Osakemarkkinoiden analysointi ja ennakointi toukokuun lopussa 2013.

Johdanto

 

TTC:n (Technical Traders Club) toukokuun kuukausikokouksessa 27.05.2013 esitti Sami Listola, FIM, osakemarkkinoiden ajankohtaisen analyysin ja ennakoinnin.

 

Teknisen analyysin filosofia ja sen hyödystä sekä yleensä tuotoista

 

Sami Listola aloitti esityksen käymällä läpi teknisen analyysin perusolettamukset (kts. Liite 1):

 • Tekninen analyysi perustuu kaupankäyntidatan analysointiin,

 • Dataa analysoidaan indikaattorien avulla,

 • Indikaattorit syntyvät aikasarja-analyysin muodossa, pyritään löytämään raaka-aineistosta ”piilossa” olevia puolia, ts. röntgenkuvia,

 • Makrotalous = fundamentit, ei osakemarkkina, ja

 • Kysyntä ja tarjonta määräävät hinnat.

 

Referoidun tutkimuksen ”Head and Shoulders above the Rest ? The Performance of Institutional Portfolio Managers who Use Technical Analysis. David Smith, Christophe Faugère and Ying Wang. Department of Finance and Center for Institutional Investment Management, School of Business, University at Albany (SUNY), Albany, NY 12222, USA” mukaan on teknisen analyysin soveltaminen rahastoissa tuottanut selvästi paremmin kuin ”ei-tekninen analyysi” rahastoissa vuosien 1999 – 2012 välillä, kun tutkimuskohteena olivat vuodet 1993-2012.

Ja tiedossa on, että TA toimii paremmin tuottoisasti laskumarkkinassa kuin nousevassa markkinassa, eli alasmenossa on ajoituksen merkitys vielä tärkeämpi kuin nousussa.

Ja tuoton tekijöistä voi sanoa, että:
– 60 % tuotoista tulee siitä onko mukana markkinoilla,
– 20-30 % siitä, onko oikeille toimialoilla, ja
– onko yritysvalinta oikea.
Tärkeintä on tehdä päätös siitä, että on mukana markkinoilla.

 

Markkinat per 27.5.2013

Isot kehittyneet markkinat ovat noussseet hyvin. SP 500, DAX ja Nikkei 225 ovat yliostetut.
Kehittyvät markkinat eivät enää nousseet. Teollisuus- ja jalometallit ovat laskeneet. Tietyt valuuttaparit, kuten AUS/USD, ovat laskeneet.

Länsimarkkinat ovat hyvin korkealla, SP 500 on yli 12 prosenttia 200 päivän liukuvan keskiarvonsa yläpuolella (kts. Liite 1). Ollut kerran yli 12 % ennen nykynousua 2009-2013. Kunnes toisin todistetaan, niin nousu jatkuu.
DAX:in, EuroStoxx50:n ja Nikkein huippu on jo saavutettu. SP 500:lla voi vielä tulla uusi huippu. Laajempaa Russel 2000 indeksiä pitää vielä seurata.

Miten muut indeksit divergoivat SP 500:aan nähden, ratkaisee tuleeko SP 500 jo alaspäin. 80:n päivän nousu alkaa jo nostattaa todennäköisyyttä noin 5:n prosentin alaskorjaukselle. SP 500:n puolen vuoden pitkä ja jyrkkä nousujakso marraskuun 2012 pohjasta on ollut jo yli 25 %. Tätä ennen SP 500 indeksi on noussut vuoden 2009 loppuvuoden jälkeen enimmillään noin 22 % ennen vähintään 5:n %:n alaskorjausta.

Tiistaina 28.5.2013 ovat FED:n suuret bondiostot, eli silloin DJI-indeksi noussee. Kun nousun loppu on lähellä, niin voi tulla yllätyksiä.

Markkinatunnelmat:

AAII:n Investor Sentiment Survey näyttää markkinoiden tunnelmaa (Sentiment) mittaamalla prosenteissa osuutta sijoittajista, jotka ovat markkinoihin nähden härkämäisiä (Bull), karhumaisia (Bear) tai neutraaleja.

AAII Bull % oli 23.5.2013 noussut 49:ään prosenttiin ja yli 50 %:n tasot ovat tavallisesti indikoineet käännettä alaspäin. AAII Bear % on 23.5.2013 laskenut melkein 20 prosenttiin (kts. Liite 1), joten myös ”Bull % miinus Bear %” on selvästi yli 20 %, mikä on myös indikoinut käännettä.

Velkavivun (NYSE Margin debt) käyttö on myös noussut jyrkästi loppuvuoden 2012 jälkeen ja noussut melkein samalle tasolle kuin vuonna 2007 ennen finanssikriisiä, mikä osoittaa riskinottohalukkuuden olevan valtavan.

Hussman Fundsin käyttämät Kindlebergerin ja ja Minskyn kuplamaisen markkinatunnelman kriteerit SP 500:lle ja valtionlainojen korolle ovat:
Yliarvostettu Shillerin P/E > 18, yliostettu indeksi vähintään 7 % yli sen 52 viikon liukuvan keskiarvon, kolmen prosentin sisällä Bollingerin kanavan yläreunasta päivä-, viikko- ja kuukausikäyrillä ja selvästi yli 50 % neljän vuoden matalimman indeksiarvonsa päällä, ylihärkämäinen kahden viikon
AAII Bull yli 52 % ja AAII Bear alle 28 %, ja nousevan 10 vuoden valtionlainakoron oltava korkeapi kuin 6 kuukautta aikaisemmin.
Nämä kuplan ehdot ovat kaikki täyttyneet vuosina 1929 (uskottavaan tunnelmadataan perustuen), 1972, 1987, 2000, 2007, mitkä kaikki kuplat johtivat kurssiromahduksiin, sekä 2011 jolloin markkina romahti lähes 20 %. Ja kuplan ehdot täyttyivät nyt toukokuussa 2013. Eli todennäköisyys samantapaiselle pahalle alaskorjaukselle kuin vuosina 2000, 2007 ja 2011 on nyt merkittävästi kasvanut.

Elliott Wave periaate

Kokouksen päätteeksi Sami Listola johdatteli lyhyesti Elliott Wave periaatteeseen (EWP). R.N. Elliott kehitti Elliott Wave teorian 1930-luvulla ja periaatteen popularisoi Robert Prechter. Teorian mukaan joukkokäyttäytyminen markkinoilla aaltoilee (virtaa ja ja vetäytyy takaisin) selvissä trendeissä. Perusrakenteena on 5:n aallon impulssisekvenssi ja 3:n aallon korjaava sekvenssi. Koska Elliott Wave teoria ja sen soveltaminen on paljon komplisoidumpaa kuin tämä 5-3 kokoonpanorakenne, niin teorian esittely ja periaatteen soveltamisen osakemarkkinan kehityksen ennakointiin suunnitellaan myöhempään TTC kokoukseen.

 

Seuraava TTC kokous

Seuraavaksi TTC kokoukseksi on suunniteltu yritysvierailua Revenio Groupiin ja sen tytäryhtiöön Boomeranger Boatsiin. Vierailu on päätettyy järjestää perjantaiksi 30.8.2013 klo 14.00 alkaen.

 

Liite 1: TTC 27.5.3013. FIM . Kalvot s. 1-12.

2 thoughts on “Osakemarkkinoiden analysointi ja ennakointi toukokuun lopussa 2013.

 1. Tämä juna on myöhässä

  Saan sen vaikutelman, että tällaiset artikkelit ovat lähinnä TTC:n mainostamista. Sen verran myöhäiseltä tuntuu toukokuun markkinariskin selvittäminen, kun nyt eletään jo elokuun loppupuolta. Ehkä ajatuksena on se, että jos joku kiinnostuisi ja liittyisi maksulliseksi jäseneksi? 

  Voi olla, että tällaiset pöytäkirjasta kopsatut artikkelit ovat myös merkki kirjoittajan laiskudessa – ei muuten, mutta Piksuun kirjoittavana. Jos viimeinen kokous oli toukokuussa, siihen voi toki viitata ja poimia sieltä sellaista irtotietoa, joka olisi sijoittajille ajattomasti hyödyllistä. Tässä vaiheessa olisi syytä vetää loppuun jo tuoreita johtopäätöksiä. Noin oli toukokuussa, miten markkinariski on viime sen jälkeen muuttunut ja miltä tulevaisuus alkaisi näyttää? Arvelen, että tarmokkaasti TA:ta käyttävänä ja markkinoita seuraavana Kari Laaksolla olisi siihen sekä kykyä, että tietoa – mutta se laiskuus?

  Piksussa on onneksi useita kirjoittajia, jotka kirjoittavat hyvin ajantasaisesti ja mikä parasta, vastaavat hyivnkin pikaisesti sijoittajien kommentteihin. Hyvä niin. Euroopan kompurointi, elvytyksen jatkuminen, Kiinan talouden epävarmuus ja poliittiset päätökset – osakemarkkinoilla tapahtuu paljon muutoksia hyvinkin lyhyessä ajasssa, joten niihin olisi artikkeleissa syytä tarttua. Jos pitäytyy teknillisessä analyysissä, niin ei viene pitkää aikaa käydä katsomassa, miten käppyrät ovat toukokuun jälkeen muuttuneet. 

  1. Vastaus kommenttiin

   On aivan totta, että kyseisen blogin kirjoittaminen ja julkaiseminen on myöhästynyt, johtuen pääosin blogin kirjoittajasta, mutta myös muista kirjoittajasta riippumattomista syistä, joita en halua tässä lähteä tarkastelemaan. Päätin kuitenkin julkistaa blogin myöhässäkin, koska esitys ja siitä raportoitu teksti sisältää mielestäni paljon oppimisen arvoista osakemarkkimarkkina-analyysistä ja teknisestä analyysistä kiinnostuneille. Jatkossa pyritään blogeissa kuitenkin käyttämään ja tarkastelemaan tuoreemmiksi päivitettyjä graafeja, jos blogien tuottaminen kokousten jälkeen syystä tai toisesta viivästyy.

   TTC (Technical Traders Club) on kerho, jonka jäsenet ovat kiinnostuneita teknisestä ja osakemarkkinoiden analyysistä. Kriteerinä jäsenyydelle on kiinnostus tekniseen analyysiin ja yhden TTC:n jäsenen suositus. Kerhossa ei ole jäsenmaksua, joten TTC:n tiedonvälityksellä ei pyritä taloudelliseen hyötyyn, eikä TTC ei markkinoi mitään tuotteita tai palveluita. TTC:n strategiana on myötävaikuttaa teknisen analyysin osaamisen, käytön ja tuloksellisuuden kehittymiseen osakkeiden ja indeksien kaupankäynnissä ja niihin sijoittamisessa. 

Comments are closed.

Related Posts