Mikä on valtion ja solidiumin rooli pörssiyrityksessä?

Tom Beglund nostaa päivän Hufvudstadsbladetissa esiin valtion roolin pörssiyhtiöiden omistajana. Tärkeää olisi tietää mikä valtion tavoite on. Onko tavoite osakesäästäminen vai vaikuttaminen yhtiöiden toimintaan?

 

Suuri osa valtion omistuksista on siirretty Solidiumin haltuun (alla omistukset 01.02):

YRITYS Osakkeiden lukumäärä Arvo 01.02.2011 (milj.€) Omistusosuus(%) Päätöskurssi
Elisa Oyj 16 801 000 276 10,10 16,40
Kemira Oyj 25 896 087 311 16,67 12,00
Metso Oyj 15 695 287 615 10,44 39,20
Outokumpu Oyj 56 440 597 774 30,85 13,71
Rautaruukki Oyj K 55 656 599 1 022 39,68 18,36
Sampo Oyj A 79 280 080 1 753 14,12 22,11
Sponda Oyj 42 163 745 158 15,19 3,75
Stora Enso Oyj A * 55 595 937 528 31,38 9,50
Stora Enso Oyj R * 41 483 501 367 6,77 8,85
TeliaSonera AB 616 128 221 3 706 13,72 6,02
Tieto Oyj 7 415 418 114 10,30 15,40

Solidiumin tehtävä on yhtiön kotisivun mukaan:

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa…

Tässä annetaan siis ymmärtää että vastauson "sekä että".

Tavoite "osakesäästäminen" toteutuisi mielestäni paremmin sijoittamalla lukuisaan helposti realisoitavan positioon. Yllä näkyvät 10% osuudet osakkeista on vaikeaa myydä kerralla jos valtiolla on käteisen tarvetta (esimerkiksi velan lyhentämiseen jos sattuisi Irlanti-tyyppinen velkakriisi). Jotta Suomen valtion tarkoitusperiä epäiltäisi olisi tässä tapauksessa parempaa sijoittaa nimeomaan ulkomaisiin yrityksiin, kuten esierkiksi Norjan öljyrahasto pääasiassa tekee.

Tavoite "vaikuttaa yritykseen", eli toisin sanoen yllämainittu kotimaisen omistuksen vakauttaminen on pörssiyhtiössä melko arvelluttavaa. Uskon että valtion omistusosuus on muille osakkeenomistajille haitaksi, koska valtio pystyy estämään yritysten oston. Toinen avroa alentava tekijä on että pelätään että valtio-omistajalla on halua edistää esimerkiksi suomalaista työllisyyttä myös muiden osakkaiden kustannuksella. Tällainen vaikuttaminenhan on pörssiyhtiössä kiellettyä.

Aiheellinen kysymys on minusta myös ovatkoa yllämainitut yhtiöt:

-Ovatko ne kansallisesti tärkeitä?

-Edes suomalaisia?

Jos yritykset ovat kansallisesti kovinkin tärkeitä, mitä asiaa niillä on pörssiin? Pysykööt tärkeässä tehtävässään valtionyhtiöinä.

Jos tavoitteena on vain tasainen tuotto hajautettu kansainvälinen salkku olisi paljon parmepi ratkaisu.

One thought on “Mikä on valtion ja solidiumin rooli pörssiyrityksessä?

  1. Kiitos artikkelista. Joo,

    Kiitos artikkelista. Joo, solidiumin rooli on kyllä varsin hämärä. Mielestäni valtion pitäisi rajoittaa omistuksensa strategisesti, maanpuolustuksellisesti ja huoltovarmuuden kannalta tärkeisiin kohteisiin. Se kuinka paljon em perusteilla kannattaa omistaa ja mitä, on epäselvää. Tuoton tavoittelu ei mielestäni pitäisi kuulua tavoitteisiin. Lisäksi täytyy muistaa, 1) että koska yhtiöiden verotus on kokonaisuudessaan luokkaa 26%+28% = 54%, julkinen sektori epäsuorasti omistaa noin 50% kaikista yrityksistä (koska yritysten arvo on diskontattujen osinkojen summa) 2) valtio voi kriisitilanteessa (eli määriteltyjen strategisten, maanpuolustuksellisten ja huoltovarmuutta koskevien uhkien toteutuessa) kylmästi ottaa haltuun kaikki Suomen sisällä olevat tehtaat, jotka se haluaa..

Comments are closed.

Related Posts