Maataloustuotanto tapahtuu yhä enenevässä määrin osakeyhtiömuotoisilla, usein konkurssin partaalla hoipertelevilla maatiloilla

Asunnot ja metsä Kevyttä

Osakeyhtiömuotoinen maatalousyrittäminen on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa ja jo lähes kolmasosa maataloustuotannostamme tapahtuu yritysmuotoisena toimintana.

Osakeyhtiömuotoinen toiminta on henkilöyritystä järkevämpi muoto antaen mahdollisuuksia monipuolisempaan omistajarakenteeseen. Osakeyhtiömuotoinen toiminta on konkurssin sattuessa armeliaampi kuin henkilömuotoinen yritys. Osakeyhtiömuotoinen yrittäjä ei jää konkurssin sattuessa vastuuseen yrityksen veloista, ainoastaan yritys kaatuu.

Mutta maataloudella menee kaikenkaikkiaan erittäin heikosti. Maatalouden ongelmaluottojen määrä on kasvanut viimeisten vuosien aikana voimakkaasti. Helmikuussa 2022 erityisesti elinkeinonharjoittajien hoitamaton lainakanta oli suuri (6,9 %) suhteessa koko lainakantaan. Myös kaikkien maatalousyritysten hoitamaton lainakanta (4,3 %) oli suhteessa lainakantaan suurempi kuin yritystoimialoilla keskimäärin. Maatalouden tuotantopanosten hinnat ovat nousseet poikkeuksellisen paljon lyhyessä ajassa.

Helmikuun 2022 lopussa maataloudelle myönnettyjä pankkilainoja oli yhteensä 4,8 mrd. euroa josta 3,5 mrd. euroa oli myönnetty kotitaloussektoriin kuuluville elinkeinonharjoittajille. Maatalousyrityksille myönnettyjen lainojen kanta oli 1,3 mrd. euroa.

Viime vuosina maatilojen lukumäärä on pienentynyt ja on nyt noin 44000 kpl.  Samaan aikaan maatilojen toimintamuodon muutokset osakeyhtiöiksi ovat lisääntyneet ja osakeyhtiöiden määrä on kasvanut. Osakeyhtiöitä maatiloista on 1200 kpl. Nämä maatilat ovat luonteeltaan ammattimaisen teollisuuslaitoksen omaisia tuottaen merkittävän osan maataloustuotannostamme.  Muutokset toimintamuodoissa ovat osaltaan näkyneet pankkitilastoissakin: yksityiseen maatalousyrittämiseen otettujen lainojen kannan vuosimuutos oli −4,2 % helmikuussa 2022. Kanta on supistunut vuodesta 2018 lähtien, kun yhtiömuotoisen maatalouden lainakanta on samalla kasvanut. Helmikuussa se kasvoi 6,8 prosentin vauhdilla.

Lisää tietoa:

 

 

Related Posts

Talous

Työn kustannukset kuosissa

Hyvin jäähtyy Yhdysvalloissa keskuspankeille jopa tärkein inflaatiomittari Personal Consumption Expenditure Price Index. Se putosi vuositasolla jo liki kahta prosenttia eli tavoitehaarukkaansa.

Suurin ero henkilökohtaisen kulutuksen (PCE)