Omat Rahat: Johdannaiset ja luopumisen tuska

Eurostoxx 50 futuurit eri joukuajoilla: Joulukuu 14 (FESXZ4), Maaliskuu 15 (FESXH5) ja Kesäkuu 15 (FESXM5, vasen skaala)

Johdannaisissa ja miksei suorissa osakesijoituksissa on sisäänrakennettu luopumisen tuska: Mitä tehdä kun kurssikorjaus tulee? Omilla rahoillaan suoria osakesijoituksia tekevälle on helppo sanoa: "Ei mitään". Iloitse kurssilaskusta sillä saat nyt haluamiasi osakkeita entistä halvemmalla. Käsien päällä istuminen kurssilaskun aikana vaatii toki luonnetta.

Sensijaan johdannaisia käyttävillä tilanne on toinen. Näitä tehdään suurimmaksi osaksi luotolla vakuuksia vastaan, joten kurssien kääntyessä positiota vastaan tulee ennen pitkää vastaan raja jolloin jotakin on tehtävä. Jonkinlainen suunnitelma tämän varalle on ehdottomasti tehtävä enne kuin peliin ryhtyy, muuten voi käydä todella huonosti. Miten hpoidetaan siis vaara yli 10% korjauksesta? Tähän on nähdäkseni olemassa kaksi pääkoulukuntaa:

  1. Reagoidaan todella nopeasti. Positio suljetaan heti kun markkin kääntyy positiota vastaan. Tähän käytetään jotakin "stop-loss" tyyppistä toimeksiantoa joka automaattisesti sulkee position tietyn rajan ylittyessä. Toinen tapa on käyttää jotakin muuta indikaattoria joka sijoittajan mielestä ennakoi kursseja. Vaarana näissä on että raja ylittyy liian helposti varsinaista korjausta pienemmässä kurssiliikkeessä, jolloin useammat pienemmät väärin tehdyt kaupat syövät jatkuvasti tuottoa. Pienen kurssilaskun tms. jälkeen ensimmäisen päivän rekyyli tuo usein suurimman palautumisen, joten jo yhden päivän menettäminen mahdollisesti useamman kerran vuodessa on merkittävää.
  2. Istutaan position päällä niin kauan kuin mahdollista ja suljetaan vasta pakon edessä. Pienemmät "väärät hälytykset" ohitetaan olankohautuksella ja hyöty ensimmäisestä rekyylipäivästä jää haaviin. Haittana tästä strategiasta on että oikean korjauksen tulleessa voi  tappio olla merkittävä. Loppuen lopuksi tarvitaan joka tapauksessa suunnitelma perälaudan aikaansaamiseksi jolla tappion kasvaminen kursskilaskun jatkuessa lopetetaan.

Kirjoitin aikaisemmin pitkien futuurien alemmasta hintatasosta, ja arvelin ainakin osasyyn olevan huono likviditeetti. Laskun kohdatessa suuremmasta futuurimäärästä on vaikea päästä eroon. Yllä olevasta graafista näemme kolmen juoksuajan futuurit eurostoxx50-indeksiin. Joulukuu-14 ja maaliskuu-15 sarjojen välillä on melko pieni ero. Sensijaan kesäkuu-15 on humattavasti halvempi (vasemmalla skaalalla). Alemmassa graafissa näemme erotuksen kesäkuu-15 ja joulukuu-14 sarjojen välillä. Erotus vaihtelee voimakkaasti, mutta on usein yli 75 pistettä, eli n. 2.5%.

Koska itse käytän covered-call positiota minulla on pitkän eurostoxx50-position lisäksi lyhyenä eurostoxx50  osto (eli call) optio. kurssin laskiessa alussa osa kompensoituu option halpenemisena. Mutta kun option sopimuskurssi on ajatunut liian kauas päivänkurssista vaikutus on hyvin pieni.

Kurssilaskun kohdatessa samalla ns. pelkokertoimet (VIX) pomppaavat ylös:

Vix (ja eurostoxx 50 vastine Vstoxx- kuvassa FVSC1)

Koska Viox on optioden hintamittari tämä tarkoittaa että osto-option myymisesta saa sievoisen summan juuri kurssilaskun aikana. Kun alkuperäisien optioden hinnasta oli jäljellä enää 20% ostin ne takaisin ja möin alhaisemman sopimuskurssin optioita, nyt vain n. kuukauden juoksuajalla.

Kurssilasku kuitenkin jatkui ja rajat olivat tulossa vastaan. Viimeinen perälauta oli käytettävä. Koska futuurit olivat hankalia myytäviä otin suunnitelman mukaisesti lyhyen position maaliskuu-15 sarjaan. Nyt eivät kurssilskut juuri vaikuta ja pitkässä juoksissa erotus sarjojen välillä hävinnee. Tämä liike kuitenkin lukitsee tappion eikä kurssinousu enää korjaa tilannetta.

Laskun jatkuttua päätin siis laittaa näille lyhyille positiolle stop-loss toimeksiannon. Jos kurssit lähtevät nousuun ja ylittävät ostokurssin suljetaan poisitio.

Näin kävikin seuraavana päivänä. Nyt odottelen. Jatkuuko nousu, vai oliko se vain lyhy rekyyli? Jos lasku jatkuu on oltava valmiina neutraloimaan pitkät eurostoxx-futuurit uudestaan.

No tähän mennessä tilanne on saatu hoidettua kohtuullisin tappioin, jännitystä on kuitenkin riittänyt.

Onneksi oli suunnitelma kutakuinkin valmis laskun varalta, kohtuullisin käteisbufferein ja toimintasuunnitelmineen. Käytäntö on kuitenkin mutkikkaampaa kuin teoria, ja kurssisahaukset monine väärine rekyylialkuineen piti minut varpaillani.

 

Related Posts