Pientalojen kauppoja tehtiin vuonna 2010 yhteensä 17 160, nousua edellisvuodesta on 17 prosenttia.

Eniten omakotikauppoja tehtiin vuonna 2005, jolloin 18 000 taloa vaihtoi omistajaa. Hinnat nousivat kaava-alueilla seitsemän prosenttia ja haja-asutusalueilla kuusi prosenttia. Omakotikiin-teistön keskihinta kaava-alueilla oli Espoossa 435 000 € (nousua 9 %), Helsingissä 392 500 € (+14 %), Vantaalla 305 000 € (+11 %), Tampereella 240 000 € (+12 %), Kuopiossa 217 350 € (+1 %) ja Oulussa 208 000 € (+17 %). Tässä mainitut hinnat ovat mediaanihintoja.

Omakotitalotontit kallistuivat isoissa keskuksissa

Vuonna 2010 pientalotontteja myytiin 7 670 kappaletta, mikä on yhdeksän prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Yksityisten myymien tonttien neliöhinnat nousivat 26 prosenttia asema-kaava-alueilla, samoin kuntien myymien tonttien hintataso on noussut 22 prosenttia. Keskihinnan kasvu johtuu osin siitä, että kauppaa käydään taas kasvukeskuksissa. Helsingissä yksityisten myymien kaavatonttien keskihinta sitovan tonttijaon asemakaava-alueilla oli 1 020 euroa per ker-rosneliömetri (nousua 24 %), Espoossa 870 €/k-m2 (+22 %), Vantaalla 592 €/k-m2 (+22 %) ja Tampereella 510 €/k-m2 (+6 %).

Lomamökkikauppa piristyi

Vuonna 2010 tehtiin 11 300 loma-asumiseen liittyvää kiinteistökauppaa, mikä on yhdeksän pro-senttia enemmän kuin vuonna 2009. Kaupoista 80 prosenttia tehdään kaava-alueiden ulkopuolella.

Omalla rannalla sijaitsevan rakennetun lomakiinteistön keskihinta nousi kaava-alueella12 prosent-tia, jolloin mökin tontteineen sai keskimäärin 125 000 eurolla. Kaava-alueen ulkopuolella omaran-tainen lomamökki maksoi keskimäärin 90 000 euroa (+7 %) ja kuivan maan mökki 43 000 euroa (+10 %). Kallein maakunta oli Itä-Uusimaa, jossa rantakaavamökin hinta oli keskimäärin 227 500 euroa. Uudellamaalla taas rantaan rajoittuva haja-asutusalueen mökki maksoi keskimäärin 174 500 euroa.

Rantakaavatontteja tarjolla vähän, hintataso korkea

Omarantainen rakentamaton tontti alueella, jolla on ranta-asemakaava, maksoi keskimäärin 37 000 euroa (nousua 25 %). Kauppojen määrä (497 kpl) laski kaksi prosenttia, eli kauppoja tehtiin noin puolet vuoden 2005 lukumäärästä. Ranta-asemakaava-alueilla kalleimmat tonttikaupat tehtiin Uudellamaalla keskihintaan 160 000 euroa.

Haja-asutusalueella rantatontteja myytiin yhdeksän prosenttia enemmän (1 270 kpl) kuin vuonna 2009, ja keskihinta nousi 15 prosenttia. Kaava-alueen ulkopuolinen rantarakennuspaikka maksoi keskimäärin 30 000 euroa, kallein hintataso oli Uudellamaalla 147 000 euroa.

Pelto ja metsä käyvät kaupaksi

Peltokauppoja tehtiin 670 kpl, mikä on kaksinkertainen määrä vuoteen 2009 verrattuna. Edellis-vuonna niihin odotettiin verohelpotusta. Tämä toive ei toteutunut, mutta kauppa käynnistyi. Pellon hinta nousi 14 prosenttia, ja koko maan keskihinta vuonna 2010 oli 7 840 euroa hehtaarilta.

Kalleinta pelto oli Varsinais-Suomen maakunnassa, 11 000 euroa hehtaarilta. Matalin keskihinta oli Lapin maakunnassa, jossa hehtaarihinta oli 1 800 euroa.

Vuonna 2010 tehtiin 2 680 yli kahden hehtaarin metsäkauppoja. Tämä on 21 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Metsän keskihinta koko maassa oli 2 400 euroa hehtaarilta. Vuodesta 2009 nousua on 17 prosenttia.

Kalleinta metsämaa oli Varsinais-Suomen maakunnassa, 4 800 euroa hehtaarilta, ja halvinta La-pissa, jossa hehtaari maksoi 800 euroa.

Related Posts