Muutosten jälkiseuraamuksista monimutkaisissa järjestelmissä

Talous Yhteiskunta

Maailma on monimutkainen ja sen ymmärtäminen vaikeutuu koko ajan lisää. Suurin osa ihmisistä tuijottaa välittömiä muutoksia, mutta tosiasiassa ne eivät ole monimutkaisten järjestelmien kuten talouden ja poliittisten järjestelmien kannalta olennaisia pitkässä juoksussa. Monimutkaisten järjestelmien muutokset johtavat aina myös jälkiseuraamuksiin kuten niiden osien vahvistumiseen ja heikentymiseen. Tiettyjen pisteiden jälkeen muutosten seuraukset aiheuttavat suurempia vaikutuksia kuin välittömät vaikutukset. Seuraavasta listasta löytyy enimmäkseen niitä muutosten seurauksia, joita edes suurin osa ”asiantuntijoista” ei todellisuudessa ymmärrä:

 • Tietyn koon jälkeen monimutkaisen järjestelmän kasvu moninkertaistaa sen hajoamisen todennäköisyyden.Tämä pätee niin bisneksiin kuin eläviin organismeihin, jne. Erityisesti se koskee ei-hajautettuja ylhäältä alas johdettuja järjestelmiä.
 • Tämän seurauksena voidaan sanoa, että osien lisääminen monimutkaisiin järjestelmiin tuottaa enemmän muutosten seurauksia kuin komponenttien vähentäminen. Siksi on lähes aina järkevämpää vähentää osia kuin lisätä niitä.
 • Näitä järjestelmiä ei voi myöskään palauttaa ennalleen poistamalla lisätyt osat.
 • Toimivien monimutkaisten järjestelmien muuttaminen tuottaa aina odottamattomia sivuvaikutuksia. Niihin koskeminen on harvoin järkevää.
 • Monimutkaisten järjestelmien tehokkuuden kasvu moninkertaistaa niiden hajoamisen todennäköisyyden. Monien tehokkaiden järjestelmien hajoamisen todennäköisyys on 100%:ia. Tehokkuuden vähentäminen taas pienentää hajoamisen todennäköisyyttä.
 • Taantumat heikentävät lähes kaikkia talouden toimijoita lyhyellä aikavälillä, mutta seurauksena on vahvojen toimijoiden vahvistuminen pitkällä.
 • Useimmat taantumat vahvistavat taloutta pitkällä aikavälillä.
 • Valtion velkaantumisen odottamatomat negatiiviset vaikutukset seuraavat selvästi perässä ja ovat pahempia kuin odotetaan.
 • Rahan painamisella on monia sivuvaikutuksia: tuloerojen lisääntymisen negatiiviset vaikutukset kuten yhteiskuntarauhan heikkeneminen, rahoitusalan ja rahanpainamisen välisen riippuvuuden kasvu, Zombi-yritysten lisääntyminen ja moraalikato.
 • Tunareiden pelastaminen tekee talouden toimialoista heikompia pitkässä juoksussa kuin heidän päästäminen konkurssiin. Pelastamistoimenpiteitä ei pidä koskaan tehdä mikäli ei ole pakko. Yksi niiden seuraus on moraalikato.
 • Toimialojen konkurssiherkkyydet tekevät niistä vahvempia. Ravintolabisneksen konkurssiherkkyys tekee siitä vahvan mikäli epäonnistuneita toimijoita ei pelasteta. Vaikka yksittäisten toimijoiden asema on heikko niin toimiala kestää paljon iskuja.
 • Internetin kehittämisen tuoma merkittävä lisäkytkeytyvyys on tuottanut monia sivuvaikutuksia kuten ”Voittaja vie kaiken efektin erityisesti digitaalisessa kanssakäymisessä”, 80/20-jakauman muuttumisen 90/10 tai peräti 99/1 jakaumiksi.
 • Lisäksi edellinen on tuonut ”pitää olla ensimmäinen ja riittävän hyvä pikemminkin kuin paras”-efektin.
 • Lisäksi vähemmistön tyrannia on pahentunut, kun harvemmat ihmiset päättävät mitkä ideat leviävät.
 • Lisäkytkeytyvyys tarkoittaa myös, että mahdollisiin katastrofeihin kuten pandemioihin tai hurrikaaneihin reagoimiseen on vähemmän aikaa.ja niiden tuottamat vahingot ovat kertaluokkia suuremmat.

Itseäni edellämainituissa hämmentää se kuinka suurin osa itseäni selvästi älykkäämmistä ihmisistä ei ymmärrä niitä. On tosin mainittava se, että useat muutosten seuraukset tulevat yllätyksinä kaikille. Seurauksien syntymisessä voi myös mennä jopa vuosia. Ne näyttävät usein selvyyksiltä vasta jälkeenpäin. Iso osa seurauksista tapahtuu yhä uudestaan, vaikka eivät täsmälleen samanlaisina, joten historian tietämys auttaa usein hahmottamaan niitä etukäteen. Monimutkaisissa järjestelmissä seurausten suuruusluokat ovat usein epälineaarisia ja etukäteen ennalta-arvaamattomia. Palaan todennäköisesti niihin jossain välissä.

-Tommi T

2 thoughts on “Muutosten jälkiseuraamuksista monimutkaisissa järjestelmissä

 1. USA:n keskuspankki joutui helmikuussa toteamaan että taloudellinen järjestelmä on niin monimutkainen että he eivät pysty ennustamaan tulevaa kehitystä vaikka tietävätkin oleelliset vaikuttavat tekijät. Pääjohtaja Powell joutui lehdistölle myöntämään että he seuraavat kehitystä ja pyrkivät reagoimaan ripeästi sen mukaan miten tilanne kehittyy. Powell kertoi ettei kukaan tiedä tulevaa (inflaatio, työttömyys) kehitystä, sitä ei pysty kunnolla ennustamaan.

 2. Itse menisin jopa niin pitkälle ettei Fed edes tiedä mikä on talouden tilanne milloinkin. Muuttujia on liikaa. Keskuspankilla on myös tapana olla silloin eniten väärässä, kun pitäisi olla eniten oikeassa. Tästä kertovat syvemmät taantumat, jotka tulevat aina sille yllätyksenä. Tämä tosin pätee myös muihin ekonomisteihin kuin niihin Fedin yli sataan taloustieteen tohtoriin, jotka työskentelevät siellä.

Comments are closed.

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan