Monen huippusijoittajan onnistumisen salaisuus on velkavipu – onni on tehty velaksi ja riskillä

Kevyttä Sijoittaminen

Miten paljon voi olla sijoitusvelkaa?  Muutamaan kertaan koettu paha 50 % kurssipudotus määrää monelle maksimin.  Jos salkusta on 20% ostettu velaksi, nousee velan määrä pahan kurssipudotuksen yhteydessä noin 40% salkun arvosta. Tämä on monelle velkavivuttajalle maksimi.

Kannattaako velkavipua käyttää? Yleensä ei! Kannattaa mielumminkin olla varovainen. Mutta monet kuitenkin käyttävät ja sijoitusammattilaisen velkavipu voi olla hyvinä aikoina välillä 0-15% salkun arvosta. Tällä tavalla sijoitusammattilainen voittaa näinä matalan koron aikoina indeksin. Velkavivussa piilee monen huippuammattilaisen onnistumisen salaisuus – onni on tehty riskillä ja velaksi.

Kannattaa varautua ainakin 60% kurssipudotuksiin

Minkälaiseen kurssipudotukseen sijoittajan kannattaa varautua? Suomen pörssin osakekurssit ovat viimeisten parinkymmenen vuoden aikana kärsineet kaksi yli 60% pudotusta eikä meidän kotoinen pörssimme ole ainoa.  Samanlaisia pudotuksia ovat kärsineet muutkin pienemmät arvopaperipörssit ja kaikkein vakaimmatkin markkinat ovat toisinaan laskeneet 50%.  Kannattaa siis olla varovainen.

Pankkien kertomiin vakuusarvoihin ei ole luottamista

Sijoitusvelkaa otetaan osakkeita vastaan. Osakkeiden pörssiarvosta noin 65….85% kelpaa yleensä lainan vakuudeksi. Tämä vaikuttaa hyvältä.

Tilanne muuttuu, jos kurssit laskevat. Silloin pankit supistavat antolainausta ja riskitasoaan. Ja se otetaan velkaantuneiden selkänahasta. Silloin kun kurssit ovat alimmillaan pankit kelpuuttavat enää luokkaa 50% salkun arvosta lainan vakuudeksi ja pakkomyynteihin joutuvat ne, jotka ovat mitoittaneet lainansa hyvien päivien mukaan. Näin kävi esimerkiksi vuoden 2009 kuopassa ja näin on käynyt aina kun ajat ovat huonot. Kokemusta on.

Velkaa uskaltaa ottaa silloin kun näkymät ovat huonot

Mutta milloin velkaa uskaltaa ottaa? Kyllä velkavipua voi käyttää, jos sen ajoittaa oikein. Velkaa voi ottaa, jos talous on lamassa tai kasvaa huonosti, työttömyys on korkeaa, sentimentit matalalla ja makrotaloudessa on näkyviä suuria riskejä. Pörssikurssit ovat silloin suhteellisen alhaalla eikä suurista kurssipudotuksista tarvitse olla huolissaan.

Sijoitusvelkaa ei kannata pitää jos odotukset ovat korkealla, talouskasvu vahvaa ja työttömyys vähäistä. Piilevät riskit ovat silloin suurimmillaan ja pörssiosakkeiden arvostustasot korkealla.

Hassua, että asiat ovat niin nurinkurisia.

 

Kuvan lähde:  Kaatopaikalla / billycm pixabay

One thought on “Monen huippusijoittajan onnistumisen salaisuus on velkavipu – onni on tehty velaksi ja riskillä

  1. Olen ollut hyvin varovainen velan ottamisessa. Nyt minulla kuitenkin on pieni limiitti Nordnetissa. Limiitti on alle 10% salkkujen arvosta. Korkokanta 0,99% on edullinen ja se että korkoa peritään vain käytetystä limiitistä.

    Limiitti on ollut erityisen kätevä listautumisten yhteydessä. Ei tarvitse myydä jotain voidakseen osallistua listautumisiin isommallakin summalla.

    Tavoitteena on pitää limiitti alle 10%:n tasolla salkun arvosta ja käyttää sitä erityisesti varmojen hyvien osingonmaksajayhtiöiden hankintaan.

Comments are closed.

Related Posts