Onko yritysten syntymisellä väliä

Miksi uusien yritysten lukumäärä pysyy samana USA:ssa, kertoo raportti jonka on julkaissut Kauffman Foundation. Sen mukaan yrityksiä on Yhdysvalloissa syntynyt viime vuosina noin 700'000 vuodessa ja sodan jälkeisenä aikana kasvu on vastannut lähinnä väestömäärän kasvua.
Miksi sitten paljon puhuttu USA:n dynaaminen talous ja yrittämisen mahdollisuudet ei aikaansaa merkittävää kasvua yritysmäärissä.


Julkaisu esittää lähinnä kaksi mahdollista selitystä: radikaalit muutokset talouteen aikaansaa pieni lukumäärä yrityksiä, sellaiset kuin Google. Toinen mahdollisuus on, että yritysdynamiikka (Schumpeterin luova tuho) hukkuu hälinään eli yleisemmin perustettavaan yritysjoukkoon: laki- ja kirjanpitoyrityksiin, kiinteistövälittäjiin, pikkukauppiaisiin, ja ravintoloihin.
Suomen yritysmäärät saattavat keroa toista tarinaa.

Alla olevan 1988-2003 tilasto perustetuista ja lopetetuista yrityksistä ei tuo esiin kovin merkittävää muutosta.

V. 1988-2003 perustetut ja lopetetut yritykset

 

Sen sijaan vuosien 1990-2006 yritysten lukumäärän kokonaisluvuissa voisi nähdä taloussyklien vaikutusta.

yritysten lukumäärän 1990-2006

 

Toki luvut edellyttäisivät syventymistä yritysten perustamiseen liittyvien olosuhteisin, kuten kirjanpito- ja verolakien muutoksien selvittämistä.

Related Posts