Osakemarkkinat rauhallisia; tyyntä myrskyn edellä?

Ammattisijoittajat puhuvat osakemarkkinoiden volatiliteetistä. Mutta mikä on tuo mystinen termi. Volatiliteetti tarkoittaa sitä, miten paljon osakkeiden kurssit vaihtelevat ja mittaa siis hermostuneisuutta. Mitä suurempi on volatiliteetti sen suuremmat ovat mahdollisuudet voittoihin ja tappioihin. 

VIX volatiliteetti kertoo miten epävarmoja ollaan seuraavan 30 päivän kurssikehityksestä

Hyvän mitan sille miten epävarmoja ammattisijoittajat ovat kurssien kehittymisestä antaa niin sanottu VIX volatiliteetti. Se lasketaan S&P 500 osakkeiden 30 päivän osto-/myynti- optioista.

Osto- ja myynti- optioilla sijoittajat suojautuvat kurssilaskuja ja nousuja vastaan. Mitä epävarmempia sijoittajat ovat, sen enemmän sijoittajat arvostavat sekä osto- että myynti- optioita. Jos on mahdollista, että kurssit laskevat tai nousevat, niin sekä osto- että myynti- mahdollisuudet ovat arvokkaampia. Jos sijoittaja on varma, että kurssit pysyvät stabiilina, niin silloin osto- ja myynti- mahdollisuuksilla ei ole arvoa. Tähän perustuu VIX volatiliteettimittari. Se kertoo miten epävarmoja ammattisijoittajat ovat kurssien seuraavan 30 päivän kehityksestä. 

VIX volatiliteetti (sininen) ja S&P 500 (punainen) indeksin kehitys. (Lähde: finance.yahoo/VIX)

Kurssit laskevat jos epävarmuus on suurta

Osakkemarkkinoiden VIX volatiliteetin nousu liittyy laskeviin kursseihin ja maailmantalouden stabiilius ja ennustettavuus (alhainen VIX arvo) taas liittyy nouseviin pörssikursseihin. Hermostuneisuus oli korkealla vuonna 2008 sattuneen Lehman Brothers konkurssin ja vuoden 2010 alkuvuodesta kulminoituneen Kreikan kriisin seurauksena. Nämä näkyvät piikkeinä VIX käyrässä.

Sijoittajalle VIX volatiliteetti on tärkeä indikaattori. Suurin osa osakemarkkinoiden pudotuksesta on jo realisoitunut kun VIX pomppaa ylös, mutta pudotus ei ole aivan kokonaan vielä hinnoissa. Niinpä sijoittaja sai marginaalisen hyödyn, jos älysi myydä heti Lehman Brothers konkkurssin tai Kreikan kriisin jälkeen. 

Tällä hetkellä hermostuneisuus on pientä ja odotamme seuraavaa järkytystä

Nyt hermostuneisuus on pientä ja osakkeet kohtuullisesti arvostettuja ja osakemarkkinat tavallaan odottavat seuraavaa kriisiä, jonka seurauksena tulee jyrkkä pudotus. Kukaan ei kuitenkaan tiedä milloin se tulee ja nousevatko kurssit sitä ennen vielä paljonkin. Kriisit ovat toisinaan seuranneet nopeasti toisiaan ja joskus on taas saatu nauttia vuosien mittaisesta rauhallisesta jaksosta. Parhaiten asian tietävät markkinat ja markkinoiden tietotaito on pelkistetty yhteen lukuun, VIX volatiliteettiin. Sitä kannattaa seurata. 

Related Posts

Asunnot ja metsä

Asuntokauppaa

Aluksi silmäilin uutista, jonka mukaan as.oy. karhuaa nyttemmin konkurssiin menneeltä rakennusfirmalta noin miljoonaa euroa. Uutisessa ei mainittu as.oy:n nimeä, mutta hallituksen pj:n nimellä löytyi as.oy.