MACD analyysin avulla analysoidaan osakekurssin kehityssuuntaa

Sijoittaminen

MACD analyysiä käyttävät useat kurssikäyrien perusteella sijoituspäätöksiä tekevät, teknistä analyysiä hyödyntävät sijoittajat. MACD on helposti ymmärrettävä ja selkeä indikaattori. Sen englanninkielinen nimi on ”Moving average convergence divergence”.

MACD koostuu kolmesta aikasarjasta

MACD lasketaan yleensä päivän päätöskursseista ja se koostuu kolmesta aikasarjasta:

  • MACD käyrä (kuvan sininen käyrä) lasketaan vähentämällä yleensä 12 päivän liukuvasta keskiarvosta 26 päivän liukuva. Käyrä kertoo sen, onko osake ollut viimeisen kuukauden aikana nousussa vaiko laskussa. Jos kuvan sininen käyrä on nollan yläpuolella niin osake on nousussa ja sitä kannattaa tämän indikaattorin perusteella ostaa.
  • MACD signaaliviiva (kuvan punainen käyrä) on yleensä 9- päivän liukuva keskiarvo MACD arvosta. Se on liukuvalla keskiarvolla hieman tasattu MACD käyrä. Punaista käyrää kutsutaan signaaliviivaksi siksi, että se antaa signaalin siitä milloin kurssi on lähdössä nousuun taikka laskuun. Jos signaaliviiva (punainen käyrä) on sinisen alapuolella niin ollaan lähdössä nousuun tai nousu kiihtyy.
  • Varsinainen MACD indikaattori (kuvan musta käyrä) on MACD käyrän ja MACD signaaliviivan erotus. Jos musta käyrä on nollan yläpuolella niin MACD indikaattorin mukaan kannattaisi ostaa osakkeita.

MACD analyysi on valmiiksi saatavilla useasta palvelusta

MACD analyysi suomalaisille osakkeille on helposti saatavilla esimerkiksi marketwatch palvelusta, josta kuvan analyysi Valmetin viimeisen vuoden kehityksestäkin on peräisin. Monet muutkin kurssikäyriä tarjoavat palvelut sisältävät MACD analyysin.

MACD analyysin parametrit kannattaa sovittaa omalla kaupankäyntiyylilleen sopiviksi

MACD analyysin parametrejä (liukuvien keskiarvojen aikavakioita) pääsee yleensä muuttamaan ja parempaan tulokseen pääsee, jos sovittaa parametrit omaan kaupankäyntitaajuuteensa. Pidemmät aikavakiot soveltuvat rauhallisempaan sijoittamiseen ja lyhyemmät taas nopeampaan kaupankäyntiin.  Hyvään tulokseen voi päästä esimerkiksi pidentämällä aikavakioita suuruusluokkaan 22 päivää, 50 päivää, 10 päivää. Kannattaa itse kokeilla miten indikaattorista saa omiin sijoituspäätöksiinsä sopivan.

MACD analyysillä on vankka matemaattinen tausta ja perustelu

Matemaattisesti MACD käyrä (sininen käyrä) kertoo kurssikäyrän derivaatan eli nousunopeuden (trendin) ja MACD indikaattori (kuvan musta käyrä) taas kertoo kurssikäyrän toisen derivaatan eli kurssikäyrän nousunopeuden muutoksen suunnan. Näitä matemaattisia käsitteitä ei kuitenkaan tarvitse ymmärtää osatakseen täysipainoisesti hyödyntää MACD indikaattoria. Mutta on hyvä tietää että MACD aikasarjoille on järkevä ja hyvin perusteltu matemaattinen perusta.

Lisää tietoa:   wikipedia /MACD

 

 

 

 

 

 

One thought on “MACD analyysin avulla analysoidaan osakekurssin kehityssuuntaa

  1. ”MACD indikaattori (kuvan musta käyrä) taas kertoo kurssikäyrän toisen derivaatan eli kurssikäyrän nousunopeuden muutoksen suunnan”

    Totta tuo. Mutta olisi ehkä ymmärrettävämpi ilmaisu sanoa että MACD indikaattori (kuvan musta käyrä) kertoo onko kurssin vallitseva trendi muuttumassa parempaan (musta käyrä nollan yläpuolella) tai huonompaan (musta käyrä nollan alapuolella.

Comments are closed.

Related Posts