Osakevinkit Technical Traders Clubin syyskuun lopun 2014 kuukausikokouksesta.

Johdanto

Technical Traders Clubin (TTC) syyskuun kuukausikokouksessa 24.9.2014 keskusteltiin osakevinkeistä, tarkasteltiin osakkeita teknisesti ja tunnistetttin ja perusteltiin mahdollisia potentiaalisia voittaja- tai häviäjäosakkeita.

 

Osakevinkkien tarkastelu 24.9.2014

Käsiteltäviksi osakkeiksi valikoitui yhteensä yksitoista suomalaista, ruotsalaista tai norjalaista osaketta.

Stephan Grimm tarkasteli Metastockilla Martin Pringin kehittämien KST (Know Sure Thing) trendi-indikaattoreiden avulla osakkeiden odotettuja liikesuuntia. Osakkeiden tarkastelu tehtiin pääosin viikkograafilla, ja sillä pitkän, keskipitkän ja lyhyen aikavälin KST:n avulla, koska haluttiin aikaansaada näkemys ja ohjaukset lähinnä keskipitkälle aikavälille. RSI (Relative Strength Index) oskillaattorin avulla etsittiin myös sen divergenssejä osakkeen kurssikäyrään nähden käänteiden ennakoimiseksi.

Grimm tiivisti yksinkertaiseksi periaatteeksi sen, että jos nähdään osakkeen kahden aikavälin KST indikaattorin olevan nousussa, ja uskotaan osakkeen voivan lähteä liikkumaan, niin voidaan lähteä ostamaan osaketta.

Tämän blogin analyysit ja viikkograafit on kokouksen jälkeen päivitetty tuoreiksi vastaamaan tilannetta noin kolme viikkoa kokouksen jälkeen lokakuun viikolla 42.

 

Astra Zeneca

Terveydenhuollon ja lääketeollisuuden toimialaindeksit ovat kehittyneet jo noin kolmen vuoden ajan hyvin. Astra Zenecan osake on ollut erittäin hyvässä nousussa lokakuusta 2013 vuoden 2014 alkupuolelle asti. Helmi-maaliskuussa 2014 on päivägraafiin kuitenkin muodostunut pieni ”Pää ja Hartiat” kuvio, jonka ”niskalinjasta” alasmurtautuminen ei pitänyt, vaan kurssi teki ”odotusten vastaisesti väärin” liikkeen ylöspäin kevään huipulle noin 540 SEK asti. Tämän jälkeen Astra Zenecan kurssi on heilunut noin 460 SEK tason ja vastustasonsa noin 540 SEK välillä, mitä vastustasoa 540 SEK kurssi ei ole kuitenkaan pystynyt ylittämään.

Kuva 1. Astra Zeneca. Viikkograafi ja osakkeen lyhyt, keskipitkä ja pitkä KST trendi-indikaattori.

Astra Zenecan viikkograafista nähdään, että sekä lyhyt (punainen) että keskipitkä (sininen) KST trendi-indikaattori osoittaa alaspäin ja on myyntipuolella, mutta pitkä (vihreä) KST -indikaattori on ostopuolella. Osakkeen kurssi (nyt noin 500 SEK) on kuitenkin vetäytynyt alaspäin vuoden 2014 huipustaan (noin 540 SEK), ja sen RSI(14) divergoi alaspäin osakkeen toukokuun ja syyskuun ”samankorkuisiin” huippuihin nähden.

Astra Zenecaa ei siten näytä osto-osakkeelta, vaan sille voidaan pikemminkin antaa myyntisuositus.

Fortum

Venäjän sähköntuotantoliiketoiminnat ja Ruotsin sähkönjakelun divestoinnit puhuttivat. Ruplan kurssin heikentyminen vähentää Venäjältä saatavia tuottoja euroissa. Fortumin velat ovat sensijaan euroissa. Fortumin pörssikurssin odotettiin voivan nousta, jos Ukrainan välirauha pitää.

Fortumin osake on ollut leveässä nousukanavassa vuoden 2013 alusta alkaen, mutta liikkunut alaspäin kapeammassa kanavassa kesäkuusta 2014 alkaen.
 

Kuva 2. Fortum. Viikkograafi ja osakkeen lyhyt, keskipitkä ja pitkä KST trendi-indikaattori.

Fortumin viikkograafista nähdään, että lyhyt KST trendi-indikaattori (punainen) osoittaa alaspäin ja keskipitkä KST trendi-indikaattori (sininen) on syyskuun alussa antanut myyntisignaalin. Sensijaan pitkän aikavälin KST- trendi-indikaattori on ollut vuoden 2013 alkupuolelta lähtien ja on edelleenkin ostopuolella.

Fortum ei siten näytä osto-osakkeelta lyhyellä eikä keskipitkällä aikavälillä. Jos sensijaan uskoo pitkiin trendeihin, niin osaketta voisi ostaa, jos se nousee selvästi elo-syyskuun 2014 vastustason eli noin 20 € yläpuolelle.
 

Ilkka 2

Ilkka-Yhtymä on viestintäyhtymä, jonka päätuotteet ovat maakuntalehdet Ilkka ja Pohjalainen, ja se omistaa painotoimintayhtiön I-Print Oy:n. Lisäksi Ikka-Yhtymä omistaa myös noin 30 % Alma-Media Oyj:stä, jonka kanssa se tekee yhteistyötä erityisesti digitalisen median puolella. Ilkka on maksanut osinkoa joka vuosi viimeisten 20:n vuoden aikana.

Ilkan kurssi on pudonnut huhtikuusta 2011 alkaen ja kysymys kuuluu, koska Ilkan pudotus loppuu ?

 

Kaikki KST-trendi-indikaattorit alkavat jo viitata siihen, että kurssin lasku on alkanut hidastua ja keskipitkä KST-indikaattori (sininen) on jo elokuussa 2014 kääntynyt ostopuolelle. Lyhyt (punainen) ja pitkä KST-indikaatori ovat myyntipuolella, mutta pitkä KST-indikaattori (vihreä) näyttää alkavan lähestyä ostosignaalia ja indikaattorin liikesuunnan jatkuessa se voisi mahdollisesti antaa osto-signaalin jo lokakuussa 2014.

Osaketta voi seurata ostomielellä ja Ikkaa voisi mahdollisesti ostaa, jos sen kurssi taipuisi ylöspäin ylittämään selvästi päivägraafin 20:n päivän liukuvan keskiarvon noin 2,11 €.

 

Kemira

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka kehittää, valmistaa ja myy kemikaaliyhdistelmiä ja asiantuntemusta teolliseen ja kunnalliseen vedenkäsittelyyn. Yhtiö pyrkii nykyisestä noin 7 %:n liikevoitosta huomattavaan tulosparannukseen eli noin 10 %:n liikevoittoprosenttiin melkein valmiin strategisen uudelleenjärjestelyohjelmansa kautta. Osinkotuotto on viime vuosina ollut noin 4 – 5 %. Kemirassa aloitti keväällä 2014 uusi suomalainen toimitusjohtaja Jari Rosendahl, joka nousi Kemiran johtoon Outotecin Americas – liiketoiminta-alueen johtajan paikalta.

Kemiran osake on tehnyt pitkää pyöristettyä huippua vuodesta 2012 alkaen, mikä kuvio on valmistumisensa jälkeen useinmiten härkämäinen. Mutta osakkeelle on myös valmistunut pää- ja hartiat kuvio vuoden 2012 lopun ja loppukesän 2014 välille, mikä sensijaan on useinmiten karhumainen kuvio.

Kuva 4. Kemira. Viikkograafi ja osakkeen lyhyt, keskipitkä ja pitkä KST trendi-indikaattori.

Sekä pitkä (vihreä) että keskipitkä (sininen) KST trendi-indikaattori osoittavat alaspäin ja ovat myyntipuolella. Vain lyhyt KST indikaattori (punainen) on ostopuolella ja on antanut ostosignaalin elokuun 2014 lopussa. Siten Kemiraa ei voi nyt suositella osto-osakkeeksi keskipitkän tai pitkän aikavälin sijoittajalle vaan pikemminkin myyntiosakkeeksi.

 

Kesko

Kesko on tukku- ja vähittäiskauppaa harjoittava konserni. Kesko toimii ruoka-, käyttötavara-, rauta- sekä auto- ja konekaupassa. Sen toimialayhtiöt ja ketjut toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa. Keskon käyttötavara- ja rautakauppaan on tekeillä uudelleenjärjestelyjä ja säästötoimia Keskon kannattavuuden varmistamiseksi. Esimerkiksi Anttiloita oltaneen sulkemassa ja kiinteistörahastoa ollaan perustamassa.

Keskon osake on rakentamassa pitkän käänteisen Pää- ja Hartiat-kuvion oikeata hartiaa noin 27 €:n kohdalla, mikä voisi olla härkämäinen kuvio.

 

Kuva 5. Kesko. Viikkograafi ja osakkeen lyhyt, keskipitkä ja pitkä KST trendi-indikaattori.

Kaikki KST trendi-indikaattorit lyhyt (punainen), keskipitkä (sininen) ja pitkä (vihreä) näyttävät nyt osoittavan alaspäin. Lyhyt KST ja pitkä KST ovat lievästi ostopuolella, mutta niiden liikesuunnan jatkuessa alaspäin niistä saataisiin mahdollisesti noin kuukauden sisällä Keskolle myyntisignaalit, jos osakkeen kurssi alittaa noin 25 €.

Jos sensijaan Keskon kurssi ylittäisi lähikuukausina käänteisen Pää – ja Hartiat – kuvion niskalinjan noin 32 € selvästi, niin se voisi rohkaista ostamaan osaketta.

 

Meda

MEDA on ruotsalainen kansainvälisesti toimiva lääkeyritys, jonka osake on noteerattu Tukholman pörssissä. Medan liikevaihto on vähän Orionin liikevaihtoa suurempi ja nettotulos on suunnilleen vähän yli puolet Orionin vastaavasta.

MEDA:n kurssi on tätä tekstiä kirjoitettaessa noin 94 SEK:in paikkeilla.

Kuva 6. MEDA. Viikkograafi ja osakkeen lyhyt, keskipitkä ja pitkä KST trendi-indikaattori.
 

MEDA:n osakkeen lyhyt KST trendi-indikaattori (punainen) on antanut ostosignaalin syyskuun alussa. Sensijaan keskipitkä KST indikaattori (sininen) on myyntipuolella ja pitkä KST-trendi-indikaattori (vihreä) on ostopuolella, mutta osoittaa alaspäin ja on mahdollisesti lähestymässä myyntisignaalia. Siten osake on kokonaistrendimielessä epävarmassa tilassa.

Siksi MEDA:n osaketta ei anneta nyt mitään kaupankäyntiohjausta.

 

Orion B

Orion on suomalainen ja kansainvälisesti toimiva lääkeyritys. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa uusien lääkkeiden kehittämiseen.

Orionin kurssi on ollut nousutrendissä alkusyksystä 2013 alkaen ja on nyt noin 28 €:n kohdalla. Mutta päiväkäyrän RSI(14):llä on päiväkäyrällä lievä negatiivinen divergenssi elokuun ja syyskuun 2014 kurssihuippujen suhteen, mikä onkin ennakoinut kurssilaskua lyhyellä aikavälillä. 

Kuva 7. Orion B. Viikkograafi ja osakkeen lyhyt, keskipitkä ja pitkä KST trendi-indikaattori.

Orionin pitkä KST-trendi-indikaattori (vihreä) on ostopuolella, mutta on alkanut osoittaa sivulle. Orionin lyhyt KST-trendi-indikaattori (punainen) osoittaa sensijaan alaspäin ja on myyntipuolella. Orionin keskipitkä trendi-indikaattori (sininen) osoittaa sivullepäin ja on vielä ostopuolella, mutta näyttää suuntaavaan kohti mahdollisesti pian laukeavaa myyntisignaalia. Siten Orionin osake on kokonaistrendimielessä epävarmassa tilassa.

Siksi Orionin osakkeelle ei anneta nyt mitään kaupankäyntiohjausta.

 

Outotec

 

Outotec on maailmanlaajuisesti toimiva teknologiayhtiö, joka suunnittelee ja toimittaa mineraalirikastamoja, metallurgisia laitoksia, prosesseja, laitteita ja elinkaaripalveluja perusmetallien tuotantoon ja raaka-aineiden prosessointiin ja tuotantoon.

Outotecin liiketoiminta on ollut erittäin kannattavaa, mutta sen kannattavuus on heikentynyt parina viime vuotena raaka-aineteollisuuden projektikysynnän ja investointien heikkenemisestä johtuen. Outotecilla on kuitenkin erittäin hyvä ja kysyntään skaalautuva liiketoimintamalli, jonka puitteissa Outotec muunmuassa käytti Pöyryn suunnittelu- ja projektihenkilöstöä alihankintaan ja pätkätyövoimana korkeamman kysynnän aikoina.

Outotecin osakkeen kurssi on noussut loppusyksystä 2008 talveen 2013 asti noin 13 €:oon. Sen jälkeen on Outotecin kurssi pudonnut kesällä 2014 nousevan pitkän trendikanavansa tukilinjan alapuolelle ja sieltä nykytasoille noin 5,5 €.

Sitten kun maailmantalouden ja Kiinan kasvuvauhti lähtee taas nousuun, niin voidaan odottaa raaka-ainekysynnän nousun nostavan Outotecin kurssia taas ylössuuntaan.

Kuva 8. Outotec. Viikkograafi ja osakkeen lyhyt, keskipitkä ja pitkä KST trendi-indikaattori.

Outotecin, KST-trendi-indikaattorit lyhyt, keskipitkä ja pitkä, osoittavat alaspäin ja ovat myyntipuolella. Teknisesti tavoite taso laskulle löytyy noin 5,5 € kohdalla, mutta ei ole sanottu, että lasku loppuu siihen.

 

Raisio V

Raisio on ravintoalan konserni, jonka päätuotteita ovat kasvispohjaiset elintarvikkeet ja niiden terveysvaikutteiset ainesosat sekä rehut. Yhtiö myös lisensoi maailmanlaajuisesti elintarvikeyrityksille patentoimaansa Benecol-tuotteiden ainesosaa, kasvistanoliesteriä, joka alentaa ihmisen kolesterolitasoa sekä uutta Benemilk-rehuinnovaatiota, jolla kyetään tehostamaan ja kasvattamaan lehmien maidontuotantoa ja varmistamaan niiden terveyttä. Benemilk on tässä liiketoiminnan kehitysvaiheessa taloudellisessa mielessä lähinnä optio.

Raision kuluvan tilikauden tulosnäkymää on alennettu Englannin välipalaliiketoiminnan tuotannon siirron aiheuttamien toimitusvarmuusongelmien ja myös muromyynnin laskun vuoksi. Nämä ongelmat ovat heikentäneet Raision tulosta ja pudottaneet Raision kurssia keväästä 2014 alkaen. Raision toimitusjohtaja Rihkon äskettäisessä yritysesittelyssä esittämän mukaan kyseiset toimitus- ja myyntiongelmat Englannissa ovat tilapäisiä ja ne ratkaistaan tämän vuoden kuluessa.

Raision osakkeen kurssi nousi melkein kolme vuotta kesästä 2011 alkaen talveen 2014 asti koko 2000-luvun huipulle noin 5 €.

Kuva 9. Raisio V. Viikkograafi ja osakkeen lyhyt, keskipitkä ja pitkä KST trendi-indikaattori.

Sekä pitkä (vihreä) että keskipitkä (sininen) KST-trendi-indikaattori on myyntipuolella. Lyhyt KST trendi-indikaattori (punainen) on antanut ostosignaalin kesä- ja elokuussa 2014. Keskipitkä KST-trendi-indikaattori (sininen) näyttää myös alkavan taipua kohti mahdollista ostosignaalia lähiaikoina.

 

Seadrill

Seadrill on johtava offshore-öljyn ja kaasun porausyhtiö, jonka osake on noteerattu Oslon pörssissä. Yhtiöllä on useita kymmeniä porauslaivoja ja -lauttoja syvänmerenporausta varten eri puolilla maailmaa. Yhtiöllä on paljon pitkäaikaisia siopimuksia asiakkaittensa eli öljy- ja kaasuyhtiöiden kanssa.

USA:n ja Euroopan Unionin Venäjään kohdistuvien Ukrainan sodasta aiheutuvat talouspakotteet, venäläisen Rosneftin asiakkuus ja öljyn hinnan lasku ovat olleet tänä vuonna pudottamassa Seadrillin kurssia. Lisäksi ovat ristiriidat yhtiön pääomistajan John Fredriksenin ja hallituksen avainjäsenen välillä olleet negatiivisia osakkeen kurssikehityksille.

Yhtiö on tyypiltään kasvuyhtiö, jonka pitkän aikavälin näkymät arvioitiin hyviksi. Yhtiön oman pääoman tuotto on ollut hyvä ja voittomarginaali erittäin hyvä. Osakkeen kurssi on nyt pudonnut vuoden 2013 syyskuun alun 289 NOK:n All Time High-huipulta nykytasolle noin 150 NOK, mitä 'hintaa pidettiin fundamielessä ”halpana”.
 

Kuva 10. Seadrill. Viikkograafi ja osakkeen lyhyt, keskipitkä ja pitkä KST trendi-indikaattori.

Seadrillin kaikki KST-trendi-indikaattorit lyhyt (punainen), keskipitkä (sininen) ja pitkä (vihreä) osoittavat alaspäin ja ovat myyntipuolella. Lyhyt KST-trendi-indikaattori näyttää kuitenkin alkavan taipua laskevasta sivuttaiseksi ja se voisi mahdollisesti antaa ensimmäisen ostosignaalin lähiaikoina.

Seadrillin osaketta kannattaa seurata ostomielellä ja sitä voisi mahdollisesti ostaa, jos se ylittää selvästi hinnoiltaan lähimmän aikaisemman osapohjansa ja -huippunsa muodostaman vastusalueen noin 195 – 200 NOK.

 

Sponda

Sponda on toimitilojen vuokraukseen sekä kiinteistöjen kehittämiseen ja omistamiseen erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toimisto-, liiketila- ja logistiikkakiinteistöt sijaitsevat Suomessa pääosin pääkaupunkiseudulla sekä Oulussa, Tampereella ja Turussa sekä Venäjällä Pietarissa ja Moskovassa.

Spondan osake on rakentanut huhti- ja syyskuun 2014 välillä Pää ja Hartiat (P&H) tyyppisen kolmoishuipun, joka on karhumainen kuvio. Kurssi onkin senjälkeen pudonnut P&H:n niskalinjan noin 3,8 € murruttua P&H teorian mukaisesti odotetusti niskalinjalta tavoitehintasolleen noin 3,5 €.

Kuva 11. Sponda. Viikkograafi ja osakkeen lyhyt, keskipitkä ja pitkä KST trendi-indikaattori.

Spondan kaikki KST-trendi-indikaattorit lyhyt (punainen), keskipitkä (sininen) ja pitkä (vihreä) , osoittavat alaspäin ja ovat myyntipuolella, joten tätäkään osaketta ei voi muuta kuin esittää myytäväksi.
 

Lopuksi

Kuukausikokouksen 24.9.2014 lopussa todettiin, että yhtäkään tarkastelluista osakkeista ei ollut ohjautunut ostopuolelle. Tämä tuloksen katsottiin kuvaavan melkoisen hyvin silloista yleistä osakemarkkinatilannetta keskipitkällä aikavälillä.

 

Vastuuvapauslauseke

TTC:n kuukausikokouksen ”osakevinkit” ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäisen sijoitustapahtuman toteuttamiseen. Nämä TTC:n kuukausikouksen ”osakevinkit” perustuvut muunmuassa tarkasteltujen 'osakkeiden teknisen analyysiin pitkällä, keskipitkällä ja lyhyellä aikavälillä. ”Osakevinkit” eivät kuitenkaan ole kehotuksia ostaa, pitää tai myydä tarkastelun kohteena olleita osakkeita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan