Omaisuuden ja tulojen tasainen jakautuminen parantaa yhteiskuntadynamiikkaa

Hyvä yhteiskuntadynamiikka on sitä, että yrittelijäät ihmiset löytävät kulloiseenkin elämäntilanteeseensa parhaiten soveltuvan paikan yhteiskunnassa.

Yhteiskunnallinen dynamiikka on kuitenkin jäänyt yhteiskunnallisessa keskustelussa vähälle huomiolle.  Kaikki hyväksyvät sen, että oikeanlainen yhteiskunnallinen dynamiikka on eräs kehittyvän yhteiskunnan tekijä, mutta harva on julkisuudessa uhrannut ajatuksia yhteiskuntadynamiikalle ehkä Raimo Sailas:ksen Suomen Kuvalehdelle antamaa haastattelua lukuun ottamatta.

Emme ole yksin tässä asiassa. Myöskään kansainvälisessä keskustelussa ei juurikaan käsitellä yhteiskunnallisen dynamiikan tekijöitä. Hyvinvointiyhteiskunnasta, tulonjaosta ja yhteiskunnan kilpailukyvystä riittää keskustelua, mutta kansainvälinen lehdistö ja tutkimukset ovat unohtaneet käsitellä positiivisen yhteiskuntadynamiikan tekijöitä.

Hyvä yhteiskuntadynamiikka antaa mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja

Hyvä yhteiskuntadynamiikka on sitä, että yrittelijäät ihmiset löytävät kulloiseenkin elämäntilanteeseensa parhaiten soveltuvan paikan yhteiskunnassa, ja että yhteiskunta arvostaa osaajia ja taitajia ja tarjoaa heille mahdollisuuksia. Elämme yleensä kukoistavampaa ja onnellisempaa elämää, jos yhteiskuntadynamiikka on suurta, kunhan se on oikeudenmukaista ja ennustettavaa.

Hyvän yhteiskuntadynamiikan edistäminen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon

Yhteiskuntadynamiikan edistäminen vaikuttaa ratkaisevasti siihen, minkälaista politiikkaa maassa harjoitetaan:

Hyvä yhteiskuntadynamiikka on sitä, että yrittelijäät ihmiset löytävät kulloiseenkin elämäntilanteeseensa parhaiten soveltuvan paikan yhteiskunnassa.

Yhteiskunnallinen dynamiikka on kuitenkin jäänyt yhteiskunnallisessa keskustelussa vähälle huomiolle.  Kaikki hyväksyvät sen, että oikeanlainen yhteiskunnallinen dynamiikka on eräs kehittyvän yhteiskunnan tekijä, mutta harva on julkisuudessa uhrannut ajatuksia yhteiskuntadynamiikalle ehkä Raimo Sailas:ksen Suomen Kuvalehdelle antamaa haastattelua lukuun ottamatta.

Emme ole yksin tässä asiassa. Myöskään kansainvälisessä keskustelussa ei juurikaan käsitellä yhteiskunnallisen dynamiikan tekijöitä. Hyvinvointiyhteiskunnasta, tulonjaosta ja yhteiskunnan kilpailukyvystä riittää keskustelua, mutta kansainvälinen lehdistö ja tutkimukset ovat unohtaneet käsitellä positiivisen yhteiskuntadynamiikan tekijöitä.

Hyvä yhteiskuntadynamiikka antaa mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja

Hyvä yhteiskuntadynamiikka on sitä, että yrittelijäät ihmiset löytävät kulloiseenkin elämäntilanteeseensa parhaiten soveltuvan paikan yhteiskunnassa, ja että yhteiskunta arvostaa osaajia ja taitajia ja tarjoaa heille mahdollisuuksia. Elämme yleensä kukoistavampaa ja onnellisempaa elämää, jos yhteiskuntadynamiikka on suurta, kunhan se on oikeudenmukaista ja ennustettavaa.

Hyvän yhteiskuntadynamiikan edistäminen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon

Yhteiskuntadynamiikan edistäminen vaikuttaa ratkaisevasti siihen, minkälaista politiikkaa maassa harjoitetaan:

  • Dynaamisessa yhteiskunnassa omaisuus on kohtuullisen tasaisesti jakautunut; työllä ja elämän aikaisilla ponnistuksilla voi päästä yhteiskunnalliselle huipulle.
  • Kohtalaiset tuloerot toimivat kannustimena, mutta vain hyvin rajallisesti. Tutkimusten mukaan suuret tuloerot jähmettävät yhteiskunnan. Laaja kuluttava keskiluokka on yhteiskunnan kehityksen moottori. Aristokraattinen, rikkaiden yhteiskunta on aina loppujen lopuksi jäykistänyt kehityksen.
  • Raskaat koulutus ja pätevyys vaatimukset yhdessä pitkien koulutusaikojen kanssa ovat olleet omiaan jäykistämään yhteiskuntaa. Ihmisten ja yhteiskunnan kannalta on hyväksi, jos tehtäviin ja ammatteihin pätevöityminen voi olla niin joustavaa kuin turvallisuuden kannalta on mahdollista. Koulutusajat ovat joillakin ammattialoilla tarpeettoman pitkiä. Toisaalta taas täydennykoulutuksen puute tai sen unohtaminen haittaa monien työntekijöiden mahdollisuuksia omaksua uusia työmenetelmiä.
  • Ansiotuloilla pitäisi olla mahdollista ostaa kunnollinen asunto. Yhteiskunnallinen dynamiikka paranee aina kun asuntojen hinnat romahtavat. Mutta asuntojen hintaromahdukset eivät ole se mitä me haluamme. Kestävään parannukseen päästään jos rakentaminen on kohtuuhintaista ja siihen päästään tehostamalla kaavoitusta, rakennuslupamenettelyä ja järkevöittämällä rakennusten laatustandardeja niin kuin Suomessa on viime aikoina pyritty tekemäänkin. 
  • Vanhuksista ja eläkeläisistä pitää huolehtia – sitä haluavat kaikki. Dynaamisen yhteiskunnan kannalta tärkeää on kuitenkin, että nuorilla, lapsiperheillä ja elämäänsä aloittavilla on hyvät edellytykset. Juuri nuoret kuluttavat niitä tuotteita, joista syntyy tulevaisuuden yhteiskunta ja juuri he ovat ohjaamassa kulutuspäätöksillään tuotantokoneistoa uusiin asioihin.
  • On tärkeää että koko yhteiskunta on kuluttamassa; tekemässä valintoja siitä mitä yhteiskunnassa tuotetaan. Silloin kaikki ovat mukana rakentamassa tulevaisuuden yhteiskuntaa.
  • Ja tietenkin on tärkeää, että kaikki ovat myös tuottamassa jotain iloa ja hyötyä muille. Jos työllistäminen on helppoa ja joustavaa niin tämäkin toteutuu. Joskus kuulen lauseen "Ei kannata työllistää ihan pieniin juttuihin, kun se on niin hankalaa".  Silti meillä on täällä Suomessa aika helppoa työllistää melko pieniinkin hommiin. Mutta parantamisen varaa on – siitä todisteena meillä on Suomessa muutama työtön.

One thought on “Omaisuuden ja tulojen tasainen jakautuminen parantaa yhteiskuntadynamiikkaa

Comments are closed.

Related Posts