Suomalainen yhteiskunta toimii hyvin; Pk sektori tyollistää yhä enemmän

Pk- sektori kasvattaa osuuttaan työvoimasta kuten alla olevasta Suvi Kieman tilastokeskukselle laatimasta kuviosta voidaan nähdä (Julkaistu . Tieto & trendit  lehdessä.)

Työllisyyskehitys eri kokoisissa yriyksissä

Uusia innovatiivisia yrityksiä syntyy ennätysvauhdilla ja meillä on jo noin 50 yritystä 1000 asukasta kohden, mikä on kansainvälisestikin hyvä luku. Osittain tästä voidaan kiittää toimivia julkisia yhteiskuntarakenteita, jotka pystyvät tarjoamaan vastaavan joustavan ja keveän infrastruktuurin pienille yrityksille, kuin minkä suuret yritykset tarjoavat liiketoimintayksiköilleen.

Ero pien- ja suuryriytsvaltaisten yhteiskuntien välillä liittyykin paljon yhteiskunnan toimivuuteen. Jos yhteiskunta ei pysty tarjoamaan sopivia rakenteita, niin suuryritykset voivat sisäisellä toimintarkenteellaan korvata puutteellisesti toimivia yhteiskuntarkenteita tarjoamalla yritteliäille tiimeille hyvän ympäristön.

Suomessa yhteiskunta on onnistunut tehtävässään erinomaisesti ja yhteiskunta pystyy tarjoamaan kilpailukykyisen vaihtoehdon. Tästä on se etu että innovaatioiden luomat työpaikat pysyvät helpommin Suomessa. PK- sektori luottaa yleensä useammin kotimaisiin kumppaneihin kuin kansainväliset globaalit yritykset, joissa työtehtävien siirtäminen maasta toiseen tapahtuu jouheasti. 

One thought on “Suomalainen yhteiskunta toimii hyvin; Pk sektori tyollistää yhä enemmän

  1. Hymyile sinua riistetään

     

    Näin otsikoi Voima lehti artikkelinsa, jossa kerrotaan työpaikkojen ongelmista. Ja eniten ongelmia on pienissä palvelualojen yrityksissä: ”Jotkut pienet firmat kokevat, että maksamatta jätetty kymppi on isokin voitto.”

Comments are closed.

Related Posts

Sijoittaminen

Johtavat AI-yhtiöt

Tekoäly on nyt joka paikassa ja vähän samanlainen taikasana kuin Internet oli pari vuosikymmentä sitten. Lähdin tutkimaan johtavia AI-firmoja. Kannattaako niihin vielä sijoittaa?

Kokeile tekoälyn käyttöä