Mitä tarvitset päästäksesi taloudellisesti riippumattomaksi, oman elämän herraksi ?

Kevyttä Sijoittaminen

Piksu Toimitus tutki miten paljon pääomaa tarvitaan taloudelliseen riippumattomuuteen, normaaliin elämään ilman tarvetta työntekoon.  Pääomaa tarvitaan 652’000€, jos tavoitteena on keskimääräisen eläkeläisen tulotaso 1632€/ kk (ennen veroja).

Miten tähän on päädytty ?  Laskelmassa on oletettu, että pääomalla on ostettu OMX Helsinki indeksin mukaisia osakkeita. Tällä varmistetaan että osakkeiden arvo kasvaa suurin piirtein bruttokansantuotteen tahdissa eikä inflaatio nakerra pääomaa pitkälläkään aikavälillä.  Taloudellisesti riippumattomalle sijoittajalle jää tällöin noin 3% suuruusluokkaan asettuvat osingot, jotka hän voi käyttää haluamallaan tavalla. Näillä osingoilla sijoittaja pääsee suurin piirtein haluttuun 1632€ tulotasoon ennen veroja.

Vaadittuun pääomaan vaikuttaa sijoittajan tilanne:

  1. Sijoittaja voi saada muuta tuloa kuten esimerkiksi eläkettä jonka avulla voi täyttää osan tarvittavasta 1632€/kk tulotasosta
  2. Aktiivinen sijioittaja voi päästä pörssi-indeksiä parempaan sijoitustuottoon. Jo pelkästään vakaiden osinko-osakkeiden suosiminen voi antaa parempaa osinkotuloa.
  3. Ja elintavat vaikuttavat myös vaadittavaan pääomaan. Pääomaa tarvitaan vähemmän jos tulee toimeen vaatimattomammilla tuloilla. Vähemmän voi olla enemmän, niin kuin Tommi Taavila on kirjassaan ”Vähemmän on enemmän” havainnut. Onnellisuuteen ei tarvita suuria tuloja. Onnellisuuteen tarvitaan itsensä ja tilanteensa hyväksymistä ja elämän tarjoamista kaikista pienistä aisioista nauttimista.

Onko taloudellinen riippumattomuus toivottava olotila? Kyllä se luo turvallisuuden tunnetta. Mutta monikaan ei käytä tuota riippumattomuutta laiskuuteen. Useimmat taloudellisesti riippumattomat jatkavat työntekoa ja aktiivista elämää. Mutta riippumattomuus rauhoittaa ja helpottaa. Työnsä voi valita henkilökohtaisten mieltymysten perusteella eikä ikävää pomoa ole pakko sietää. On helpompaa elää itseohjautuvasti ja tuntea olevansa oman elämän herra. Tässä on eräs osasyy siihen miksi taloudellisesti riippumattomat elävät Suomessakin noin kymmenen vuotta muita pidempään.

Kuvan lähde: pixabay

Related Posts