Onnea uudelle eduskunnalle

Yhteiskunta

Uuteen eduskuntaan on valittu lakeja säätämään 200 kansan syviä rivejä parhaiten edustavaa henkilöä. Heidän kokemuksensa laeista ja lainsäädäntötyön prosesseista on vaihtelevaa ja he tarvitsisivat tukea eri alojen asiantuntijoilta. Harvalla kansanedustajalla on valmiiksi minkään alan lakitieteellistä tai yhteiskuntatieteellistä koulutusta. He edustavat kansaa.

Tukea on tarjolla:

  • Lakien mukaan työtään tekevät virkamiehet antavat kyseisen ministeriön merkitystä ja roolia korostavaa, mutta muutoin kohtuu puolueetonta tukea aina siihen saakka että heillä on esimiehenään uusi ministeri.  Sen jälkeen ministeriö yleensä suitsii hieman viestintäänsä uuden esimiehensä linjan mukaiseksi.
  • Lobbarit tarjoavat lainsäädännön käyttöön oman edunvalvottavansa kannalta hyviä ajatuksia.
  • Yritykset ja instituutiot tarjoavat itsensä kannalta järkevän oloisia ajatuksia lainsäädäntötyön pohjaksi.

Yksi asia kuitenkin puuttuu, eduskunnan etua (järkevää lainsäädäntöä) ajavan tahon näkemys. Eduskunnalla ei ole, lautakuntien käyttämiä asiantuntijalausuntoja lukuun ottamatta, eduskunnan etua ajavia ja asiantuntemusta omavia henkilöitä tukenaan.  Eduskunnan puolueilla on poliittisia avustajia, mutta niiden asiantuntemus ei liiku yli puoluerajojen; heidän puolueettomuuteen oikein luoteta.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pystyykö virkamieskunta toimimaan eduskunnan tukena? Virkamieskunnan tehtävänä on käyttää laikien mukaista operatiivista (toimeenpanevaa) valtaa yhteiskunnassa. Ei ole hyvä jos lakien ja säädösten mukaan toimivat pääsevät itse käytännössä päättämään niistä säännöistä joiden mukaan he toimivat. Me sijoittajat olemme nähneet sen miten esimerkiksi käy, jos pankit pääsevät itse päättämään omista vakavaraisuusvaatimuksistaan, valvonnastaan ja säätelystä. Sellainen järjestelmä ei toimi.

Hyvässä hallinnossa tarvitaan ulkopuolinen, joka päättää säännöistä ja valvoo niiden noudattamista. Sama pätee virkamieskuntaan. Tarvitaan ulkopuolinen, joka tekee operatiiviselle toiminnalle (virkamiehille) säännöt ja huolehtii, että niitä noudatetaan. Olisi ihanteellista jos tuo ulkopuolinen olisi eduskunta. Mutta kansan syvistä riveistä valitulla eduskunnalla ei aina ole riittävän syvällistä tietotaitoa.  Niinpä eduskunta on helposti virkamieskunnan ja omaa etuaan ajavien lobbareiden vietävänä, kuin pässi narussa.

Toivotaan että tämä eduskunta ei ole pässi narussa vaan pystyy nousemaan itsenäiseksi ja osaavaksi vaikuttajaksi. Toivotaan että syntyy sellaista yli puoluerajojen vaikuttavaa asiantuntemusta, jonka varassa eduskunta voi tuottaa lisäarvoa ja hyvinvointia.

 

Kuvan lähde:   wikimedia

 

 

Related Posts