Oikeudenmukaiset yritykset ovat parhaita sijoituskohteita

Kaikki on hyvin jos yritysjohto ja koko organisaatio kokevat että yrityksen tavoitteet ovat hyviä ja että yritys on työntekijöitään ja asiakkaitaan kohtaan tasapuolinen ja systemaattinen. Silloin kaikki keskittyvät tuloksen tekemiseen ja asikkaaseen ja yrityksen työntekijöiden ja esimiesten joskus puutteellisetkin ihmissuhdetaidot hyväksytään. Empatialle jää silloin tilaa ja kaikki keskittyvät yrityksen persustavoitteeseen.

Yritys jonka johto keskittyy yrityksensä peruspäämäärän sijasta ensisijaisesti johtamis- ja ihmissuhdetaitoihin on tuhoon tuomittu. Mutta myös ihmissuhdetaitoihin kannattaa joskus uhrata aikaa. Ohessa on ystäväni Karl-Magnus Spiik:n opettavainen 15 min video palautteen antamisesta. Palautteen antaminen on oleellinen, mutta ei ainoa osa esimiestyötä. Tärkeintä on, että jokaisella on sellainen tehtävä jossa hän suoriutuu hyvin ja jossa hän saa ympäristönsä kunnioituksen ja kiitoksen.

Sijoittajan kannattaa etsiä yrityksiä joissa nämä yllä olevat asiat ovat kunnossa. Sellaiset yritykset ovat varmoja sijoituskohteita. Helpommin kuitenkin sanottu kuin tehty. Sijoittaja ei useinkaan pääse näkemään yrityksen sisälle. Tätyy tyytyä arvioimaan yritystä ulkoapäin. Jos yrityksen tuotteet ovat hyviä, yritys innovoi uusia ratkaisuja ja yrityksen toimistolla palavat valot vielä myöhään niin silloin kyseessä on luultavasti hyvä yritys. Iltaisin valaistujen huoneiden määrä taitaa olla varmin indikaattori hyvästä yrityksestä.  laugh

Related Posts