Vale, emävale, taloustilasto

Lajittelematon

Myönnettäköön, että otsikko on tarkoituksella provosoiva. Siinä piilee totuuden siemeniä, vaikka tarkalleen ottaen se ei pidä paikkaansa. Taloustilastot ovat tarkkaan seurattuja indikaattoreita. Niiden paikkansapitävyydestä ei juuri puhuta, vaikka niitä käytetään usein päätöksenteossa. Tässä kirjoituksessa käsittelen lähinnä Yhdysvaltojen talouslukuja, koska niiden sisällöstä ja muodostamisesta on helpointa löytää tietoa. Ne ovat myös useimmiten käytettyjä tilastoja ja siten myös tärkeimpiä. Yhdysvaltojen tärkeimmät taloustilastot, kuten kuukausittain ilmestyvät työllisyys- ja inflaatioluvut sisältävät niin ”keksittyjä” lukuja kuin jopa vuoden jäljessä tulevia osia.

Kuukausittaiset työpaikat

Kuukausittaiset työpaikat ja niiden kasvu/lasku julkaistaan kuukauden ensimmäisenä perjantaina mikäli tämä ei ole juhlapyhä. Näitä lukuja yleensä tarkastellaan seuraavien kuukausien tilastoja tehdessä ja ne muuttuvat jonkin verran tarkastelussa. Alkuperäisten lukujen mukaan tämän vuoden tammikuun alusta heinäkuun loppuun syntyi 2052 tuhatta työpaikkaa, kun taas tarkistetut lukemat viittasivat 1937 työpaikkaan eli 115 tuhatta vähemmän. Tämä ei ole suuri heitto, mutta se ei kerro koko totuutta. Ja nyt sitten siihen ”keksittyyn” todellisuuteen eli niin sanottuun Birth/Death-modeliin eli malliin joka kertoo kuinka monta työpaikkaan syntyi/katosi yritysten perustamiseen tai lopettamiseen per kuukausi. Tämä on arvio eikä tosiasia. Tämän mallin mukaan edellämainituista 1937 tuhannesta työpaikasta peräti 918 tuhatta työpaikkaa eli noin 47%:ia syntyi uusien yritysten perustamisen seurauksena. Edellämainittu on massiivinen osuus syntyneistä työpaikoista mikä tarkoittaa, että on syytä kyseenalaistaa tänä vuonna ilmoitetut työllisyyslukemat. Otetaan pari esimerkkiä yksittäisiltä kuukausilta tänä vuonna: Helmikuussa syntyi 326 tuhatta työpaikkaa joista Birth/Death mallin osuus oli 176 tuhatta eli hieman yli puolet. Elokuussa luvut olivat 187 tuhatta ja 103 tuhatta eli suurin piirtein sama osuus. Mallin luvuissa on paljon hajontaa kuukausittain, joten niistä on vaikea vetää yhtäläisiä johtopäätöksiä. Vain epäselvyys mallin todenmukaisuudesta on selvää. Kukaan tuskin tietää tarkalleen kuinka tarkkoja lukuja malli antaa. Sillä on suurta merkitystä työttömyyslukuihin, joten syntyneiden kuukausittaisten työpaikkojen todellinen määrä ei ole koskaan selvää. Lähteet:

https://www.investopedia.com/terms/b/birth-death-ratio.asp

https://www.bls.gov/web/empsit/cesbd.htm

https://fi.investing.com/economic-calendar/nonfarm-payrolls-227

Inflaatiosta

Myöskään inflaatiotilastot eivät selviä puhtain paperein. Erityisesti USA:n CPI ja core CPI sisältävät ns. Owners´ Equivalent Rentin (n. 30%:ia CPI:sta ja n. 40%:ia core CPI:sta.) Tämä osakomponentti kertoo kuinka paljon vuokraa täytyisi maksaa nykyisen omistusasunnon muuttuessa vuokra-asunnoksi. Käytännössä tämä kysymys esitetään suoraan kuluttajille. On esitetty arvioita, että tämä komponentti seuraisi noin vuoden perässä vuokria ja asuntojen hintoja. Edellämainittujen inflaatiolukemien asumiseen liittyvistä komponenteista Owners´ Equivalent Rent vastaa lähes koko osuutta. Katsotaan nopeasti YoY-lukemia elokuulta: CPI oli 3.7%:ia ja core CPI oli 4.3%:ia. Asumis-komponentit nousivat 7.3%:ia vuodessa. Toisin sanoen, niiden osuudet vuosittaisista inflaatiolukemista olivat n. 2.2%:ia ja n. 2.9%:ia. Saman vuoden aikana sekä vuokrat että omistusasunnot ovat pysyneet suunnilleen samoina. Käytännössä nämä lukemat tarkoittavat, että todellinen inflaatio on selvästi matalammalla tasolla kuin mitä CPI-lukemat kertovat. Todellisuudessa tarkkoja lukemia on mahdotonta sanoa, mutta ne ovat lähempänä Fedin tavoitelukemia kuin yleisesti puhutaan. (2%:ia.) San Francisco Fed on arvioinut, että asumisen vaikutus inflaatiolukemiin tulee olemaan nollissa 2024 toukokuussa. Muiden inflaatiokomponenttien ajantasaisuudesta ei minulla ole tietoa. Mainittakoon vielä, että kaikki inflaatiotilastot eivät sisällä mainittuja komponentteja. Euroalueella on oma tapansa laskea inflaatio, joten Yhdysvaltojen ja Euroopan lukemia ei tule verrata toisiinsa. Lähteet:

https://fi.investing.com/economic-calendar/cpi-733

https://fi.investing.com/economic-calendar/core-cpi-736

https://www.investopedia.com/terms/o/owners-equivalent-rent.asp

https://www.nbcnews.com/business/economy/inflation-august-2023-number-will-interest-rates-keep-going-up-rcna104655

https://www.frbsf.org/economic-research/publications/economic-letter/2023/august/where-is-shelter-inflation-headed/

BKT:sta

BKT on enimmäkseen kohtuullisen hyvä indikaattori talouskasvusta, mutta senkin käyttämisessä on ongelmia. Se lasketaan summaamalla niin yksityinen kuin julkinen kulutus, investoinnit ja nettovienti (viennin muutos – tuonnin muutos). Kulutuksen ja investointien muutokset ovat itsessään lahjomattomia osasia BKT:n laskemisessa, mutta nettovienti voi sotkea laskuja. Näissä lukemissa voi esiintyä ilmiötä, jossa vienti ja tuonti laskevat, mutta ensimmäinen laskee selvästi vähemmän. Mikäli investoinnit ja kulutus pysyvät ennallaan tai laskevat niin samalla BKT voi kasvaa selvästi, vaikka taloudellinen toimeliaisuus samaan aikaan vähenisi tai pysyisi ennallaan. Otetaan esimerkiksi Japani ja Q1 → Q2 BKT:n n. 5%:n kasvu vuositasolla. Käytännössä kaikki siitä tuli nettoviennin muutoksista, kun taas esimerkiksi yksityinen kulutuksen muutokset olivat MoM huhti, touko ja kesäkuu (-1.3%, -1.1% ja +0.9%:ia) Nettovienti muuttui selkeästi negatiivisesta positiiviseksi tuonnin muuttuessa plussalta miinukselle. Taloudellinen toimeliaisuus ei kasvanut todellisuudessa paljoa, vaikka BKT-lukemat niin väittivätkin.

Lähteet:

https://fi.investing.com/economic-calendar/gdp-1053

https://fi.investing.com/economic-calendar/household-spending-1191

https://fred.stlouisfed.org/series/JPNRGDPNGS

https://fi.investing.com/economic-calendar/exports-995

https://fi.investing.com/economic-calendar/imports-996

Lyhyt yhteenveto

Tarkoitus ei ole sanoa, että taloustilastojen käyttö olisi turhaa tai hyödytöntä koko ajan. Sen sijaan edellämainittuihin tilastoihin sokeasti luottaminen ei ole järkevää. On tärkeää ymmärtää, että joinakin ajankohtina ne eivät kerro koko totuutta. Yleensä nämä ajankohdat liittyvät eniten talouden murroskohtiin kuten taantumiin, ylikuumenemisiin tai valtioiden ja/tai likviditeettipurskeisiin. Esimerkkinä on asumisen nopea kallistuminen 2021-2022 Yhdysvalloissa ja sen vaikutus vielä tänäkin vuonna inflaatioon. Jos käyttää mainittuja taloustilastoja niin on syytä tarkastella onko niiden joissakin tärkeissä osissa poikkeuksellisia lukuja. Etenkin työllisyysluvuista ja inflaatiosta löytyy useampiakin lukuja (mm. ADP:n työllisyystilastot ja PCE-inflaatio), joten niitäkin on syytä seurata katsomalla eroavatko ne paljon itse käyttämistä lukemista.

Eipä muuta,

Hyvää viikonloppua!

Related Posts

Kirjat

Naapurineljännes

30.11. 1939 voittamaton puna-armeija (=ei voittoja) vyöryi Suomeen vapauttamaan nälkää näkeviä työläisiä sorron ikeestä. Puuhassa oli mukana suurta kansansuosiota nauttinut O-V Kuusinen ”hallituksineen”. Koska puna-armeija