Osa salkusta kannattaa hajauttaa kasvualueille

Monet meistä hajauttavat osan salkustaan Suomen ulkopuolelle. Keinoina käytetään osakerahastoja, suoria sijoituksia ulkomaisiin yhtiöihin tai pörssinoteerattuja ETF rahastoja. Sijoitukset Suomessa noteerattuihin kansainvälisiin yrityksiin tuovat nekin mukanaan kansainvälistä hajautusta.

Mutta mihin maihin kannattaa hajauttaa?

Erään vastauksen antaa talouskasvu. Kannattaa sijoittaa sinne missä on kasvua. Taloudellinen kasvu ei aina suoraan ja heti näy kyseisessä maassa noteerattujen yritysten kurssitasossa, mutta kyllä kasvulla on pidemmän päälle merkitystä. Monet sijoittajat pitävät taloudellista kasvua jopa tärkeimpänä valintakriteerinään.

Alla on kansainvälisen valuuttarahaston, IMF:n, ennuste vuoden 2011 talouskasvulle. IMF on maailman arvostetuin taloudellinen tutkimuslaitos, jonka neuvoa ja apua haetaan Kreikan tapaisiin merkittäviin kriiseihin. Kasvua näyttäisi ensi vuonna olevan Aasiassa, Afrikassa ja latinalaisessa Amerikassa.

Vuoden 2011 talouskasvuennuste. Lähde:  www.imf.org

Millä instrumenteilla hajautus kannattaa tehdä

Erään helpon tavan hajauttaa muodostavat pörssinoteeratut maantieteellisen alueen rahastot, joista on hyvä luettelo Piksu:n maantieeteellisten ETF rahastojen sivulla. Näitä rahastoja voi ostaa useiden suomalaisten pankkien ja pankkiiriliikkeiden verkkopankkien kautta.

Monet meistä hajauttavat osan salkustaan Suomen ulkopuolelle. Keinoina käytetään osakerahastoja, suoria sijoituksia ulkomaisiin yhtiöihin tai pörssinoteerattuja ETF rahastoja. Sijoitukset Suomessa noteerattuihin kansainvälisiin yrityksiin tuovat nekin mukanaan kansainvälistä hajautusta.

Mutta mihin maihin kannattaa hajauttaa?

Erään vastauksen antaa talouskasvu. Kannattaa sijoittaa sinne missä on kasvua. Taloudellinen kasvu ei aina suoraan ja heti näy kyseisessä maassa noteerattujen yritysten kurssitasossa, mutta kyllä kasvulla on pidemmän päälle merkitystä. Monet sijoittajat pitävät taloudellista kasvua jopa tärkeimpänä valintakriteerinään.

Alla on kansainvälisen valuuttarahaston, IMF:n, ennuste vuoden 2011 talouskasvulle. IMF on maailman arvostetuin taloudellinen tutkimuslaitos, jonka neuvoa ja apua haetaan Kreikan tapaisiin merkittäviin kriiseihin. Kasvua näyttäisi ensi vuonna olevan Aasiassa, Afrikassa ja latinalaisessa Amerikassa.

Vuoden 2011 talouskasvuennuste. Lähde:  www.imf.org

Millä instrumenteilla hajautus kannattaa tehdä

Erään helpon tavan hajauttaa muodostavat pörssinoteeratut maantieteellisen alueen rahastot, joista on hyvä luettelo Piksu:n maantieeteellisten ETF rahastojen sivulla. Näitä rahastoja voi ostaa useiden suomalaisten pankkien ja pankkiiriliikkeiden verkkopankkien kautta.

Suomalaisilla pankeilla ja pankkiiriliikkeillä on myös hyviä maantietteellisen alueen sijoitusrahastoja ja esittelisimme niitä mielellään myös Piksussa. Valitettavasti Suomesta puuttuu kohtuuhintainen informaatiopalvelu, jonka avustamana tietoa voisi julkaista. Harmi, sillä moni hyvä suomalainen tuote jää näin ilman ansaitsemaansa positiivista huomiota.

Afrikka on uusi ja tuntematon alue

Afrikassa on tätä nykyä reipasta taloudellista kasvua, mutta sinne sijoittavat rahastot ovat olleet harvinaisia. Nyt tämä tutkimaton maanosa on vähitellen avautumassa myös sijoitusmaailmalle. Tarjolle on tullut muutamia Afrikkaan sijoittavia ETF rahastoja, joita on mahdollista ostaa myös suomalaisten välittäjien kautta:

EZA (Sijoittaa lähinnä Etelä-Afrikkaan)

GAF (Sijoittaa Pohjois-Afrikkaan ja Lähi-Itään)

AFK (Sijoittaa lähinnä mustaan Afrikkaan)

One thought on “Osa salkusta kannattaa hajauttaa kasvualueille

 1. BKT ja väestö

  Linkissä on toteutunut BKT:n kasvu henkeä kohden ja tässä linkissä väestönkasvu ja tässä elinajanodote, joista ilmenee Afrikan suuren syntyvyyden ja lyhyen eliniän (sodat, muu väkivalta, AIDS ja muut taudit) todennäköisesti tuhoavan talouskasvun hedelmät.

  Kun puhutaan teollistuneitten maitten ikääntyvästä väestöstä unohdetaan, että tietyllä viiveellä Kiinalla on sama ongelma noudatetun yhden lapsen politiikan takia.

  Itse näkisin Intiassa potentiaalia 3 syystä: ikärakenne on terveempi, englanti hallinnassa ja kyseessä on demokratia. Vaikka olen virheellisesti vierastanut kehittyviä talouksia poliittisen epästabiliteetin takia (taloudellinen nousuhan on ollut kovaa), en pääse epäluuloistani. Kiina vannoo virallisesti edeleen Maon nimeen, jonka hallinnon aikana jopa 70 miljoonaa ihmistä kuoli ko. hallinnon takia. Vrt. merkintäni 5.10. 2009.

   

  T. Juha

Comments are closed.

Related Posts