Metsiemme kasvu on kaksinkertaistunut

Metsiemme kasvu on 1970 luvulta lähtien parantunut ja on luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan nykyään kaksinkertainen – noin 20 kiintokuutiota kansalaista kohden. Syitä muutokseen ovat:

  • Metsät ovat uudistushakkuiden ansiosta nuorentuneet
  • Puustoisten soiden laajamittaiset ojitukset 1960- ja 1970-luvuilla lisäsivät merkittävästi kasvuisan metsämaan alaa. Ojituksista on kuitenkin nyt luovuttu.
  • Lisääntynyt hiilidioksidin määrä ja pidemmät ja lämpimämmät kesät ovat sittemmin lisänneet kasvua

Myös puun käyttö on noussut. Metsäteollisuus on supistanut tuotantokapasiteettiaan mutta energiapuun lisääntynyt käyttö on enemmän kuin kompensoinut metsäteollisuuden supistukset. Ikimetsien suojeluun on varattu alueita, mutta metsien parantunut kasvu on hyvinkin korvannut tämän osuuden. 

Olemme energiavarojemme osalta hyvässä asemassa. Merkittävä osa energiantarpeestamme tyydytetään uusiutuvien energialähteiden avulla. 

 

Related Posts

Sijoittaminen

Osakeseurannan päivitys

https://www.sinisaariconsulting.com/StockAnalysisTool.html

Lisäsin kaksi uutta välilehteä:

EVA, laskee pääomien tuottojen lisäksi tunnusluvun EVAMargin. Laskukaava löytyy Info-välilehdeltä. Lisätietoja tästä kaavasta

https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/comparing-performance-when-invested-capital-is-low#

Earnings_Season, yhteenveto tuloskaudesta.

 

 

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com