Pankkisektorin osakkeilla on kysyntää ja nostetta

Sijoittaminen

Pankkisektorin osakkeet ovat olleet syksyn parhaita nousijoita. Koronan jälkeen parhaan alun sai öljysektori, lähinnä Neste. Kulutustavarat ja kulutustuspalvelut seurasivat ja nyt on pankkisektori vuoro menestyä.

Öljy ja kaasusektorin menestykseen ei vaikuttanut suhdanne vaan lähinnä Nesteen lanseeraama biodiesel, joka hullaannutti sijoittajat.  Kulutustustavaroiden ja kulutuspalveluiden nousuun vaikutti luultavasti se, että ihmisillä oli pandemian keskellä mahdollisuuksia ja halua panostaa itseensä ja ympäristönsä viihtyisyyteen.

Pankkien aliarvostus korjaantuu

Pankkisektorin menestystä kannattelee pankkiosakkeiden lähtötasoltaan alhainen hintataso. Pankit olivat aliarvostettuja jo ennen korona kriisiä. EKP on jo kymmenen vuoden ajan vaatinut pankeilta yhä tukevampaa vakavaraisuutta ja tämä on hillinnyt esimerkiksi osinkojen maksua. Korona toi tähän oman lisänsä. EKP pyrki jopa kieltämään suurimmilta pankeilta osingonmaksun. Näin haluttiin varmistaa pankkien vakavaraisuus siltä varalta että kriisi synnyttää luottotappioiden vyöryn. Tuota luottotappioiden vyöryä ei tullut ja nyt pankit ovat paremmassa kunnossa kuin koskaan. Monet pankit ovat myös innostuneita inflaation piristymisestä, jonka uskotaan helpottavan pankkien elämää entisestään.

Terveydenhuoltosektori kärsii sote uudistuksesta

Kansa vanhenee ja tarvitsee yhä enemmän terveydenhuoltoa. Mutta terveydenhuoltosektori mataa maailmanlopun tunnelmissa ainakin mitä tulee pörssiarvoihin. Tähän vaikuttaa kaksi seikkaa. Terveydenhuoltosektori oli sijoittajien suosiossa lähes kymmenen vuoden ajan ja arvostustasot ovat korkealla. Toinen, luultavasti vähäisempi syy on sote uudistus.  Sen pelätään kutistavan avointa sektoria ja kasvattavan suunnitelmataloudellista julkista terveydenhuoltosektoria. Liiketoiminnan kutistuminen ei ole hyväksi pörssiarvolle.

Lisää tietoa: Suomen Pankki

Related Posts