Osakesuositukset: Kolme IT-konsulttia

Veckans Affärer on ruotinut IT-konsultteja.

Vuoden alussa analyysiyhtiö Gartner nosti ennustettaan mailman IT-investoinneista. Investointien odotetaan nousevan edelliseen vuoteen verrattuna 5%, ja ohjemistuoinvestoinnit 7.5%. Ohjelmistoala onkin tyyppillinen jälkisyklinen ala joka tällä hetkellä on vahvassa vedossa.

Ruotsalaisella markkinakakkosella IBS:llä on ollut vaikeuksia. Toimitusjohtaja erosi, johtoryhmää ja hallitusta myllerrettiin. Yhtiön myynnistä vain 20% on lisenssituloja, kun loput ovat kovoa ja konsulttipalveluja. Myynnin kasvu ei tässä tapauksessa näy yhtä voimakkaalla vipuvaikutuksella tuloksessa kuin muilla konsulteilla. Myyntiin verrattuna osake on tosin halpa (price/sales 0.2) , mutta monet mittarit osoittavat huonoon suuntaan. VA ei siis suosittele osaketta tällä hetkellä.

IFS antaa heti paremman vaikutelman. Yhtiö on voitillinen, kassavirta on vahva ja kassassa on 300MSEK osinkojenkin jälkeen. Mutta myös IFS:n lisenssitulot kutistuvat ja kokonaismyynnin kasvu jää yksinumeroiseksi. Yhtiön osakekurssi on kominkertaistunut vuoden 2008 pohjien jälkeen. Markkinoilla ennustetaan marginaalien nousevan 3.2% ja myynnin kasvavn 6.5% vuodessa. P/e vuodelle 2012 olisi silloin 12. Kaiken kaikkiaan yhtiö ei ole kovin halpa, jonka lisäksi riskit ovat melko korkeat. Osake saa silti ostosuosituksen.

Pienempi Jeeves sensijaan kasvatti lisenssien myyntiä 2010, joskin numeroiden vertailu ei ole aivan yksikertaista. Noin 80% myynnista on lisenssi- ja ylläpitomaksuja. Yhtiön järjestelmät ovat melko halpoja ja helposti räätälöitäviä. Heikon konsultointimyynnin takia vuosi 2010 jäi välivuodeksi. Yhtiön tavoitteen mukainen 15-20% kasvu edellyttää yritysostoja, eikä edellytykset tähän ole kovin hyviä koska vapaa kassavirta on lähes nollatasolla. Price/sales on n. 0.8 ja p/e vuodelle 2012 n. 12. VA pitää tätä melko edullisena huomioiden myynnin kasvun ja suhdannetilanteen huomioiden ja suosittelee ostoa.

One thought on “Osakesuositukset: Kolme IT-konsulttia

  1. Installoidun kannan ylläpitomaksut avainasemassa

    Tunnusomaista hyville, omia ohjelmistoja tuotteistaneille IT-taloille on se, että valtaosa (50 – 70%) niiden liikevaihdosta muodostuu olemassa olevien asiakkaiden maksamista ylläpito- ja tukimaksuista. Uudet toiminnallisuudet olemassa oleville asiakkaille ja uudet asiakkaat (lisennsimaksut) tuovat loput, ja tietysti mahdolliset konsultointi- ja räätälöintiprojektit.

Comments are closed.

Related Posts