Megatrendit

Pitkän ajanjakson yleistä kehityssuuntaa voidaan kutsua trendiksi. Yksittäistä ilmiötä tai ilmiöiden joukkoa voidaan kutsua megatrendiksi silloin, kun niiden vaikutus on maailmanlaajuinen ja omaa pitkän aikavälin. Megatrendeistä puhuttaessa puhutaan yleisesti useista vuosikymmenistä. Kun puhutaan pitkän aikavälin sijoituksista niin silloin on pakko ottaa myös megatrendit huomioon, koska ne vaikuttavat pidemmän aikavälin tuottoihin. Megatrendit eivät pelkästään paranna sijoitusten tuottoja vaan ne myös huonontavat niitä. Tämä on tietysti tapauskohtaista, joten jokaista sijoitusta pitää tarkastella erikseen mikäli haluaa ottaa megatrendit huomioon. Megatrendit voivat toimia päällekkäin vahvistaen tai heikentäen toista megatrendiä. Megatrendejä on monia ja riippuen ihmisestä, monet saattavat kutsua niitä eri nimillä. Tässä kirjoituksessa esittelemäni megatrendit ovat enemmän tai vähemmän itse määriteltyjä, joten toisilla ihmisillä voi olla omat näkemyksensä. Tämän vuoksi toivon, että saamme keskustelua aikaiseksi.

 

Terveys

Ihmiset ikääntyvät ja terveystietoisuus kasvaa ympäri maailmaa jatkuvasti. Lääkkeiden kehittämiseen muodostuu uusia menetelmiä. Ihmiset panostavat yhä enemmän omaan terveyteensä ja ovat valmiita investoimaan siihen paljon rahaa.

Kaupungistuminen

Ihmiset muuttavat jatkuvasti enemmän maaseudulta kaupunkeihin hankkiakseen paremman toimeentulon. Nykyiset suurkaupungit kasvavat koko ajan suuremmiksi ja uusia muodostuu entistä enemmän. Samalla rakentaminen muuttuu tiheämmäksi eli keskimääräinen elintila vähenee suurimmalla osalla ihmisistä.

Energiatehokkuus

Alamme olla tilanteessa, jossa raaka-aineiden saatavuus vaikeutuu ja joudumme turvautumaan entistä huonompiin ja vaikeammin hyödynnettäviin lähteisiin. Tämä lisää myös energiatehokkuuden tarvetta tuotteita tehtäessä, mikä vaatii insinööreiltä ja tutkijoilta entistä parempia ratkaisuja. Monet puhuvat Cleantechistä, mutta pidän sitä kaikkea vain yhtenä energiatehokkuuden alalajina.

Automaatio

Työpaikat tulevat olemaan tulevaisuudessa yhä enemmän kortilla robottien ja muiden koneiden siirtäessä ihmiset syrjään. Myös älykkäät ohjelmistot tulevat lisäämään automaatiota. Tämä tulee ennemmin tai myöhemmin lisäämään ihmisten vapaa-aikaa joka pitää käyttää jotenkin hyödyksi. Tämä tulee todennäköisesti myös lisäämään ihmisten eriarvoisuutta työnteon ollessa yhä harvempien etuoikeus.

Globalisaatio

Ympäri maailmaa työ ja vauraus tulee jakaantumaan keskimäärin tasaisemmin. Tämä johtaa sekä sikarikkaiden rikastumiseen että erittäin köyhien ihmisten vaurauden lisääntymiseen. Samalla aikaa, kun Suomessa ja monissa muissa länsimaissa keskituloiset keskimäärin köyhtyvät, tulevat köyhissä maissa ihmiset nostamaan suhteellista elintasoaan. Tämä sisältää myös vallan jakaantumisen tasaisemmin ympäri maailmaa.

Iso Data

Tietomäärät tulevat lisääntymään eksponentiaalisesti vielä pitkään tulevaisuudessa. Sosiaaliset mediat ovat yksi syy tietomäärien lisääntymiseen, mutta ei ainut. Tietoturvan tarve tulee jatkuvasti kasvamaan lisää, koska ison datan kerääminen voi olla vaarallista mikäli se joutuu vääriin käsiin. Tietoturvan voisi ehkä sijoittaa omaksi megatrendikseen, mutta menkööt se tähän kohtaan.

Muutokset viestinnässä

Keksimme lisää tapoja olla yhteydessä toisiimme. Olemme varmasti vasta kehityksen alussa, vaikka olemme edenneetkin nopeasti eteenpäin. Olemme koko ajan entistä vähemmän riippuvaisia paikasta ja henkilökohtaiset kontaktimme toisiin ihmisiin tapahtuvat yhä vähemmän kasvotusten.

Ratsasta megatrendeillä

Olisin voinut ehkä lisätä joitakin megatrendejä, mutta oman näkemykseni mukaan ne olisivat alkaneet jossain määrin kuitenkin risteytyä aiemmin mainitsemistani. On varmasti parempi lopettaa megatrendien etsiminen ja keskittyä enemmän siihen mitä megatrendit tarkoittavat sijoittajalle. Varmasti lähes jokaiselle, tai jopa kaikille yrityksille tulee sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia megatrendeistä. Se mikä näiden vaikutusten summa on, kertoo kuinka paljon yritys joko hyötyy tai kärsii. Kaikki megatrendit eivät tietystikään vaikuta kaikkiin yrityksiin. Koska emme voi tietää tulevaisuudesta on pakko ajatella asiaa todennäköisyyksien kautta. Mitä useampaa megatrendiä yritys pystyy hyödyntämään sitä todennäköisemmin sillä tullaan tekemään rahaa. 1+1 on näissä tilanteissa useammin enemmän kuin 2. Tämä sääntö pätee myös toiseen suuntaan eli mitä useampi megatrendi vaikuttaa negatiivisesti sitä todennäköisemmin yritys kärsii niistä. Jo pelkästään yhden megatrendin vaikutus voi olla hyvinkin iso. Esimerkiksi kuluttajien terveystietoisuus voi tehdä pahimmillaan ison loven Coca Colan tai McDonaldsin liiketoimintoihin. On parempi jättää tarkkojen arvioiden tekeminen väliin megatrendien suhteen ja keskittyä olemaan kutakuinkin oikeassa mieluummin kuin täysin väärässä.

 

Meidän on muistettava megatrendien olevan ainoastaan yksi käsite joka pitää ottaa huomioon pidemmän aikavälin sijoituksia tehtäessä, joten sille ei pidä antaa liikaa painoarvoa. Toivon jokaisen lukijan enemmän ajattelevan itse, joten en hirveästi viitsi laittaa esimerkkejä megatrendeistä hyötyjistä ja kärsijistä. Suomen pörssin isoista yrityksistä monien liiketoiminnassa näkyy selkeästi megatrendien vaikutukset. Jos nyt pitää jotkin yritykset laittaa esimerkeiksi niin mielestäni suomalaiset vähittäiskaupan yritykset kärsivät selkeästi megatrendeistä enemmän kuin hyötyvät. Hyötyjistä taas voi mainita esimerkiksi Koneen ja Wärtsilän.

Ja loppuun kysymykset: Missä olen väärässä ja mitä unohdin?

– Tommi T

2 thoughts on “Megatrendit

 1. Ihmisten siirtyminen ja jumittaminen päätteen taakse on trendi

  Yksi megatrendi on mielestäni se, että ihmiset istuvat yhä enemmän päätteen ääressä jossa he kokevat viihdettä ja osallistumista. Päätteen ääressä he myös ovat yhteydessä lähimpiinsä.

  Ihmiset eivät enää matkusta vaan kokevat asioita tietokoneruudun ääressä. Jopa ostaminen siirtyy kaupassa käymisestä siihen suuntaan, että asiat tapahtuvat tietokoneen ääressä.

  Autoilu ja fyysinen liikkuminen vähenee. Fyysisen tilan tarve vähenee.

  Se mitä arvostetaan siirtyy ruudun taa tapahtuvaksi kommunikaatioksi. Ja arvostuksen perässä tulee myös arvon mitta, raha. Ostaminen ja talodellinen toiminta siirtyy päätteen äärellä tapahtuvaksi toiminnaksi jossa ostetaan ja myydään monasti bittejä – esimerkiksi osakkeita arvo-osuustilillä.

  1. pitää paikkansa

   Tämä pitää kyllä paikkansa. Osittain tämä tosin menee kyllä joidenkin mainitsemieni megatrendien päälle, kuten viestinnässä tapahtuvien muutosten. En tiedä olisiko digitalisaatio hyvä sana sana kuvaamaan asiaa? Aika monetkin megatrendeistä menee jossain määrin toistensa kanssa päällekkäin, joten ehkä digitalisaation voisi lisätä listaan erikeseen.

Comments are closed.

Related Posts