Maapallolla asiat paremmin kuin koskaan

Otsikon väite on mielipide, koska ihmisten näkemykset vaihtelevat. Yksi näkee ympäristön tilan olevan tärkeämpi asia kuin hyvinvointi. Toinen näkee asiat päinvastoin. Arvioni siitä, että asiat ovat paremmin perustuu suurempaan kuvaan ja pidempiin aikaväleihin kuin päivänpolttaviin asioihin. Elämme ajanjaksoa, jossa siirrymme teollisuuden aikakaudesta tiedon aikakauteen. Asiat tulevat muuttumaan paremmiksi suuressa kuvassa, vaikka uhkia on olemassa.

Ihmiskunnan suurimmat ongelmat ovat olleet vähintään vuosisatoja nälänhätä, tappavat tartuntataudit ja sodat tai muu väkivalta. Nämä ongelmat ovat vähentyneet viimeisten vuosikymmenien aikana merkittävästi. Seuraavien vuosikymmenien aikana meillä on hyvät mahdollisuudet päästä eroon lähes kokonaan ainakin nälänhädästä ja tappavista tartuntataudeista.

Aloitetaan nälänhädästä. Etenkin viimeisinä vuosikymmeninä nälänhätä on vähentynyt. Ylipaino alkaa olla suurempi terveysongelma kuin aliravitsemus. Ennen oli enemmän köyhiä eikä maatalouskaan ollut niin kehittynyttä kuin nykyään. Vuosikymmeniä ja satoja vuosia aiemmin pienikin virhe tai sadon tuhonnut huono sää aiheuttivat suurten ihmisryhmien kuoleman. Nykypäivänä niin käy harvemmin. Silloin, kun niin käy niin kyse on enemmän politiikasta kuin luonnon aiheuttamista katastrofeista. Monilla on edelleen nälkä, mutta ihmiset kuolevat kohtuullisen vähän nälkään tai aliravitsemukeen verrattuna aikaan esimerkiksi 50 vuotta sitten. Vuonna 2014 850 miljoonaa ihmistä oli aliravittuja ja heistä miljoona kuoli. Tämä voi tuntua isolta luvulta, mutta kun sitä verrataan ylipainoisiin tai siihen kuolleisiin, joita samana vuonna oli yli kaksi miljardia ja kuolleitakin kolme miljoonaa niin voidaan todeta, että järkevällä politiikalla aliravittujen määrää voidaan pienentää merkittävästi.

Tappavat tartuntataudit ovat nykyaikana vähissä. Satoja vuosia aiemmin ne saattoivat tappaa suuria määriä ihmisiä nopeasti. Yhden perheenjäsenen sairastuessa oli todennäköistä, että muutkin sairastuivat ja kokonaisia perheitä saattoi kuolla lyhyessä ajassa. Tänä päivänä ne rajoittuvat lähinnä Aidsiin, erilaisiin influenssoihin ja suolistotauteihin. Jälkimmäisten kuolleisuusaste on matala eikä ensimmäinenkään tapa nopeasti, jos ollenkaan. Joukkoon voidaan lisätä vielä Ebolan kaltaiset harvoin esiintyvät taudit. Koska en ole tiedä lääketieteestä kovinkaan paljon niin lisätkää ihmeessä listaan tauteja mikäli koette sen tarpeelliseksi. Lapsikuolleisuuskin on olematonta verrattuna esimerkiksi viidenkymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen. Nykyään sekin on alle 5%:ia ja kehittyneissä maissa alle prosentin. Lääketiede on kehittynyt viime vuosikymmeninä harppauksittain ja tilanne on parantumassa jatkuvasti.

Lukemalla iltapäivälehtiä tai seuraamalla muita medioita voi saada sellaisen kuvan, että maailma on täynnä sotaa ja väkivaltaa. Oli kyseessä terrorismin vastainen sota, murhat tai muut paikalliset konfliktit. Tällainen mielikuva syntyy helposti, kun eri mediat ja tietyt poliitikot käyttävät hyväkseen terrorismia luomalla turhia pelkoja aiheuttavia mielikuvia. Terrorismin ei voi sanoa olevan suuri ongelma varsinkaan täällä Suomessa. Eikä sen voi sanoa olevan suuri ongelma missään länsimaissa. Terrorismin vastainen sotakin on vain tekosyy, jolla pyritään pääsemään käsiksi lähi-idässä sijaitseviin luonnonvaroihin. Niiden herruudesta taistellaan sotkeutuen lähi-idän maiden sisäisiin tai välisiin asioihin. 1900-luvun viimeisellä puoliskolla ja tämän vuosisadan alussa sotiminen ja väkivalta ovat vähentyneet merkittävästi. Esimerkiksi vuonna 2012 maapallolla kuolleita oli 56 miljoonaa, joista hieman yli 600000 kuoli väkivaltaisesti. Maatalouspainotteisella aikakaudella väkivaltaisesti kuoli noin 15%:ia ihmisistä. Sodat tulevat todennäköisesti vielä vähenemään, koska tiedon aikakaudella merkittävimpiä resursseja on vaikeampi hankkia väkivalloin.

Uhkista voisi mainita ainakin, mahdollisen joukkotuhoaseiden laajamittaisen käytön, tekoälyn lähtemisen ihmisten hallinnasta, maapallon väestön kasvamisen liian suureksi ja resurssien liiallisen tuhlauksen. En näe ilmastonmuutosta yhtä pahana ongelmana kuin edellämainittuja. Se vaatii sopeutumista, mutta ei mahdottomuuksia mikäli tahtoa löytyy. Tekoälyn lähteminen ihmisten hallinnasta on edellämainituista ainoa uhka jota ei voi ainakaan vielä ratkaista. Eikä siihen ole vähään aikaan vielä tarvetta, vaikka mitä aikaisemmin asiaa todella aletaan ratkaisemaan sitä varmemmin ratkaisu löytyy.

Tämän, kuten muidenkin kirjoitusten mielipiteet ovat kaikki omiani eivätkä liity Piksun muihin kirjoittajiin tai sen toimituksen mielipiteisiin.

Hyvää viikonjatkoa!

-Tommi T

Related Posts