Nykyisen tasoiset keskuspankkikorot saattavat riittää painamaan inflaation 2% tavoitetasolle

Talous

USA:n pohjainflaatio on laskenut ja keskuspankkikorko ylittää nyt pohjainflaaion tason. Euroalueen keskuspankkikorko on viime viikkoisen koronnoston jälkeen vielä vajaan prosentin verran inflaatiota pienempi, ja Euroalueen rahapolitiikka on perinteisen talousajattelun mukaan elvyttävää.  Inflaatio alkaa yleensä taittua sitten kun keskuspankkikorot saavuttavat pohjainflaation tason, jolloin rahapolitiikan sanotaan olevan lähellä neutraalia.

Keskuspankkikorot ovat lähellä huippuaan

Molemmat keskuspankit antoivat lehdistötilaisuuksissa saman viestin. Nykyiset keskuspankkikorot saattavat riittää painamaan inflaation pitkällä aikavälillä 2% tavoitetasolle ja keskuspankkikorot pysyvät, ellei yllättäviä seikkoja ilmaannu, pidempään suurin piirtein tällä tasolla.

Laaja kansainvälinen taantuma on mahdollinen

Me kaikki toivomme että inflaatio saadaan taltutettua ilman varsinaista taantumaa. USA:n keskuspankin johtaja Jerome Powell kertoi, että on periaatteessa olemassa ura jota pitkin etenemällä pelätty taantuma vältetään. Mutta Powell ei ollut varma siitä, että tuolla uralla pysytään. Monet yllättävät seikat voivat Powell:n mukaan muuttaa talouden kuvaa ja kääntää talouden arvaamattomaan suuntaan. Nämä arvaamattomat tekijät eivät ole keskuspankin kontrollissa.

Keskuspankkien kirjoittamattomaton tavoite on liiallisen velkaantuneisuuden vähentäminen

Keskuspankeilla on myös poliittinen agenda, jota ei ole kommunikoitu. Valtiot ovat aiemminkin velkaantuneet ja joskus aivan kohtuuttomalla tavalla niin kuin nyt. Yleensä tämä ongelma on ratkaistu inflatioimalla rahan ja velan arvot pienemmiksi. Näin saatetaan tälläkin kerralla tehdä. Tässä voi olla osasyy siihen miksi keskuspankit ovat reagoineet inflaatioon hitaasti.

Yhteiskunnan tasapainon kannalta saattaa olla välttämätöntä että huonosti talouttaan hoitaneet laitetaan korkojen avulla parempaan ojennukseen. Tähän tarvitaan inflaatiota ja korkeampia korkoja.

Tietojen lähteet:

Related Posts