Vastuullinen sijoittaminen luo yhteistä globaalia moraalikoodistoa

Kevyttä Yhteiskunta

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa ilmastoon, sosiaaliseen vastuuseen sekä hyvään hallintoon liittyvien päämäärien,  eli ESG-tekijöiden (Environment, Social and Governance) ottamista huomioon sijoittamisessa. Miten sijoittaja voi parhaiten ottaa näitä korkeita moraalisia arvoja huomioon sijoitustoiminnassaan?

Yhtiöiden ensisijainen päämäärä on tuottaa voittoa

Yhtiölain 5§ sanoo selvästi että ”Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.”. Pörssiyhtiössä ei siis saa tavoitella muita päämääriä kuin voittoa. Voiton tavoittelemiseksi voi pitää muita päämääriä jos hallitus ja johtoryhmä katsovat että ne edistävät yrityksen voiton kasvamista. ESG päämäärien huomioiminen on siis eräs väline yrityksen voiton lisäämiseksi. Tällaista välinearvoa kutsutaan joskus ilkeästi viherpesuksi.

Hyvät lait varmistavat että vastuullisuus (ESG) päämäärät tulevat täytetyiksi

Hyvä eduskuntatyö synnyttää reguloinnin, jossa nuo vastuullisuus (ESG) päämäärät tulevat kohtuullisen kattavasti huomioon otetuiksi. Yhtiölait, työlainsäädäntö, omaisuuden suoja ja  sopimusoikeus määrittävät hyvän yrityshallinnon periaatteita ja haittaverot on mitoitettu niin, että yritys joutuu maksamaan aiheuttamansa ympäristöhaitan.

Jokaiselle yritykselle löytyy sopiva ESG sertifikaatti

Lait ja säädökset ovat monissa maissa puutteellisia ja ESG standardit astuvat mukaan kun yrityksen on kannattaavaa näyttää lakien ja säädösten ylittävää moraalisuutta. Kullakin ESG sertifikaatin antajalla on oma ESG-standardi ja hintalappu sertifikaatin saamiseksi. Tässä muutamia ESG sertifijoija:

 • Dun & Bradstreet
 • Morningstar / Sustainalalytics
 • MSCI ESG Ratings
 • Bloomberg ESG Disclosure Scores
 • FTSE Russell’s ESG Ratings
 • ISS (Institutional Shareholder Services)
 • S&P Global ESG Scores
 • CDP Climate, Water, and Forest Scores
 • Moody’s ESG Solutions Group

Jos yritys ei tästä USA keskeisestä luettelosta löydä itselleen sopivaa sertifikaatin antajaa ja standardia, niin näitä on tarjolla monia muitakin. Jokainen yhtiö löytää niistä varmasti itselleen sopivan hintaisen.  Globaaleilta brandeilta saadut sertifikaatit ovat kalliimpia kuin paikalliset ja tuntemattomammat. Sertifikaattiakin tärkeämpää on että yrityksen viestintä kertoo vastuullisuudesta ja vihreydestä. Monet sijoittajat ja asiakkaat toivovat vihreyttä ja on tärkeää että yritys vastaa toiveeseen.

Vastuullisilla rahastoilla on menekkiä

Niinsanottuja vastuullisia rahastoja on tarjolla joka lähtöön.  On olemassa nimenomaan vastuullisiin kohteisiin sijoittavia ja jotkut rahastoyhtiöt kehuvat sijoittavansa vain vastuullisiin kohteisiin. Lähes kaikki rahastoyhtiöt pitävät sanaa ”vastuullisuus” esillä.  Tuolla sanalla on tällä hetkellä menekkiä ja se myy.  Kaikilla yrityksillä ei ole ESG sertifikaattia, mutta rahastoyhtiöt osaavat itsekin arvioida valitsemiensa yhtiöiden vastuullisuuden kunhan vastuullisuus on ulkoisessa viestinnässä näkyvästi esillä.

Moraali on suhteellista

Moraalisesti hyvänä, eettisenä, pidetään yleensä toimintaa, joka edistää koko yhteisön hyvää ja toisaalta oman edun tavoittelua pidetään itsekkäänä. Jokaisella meillä on mielikuva niistä yhteisöistä, joiden hyvää me tavoitelemme. Meillä on perhe, työpaikka, harrastuskerho, uskontoyhteisö, valtio, EU, … Kaikilla kulttuureilla ja alakulttuureilla on omat hyveensä ja arvonsa, eettiset koodistot siitä, mikä edistää yhteisön etua. Moraalisesti oikeaa on, filosofi Kantia mukaillen, sellainen toiminta, josta voitaisiin kuvitella tehtävän kyseisen alakulttuurin sääntö.

ESG normistot ja vastuullinen sijoittaminen ovat eräs esimerkki yrityksestä muodostaa yhteistä globaalia kulttuuria – yhteistä tapaa tehdä asioita.

 

 Kuva Abdul Momin Pixabaystä

One thought on “Vastuullinen sijoittaminen luo yhteistä globaalia moraalikoodistoa

 1. ”Kullakin ESG sertifikaatin antajalla on oma ESG-standardi ja hintalappu sertifikaatin saamiseksi.”
  Nykyihminen on taitava keksimään uusia kustannuksia, joilla ei saada mitään varsinaista hyötyä kenellekään, mutta ne on ”pakko” maksaa.

  Lisäksi ESG-touhujen uskottavuus kokee pahoja kolauksia, jos toteutukset ovat mallia ”tokmanni hyvä, neste paha” (Nordnet)

Comments are closed.

Related Posts