OP:n Harri Kojonen siirtää painopistettä osakkeista rahamarkkinasijoituksiin (lyhyen koron sijoituksiin)

Sijoittaminen

OP/Harri Kojonen vähentää osakepainoa entisestään ja painottaa muun muassa rahamarkkinasijoituksia.

Helmikuu katkaisi tammikuun vahvan osakemarkkinarallin. Talvella heräsi usko siihen, että taantuma välttetään ja että keskuspankkit lopettavat koronnostot. Myös kulutus oli vahvaa ja yritysten liikevaihdot kasvoivat.

Inflaatio on kuitenkin alkanut näyttää aiemmin arvioitua sitkeämmältä ja keskuspankit, erityisesti EKP,  tulevat jatkamaan koronnostoja vielä jonkin aikaa. Kohoava korkotaso uhkaa heikentää yritysten tuloksia ja pörssiarvoja ja se on riskitekijä pitkän koron sijoituksille.

OP:n varainhoito päätti osakemarkkinoiden noustua pienentää osakepainoa ja siirtää painopistettä kohti rahamarkkinainstrumentteja (=lyhyen koron instrumentteja).   Ohjauskorkojen nostot jatkuvat ja OP varainhoito näki viisaammaksi keskittyä värhäriskisiempiin lyhyemmän koron kohteisiin. Nouseva korkotaso rasittaa osakesijoituksia aiemmin arvioitua pidempään ja osakemarkkinat ovat nyt OP:n mukaan ottaneet liiaksi etunojaa suhteessa tulosnäkymiin.

OP varainhoito lisäsi osakepainoa marraskuussa ja alkoi vähentää tammikuun puolivälissä. Nämä ratkaisut olivat onnistuneita. Nyt tehty osakepainojen pienennys koskee lähinnä suomalaisia ja eurooppalaisia osakkeita.

Related Posts