Nokian muutos nähdään mahdollisuutena Suomen ICT-sektorille

Me Salossa uskomme, että informaatio- ja viestintätoimialan murros käännetään mahdollisuudeksi ict-sektorille. Julkinen toimija Yrityssalo on päättänyt vauhdittaa alueen ict-sektorin kehittymistä tarjoamalla heille näkyvyyttä ja tunnettuutta!

Suomen menestys ICT- toimijana syntyi merkittäviltä osiltaan Salon alueen yrittäjyyden (Salora:n TV-, näyttöpääte- ja matkapuhelinliiketoiminnat) pohjalta. Yrittäjähenki ja kasvuhakuisuus on tunnusomaista Salolle.

SaloTech.fi on alueen ICT-yritysten uusi kanava, joka mahdollistaa alueen ICT-yrityksille uudenlaisen yhteistyön, osaamisen kasvattamisen sekä myynnin. Tämä kanava tarjoaa myös Nokian Bridge -tukiohjelmassa mukanaoleville hyvän kontaktiverkon alueen pk-yrityksiin. – Me Yrityssalossa uskomme vakaasti siihen, että ICT-yritysten kasvusysäys lähtee pk-yrittäjien verkottumisesta, yhteistyöstä sekä ratkaisemalla osaamisen ´aukot´, toteaa ohjelmapäällikkö Peter Soinu.

SaloTech kannustaa kasvuun

SaloTechin toimenpiteiden tavoitteena on saada näkyvyyttä ja tunnettuutta Salon ICT-osaamiselle, kannustaa ja tukea pk-yrityksiä kasvussa ja kehityksessä sekä päästä yhtenä suurempana kokonaisuutena yhdeksi kiinnostavaksi teknologiayhteisöksi maailmalla. Yritysten ja verkoston kasvuun tarvitaan innovaatioita ja sitä kehitetäänkin nyt yhdessä!

Toimialan ja yritysten toimiessa tiiviissä yhteistyössä, mahdollisuudet IT-toimialan uudistumiseen ovat paremmat. Verkostoon on liitetty mukaan korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia – niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Turun yliopiston erillislaitos BID edistää yliopiston tutkimustiedon ja osaamisen kaupallistamisesta ja muusta hyödyntämisestä alueella.

Salossa toimii iso joukko langattomaan tiedonsiirtoon erikoistuneita yrityksiä, joiden tuotteet ovat jopa maailmanlaajuisesti tunnettuja. ICT-alan sijoittuminen Saloon perustuu pitkään historiaan ja vahvaan tuotetekniseen osaamiseen.

Salossa jälleen uusi verkostoitumisen menestystarina

Salo on kärsinyt monien muiden kuntien tavoin taantumasta ja toimintaympäristön pysyvistä muutoksista, jotka yritysten näkökulmasta edellyttävät koko liiketoimintakonseptin uudelleen suuntaamista uusille asiakkaille ja uusin toimintamallein.

Jotta Salo säilyy edelleen elinvoimaisena kasvukeskuksena, Salossa on lähdetty kehittämään eri toimialoja uudella tavalla. Uudenlaisen konseptin avulla yrittäjät verkottuvat keskenään, pysyvät mukana toimialan nopeatempoisessa kehityksessä ja näkyvät yhteisessä palveluportaalissa laajalti. – Tavoitteenamme on, että yhä useampi salolainen ICT-yritys ylittää kasvua rajoittavat esteet ja siirtyvät kansainvälisille markkinoille, toteaa Peter Soinu.

 

Lisää tietoa:  Tiedote

Related Posts