Osakemarkkinoiden merkittävät toimijat ennustavat ja toivottavat vakaata kehitystä koko kesäksi

Ammattisijoittajat puhuvat osakemarkkinoiden volatiliteetistä. Mutta mikä on tuo mystinen termi? Volatiliteetti tarkoittaa sitä, miten paljon osakkeiden kurssit vaihtelevat ja mittaa siis hermostuneisuutta. Mitä suurempi on volatiliteetti sen suuremmat ovat mahdollisuudet voittoihin ja tappioihin. Ammattisijoittajat hinnoittelevat volatiliteettiodotukset niin sanotuksi VIX volatiliteetti-indeksiksi. Se kertoo miten suurta kurssiheiluntaa odotetaan seuraavaksi 30 päiväksi.

Osakemarkkinoiden volatiliteettiodotukset (VIX) ja toteutunut S&P500 kurssikehitys (Lähde: Yahoo)

Tällä hetkellä osakemarkkinoiden rahakkaat toimijat uskovat että kesällä ei tule kurssipudotusta tai muuta häiriötä. VIX indeksi on ollut näin alhaalla viimeksi vuosina 2003…2007 ja 1993….1997. Yhteistä näille jaksoille on tasaisesti nouseva kurssikehitys ja vähäinen volatiliteetti. "Osta ja pidä" starategia on noiden ajanjaksojen voittoisa menetelmä. Salkkunsa päällä istuvat niin sanotut holdaajat ovat olleet noiden ajanjaksojen menestyjiä. 

Voisiko nyt käydä samoin? Kyllä se on mahdollista. Poliittiset ja taloudelliset kriisit voivat nopeastikin muuttaa tilanteen, mutta juuri nyt noita mustia pilviä näkyy vasta kaukana taivaanrannalla. Maailmantalous on tasapainottunut ja valtioiden välinen keskinäinen velkaantuminen (vaihtotase) on vähentynyt merkittävästi, teollisuustuotannon kasvu tapahtuu tällä hetkellä tasaisemmin sekä kehittyvissä että kehittyneissä maissa ja myös valuuttojen väliset arvostuserot ovat hieman tasapainottuneet. Maailma on nyt vähemmän kriisaltis kuin kymmenen vuotta sitten. 

Mutta ainakin on varmaa että osakemarkkinoiden rahakkaat toimijat, eläkelaitokset ja rahastot, ennustavat hyvää ja vakaata osakekesää. Sitä nimittäin alhainen VIX tarkoittaa. Useiat ovat lyöneet omaisuutensa vetoa vakaan, hyvän kesän, puolesta.laugh

Related Posts

Kevyttä

Euroopan tukiunioni

Suomessa v. 1994 järjestettiin kansanäänestys EU:hun liittymisestä ja ”kampanjoin” aika tavalla liittymisen puolesta. Kaikenlaisia mielipiteitä minullakin on ollut 🙂

EU on ehkä aina ollut tai ainakin