Nollataan velat

Ihmettelen puhetta Kreikan julkisesta velasta. Tottakai sitä pitää leikata ja pitää monien muidenkin maiden velkaa pitää leikata. Julkista velkaa Saksalla on 82%, Italialla 126%, Ranskalla 90%, Espanjalla 85%, Kreikalla 161%, Belgialla 100% ja Suomella 54% kansantuotteesta. Kun valtio rahoittaa velkansa pääosin noin 5 vuoden papereilla ja inflaatio on 2% niin 3% tuottomarginaalilla velankorko pitää olla noin 5%. Näin siis lman, että hinnoitellaan lainkaan korkojen nousun mahdollisuutta. Tämä 5% velanhoitomeno leikkaa kaikkien luettelmani maiden kansantuotteen kasvun reilusti negatiiviseksi ja siten velka kasvaa vuosittain hurjasti.  Nyt Kreikka jms. valtiot joiden velanmaksukykyyn ei luoteta joutuvat rajoittamaan kohtuuttomasti taloudellista aktiviteettiaan. Velanmaksukykyyn uskotaan, koska tiettyjen maiden valtaan yli keskuspankkin uskotaan. Ei euroa olisi nykyisessä muodossaan jos muutama vahva maa lähtisi pois sieltä. Eihän itsenäisen keskuspankin omaava maa (kuten euroalue voidaan kuvitella) tarvitse ottaa velkaa eikä myöskään verottaa kansalaisiaan eikä ottaa julkista velkaa. Se voi kaikki kulunsa rahoittaa keskuspankista kuten nytkin tekee maat joilla on negatiivinen korko. Nuo köyhemmät maat kuten Kreikka ei sitä voi tehdä. Verotus on lähinnä ohjailukeino ei rahoitustoimi.

Ehdottaisin näin, että kaikkien euromaiden julkiset velat siirrettäisiin keskuspankkiin ja niiden kuponkikorko nollattaisiin. Puolustus- ja poliisivoimat siirrettäisiin EU:n alaisuuteen jolloin EU:lla olisi tarvittaessa mahdollisuus valvoa asetustensa voimaanpanoa. Verolait, tariffimaksut ja sosiaaliavustukset myös yhtenäistetään koko Euroopan alueella.  Verotusta EU käyttäisi lähinnä suhdanne- ja aluepolitiikan välineenä ei rahoitusvälineenä. Rahoitus hoidetaan keskuspankista. Yksityiskohdat jätän virkamiesten valmisteltavaksi.

One thought on “Nollataan velat

  1. Muutkin alkavat olemaan tätä mieltä

    Nyt näköjään maailma on EU:ssa menossa tähän fiksumpaan suuntaan. Ensimmäinen askel on valtioiden lainottajien (=omat pankit) riskien siirto keskuspankkiin. Siitä se luontevasti etenee tuohon suuntaan mitä ehdottelin. Tehtäisiin vaan nopeasti ennenkuin se on pakko tehdä. Jos EU:lla olisi yhtenäinen armeija, niin sehän olisi uskottava vastapooli myös Venäjälle.

Comments are closed.

Related Posts