Maksuhäiriömerkinnät yhteydessä tuloihin

 

Maksuhäiriömerkinnät ovat usein yhteydessä sosiodemografisiin tekijöihin, kuten ikään, sukupuoleen ja tulotasoon. Viime vuosina on uutisoitu nuorison keskuudessa lisääntyneistä maksuhäiriömerkinnöistä. Miesten keskuudessa maksuhäiriöt ovat myös selkeästi yleisempiä kuin naisilla. VertaaEnsin.fi selvitti Suomen Asiakastieto OY:n maksuhäiriömerkintätiedoista, onko maksuhäiriömerkinnöillä yhteyttä talouksien mediaanituloihin.

Analyysi perustuu Suomen Asiakastieto OY:n 31.5.2016 päivittämiin maksuhäiriötilastoihin kaikista yli 200 asukkaan postinumeroalueista Suomessa. VertaaEnsin.fi kokosi maksuhäiriömerkinnät suurimmista suomalaisista kunnista, ja yhdisti ne talouksien mediaanituloihin. Analyysi osoittaa, että monella suomalaisella paikkakunnalla maksuhäiriömerkintöjen suhde mediaanituloihin on merkittävä.

 

Maksuhäiriömerkinnät ja kotitalouksien tulot kulkevat käsi kädessä

 

 

Kuvaajasta käy ilmi, että Suomen suurimmassa kaupungissa Helsingissä maksuhäiriömerkintöjen määrä vaihtelee reilusta kahdesta prosentista aina yli seitsemääntoista prosenttiin. Samanlaista vaihtelua löytyy myös muista kaupungeista.

Merkittävä havainto on kuitenkin maksuhäiriömerkintöjen ja mediaanitulojen välinen suhde, jonka kaaviosta voi myös havaita. Helsingissä korrelaatio mediaanitulojen ja maksuhäiriömerkintöjen välillä on -0,62, mutta myös muissa kaupungeissa havaittiin voimakasta negatiivista korrelaatiota maksuhäiriömerkintöjen ja mediaanitulojen välillä, kuten Tampereella (-0,52), Oulussa (-0,50), Kuopiossa (-0,54) ja Lahdessa (-0,72).

Voimakkaasta negatiivisesta korrelaatiosta voidaan päätellä, että maksuhäiriömerkinnät ja kotitalouksien mediaanitulot kulkevat jotakuinkin käsi kädessä, eli mediaanitulojen kasvaessa maksuhäiriömerkinnät laskevat. Sen sijaan on vaikeampaa sanoa, mistä yhteys johtuu. Alempi tulotaso voi tietysti suoraan vaikuttaa lainanoton tarpeeseen ja siten maksuhäiriömerkintöihin, mutta taustalla voi olla muitakin syitä, kuten koulutustaso, joka vaikuttaa sekä mediaanituloihin että maksuhäiriömerkintöihin samaan aikaan.

Varsinkin Helsingissä mediaanituloiltaan ääripäissä olevat kaupunginosat eroavat toisistaan merkittävästi maksuhäiriömerkinnöissä. Jokaisella alle 27500€ mediaanitulojen postinumeroalueilla on maksuhäiriömerkintöjä yli 8 %:lla yli 18-vuotiaista henkilöistä. Toisaalta taas jokaisella yli 40 000€ mediaanitulojen alueella maksuhäiriömerkintöjä on alle 8 %:lla henkilöistä.

Lähteet: VertaaEnsin.fiSuomen Asiakastieto Oy, Tilastokeskus

————————————————————————————————————————

Joonas Heikkinen

2 thoughts on “Maksuhäiriömerkinnät yhteydessä tuloihin

 1. Mitä haluat kertoa tällä kirjoituksellasi?

  Nimimerkki VertaaEnsin: Lienee (ainakin maalaisjärjellä) päivän selvää että sellaisilla, joilla on suuremmat tulot on paremmat mahdollisuudet hallita likviditeettiään. Korrelaatio omaisuuden ja tulojen välillä lienee sekin aika suuri. Eli kerropa mitä haluat tällä kirjoituksellasi kertoa? Where is the Beef?

  1. Velkaantuminen ei ole vain pienituloisten ongelma

   Hei,

   Kiitos kommentistasi. Analyysimme tarkoituksena oli selvittää, löytyykö kotitalouksien mediaanitulojen ja maksuhäiriömerkintöjen väliltä tilastollista yhteyttä. Toisaalta olimme kiinnostuneita myös maksuhäiriömerkintöjen jakautumisesta suomalaisissa kaupungeissa. Esimerkiksi Helsingin osalta tilasto löytyy täältä.

   Korrelaation lisäksi esittämästämme kuvaajasta ilmenee maksuhäiriömerkintöjen epätasainen jakautuminen eri postinumeroalueille. Helsingissä maksuhäiriömerkintöjen määrät vaihtelevat reilusta kahdesta prosentista aina yli seitsemääntoista prosenttiin. Melko voimakasta alueellista segregaatiota voidaan siis havaita ainakin maksuhäiriömerkintöjen pohjalta. 

   Velkaantumista pidetään usein pienituloisten ongelmana, eikä suurituloisten velkaantumisesta juurikaan puhuta. Tämä voi osaltaan luoda vaikutelmaa siitä, että velkaantuminen olisi yksinomaan pienituloisten ongelma, ja että tulot olisivat automaattisesti rinnasteisia maksuhäiriöihin. Kuitenkin aina silloin tällöin myös suurituloisten velkaantuminen nostetaan esille. Esimerkiksi Helsingin Sanomien jutussa 17.5.2014 ylivelkaantuneita auttavan Takuu-Säätiön toiminnanjohtaja Juha A. Pantzar toteaa: ”Asiakaskunnassa on edustettuna kaikki ammattikunnat. On yritysjohtajia, lääkäreitä ja juristeja. Isotuloisten takaushakemukset pistävät silmään. Heidän kuukausitulonsa ovat 4 500 eurosta ylöspäin.”

   ————————————

   Joonas Heikkinen – VertaaEnsin.fi

    

Comments are closed.

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan