Saksan Ifo- suhdannekello kertoo parantuvista odotuksista

Talous

Saksalaisen IFO instituutin suhdannekello kertoo, että talous on heikkoa (Saksaksi: Krise) , mutta odotukset tulevasta ovat lievästi parantuneet jo usean kuukauden ajan.

Saksalaisen IFO instituutin mittaama suhdannekello visualisoi Saksan ja keski-Euroopan makrotaloudellisen tilanteen. Yleensä suhdannetilanne kiertää kellon lailla nelikenttää:
Nousuvaiheessa (Erholung) odotukset ovat korkealla, mutta talous ei vielä kasva.
Korkeasuhdanteessa (Boom) sekä odotukset että kasvu ovat voimakkaita.
Laskusuhdanteessa (Abkuhlung) odotukset ovat heikot, mutta talous kuitenkin vielä kasvaa
Taantuma (Krise) vaiheessa sekä odotukset että kasvu ovat heikkoja

Suomen Pankki toistelee joulukuussa tekemäänsä pessimististä ennustetta

Suomen Pankki: ”Suomi on kuluvana vuonna lievässä taantumassa, ja tuoreimmat tilastotiedot tukevat tätä arviota. Sekä kuluttajien että elinkeinoelämän luottamus talouden kehitykseen on yhä varsin heikkoa, ja taloudellinen epävarmuus säilyy suurena. ”

Suomen Pankki kiinnittää tuoreessa kalvosarjassaan huomiota siihen, että työllisyystilanne on Suomessa kiristymässä ja avoimia työpaikkoja on vähemmän suhteessa työnhakijoihin.  Heikkenevä työllisyystilanne tarkoittaa supistuvaa kulutuskysyntää ja valtiontaloutta sekä taloudellista turvattomuutta.

Työttömyyden nousu saattaa olla Euroopan keskuspankin kannalta toivottavaa. Monissa Euroopan maissa on toimivat työmarkkinat ja työnantajat joutuvat palkalla houkuttelemaan työntekijöitä. Työttömyyden lievä nousu tarkoittaa sitä, että työntekijöistä on tarjontaa eikä palkkoja tarvitse nostaa. Saavutetaan keskuspankin tavoite,  palkka- eli pohjainflaation talttuminen.

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan