Osakevinkit Technical Traders Clubin lokakuun 2013 kuukausikokouksesta.

Johdanto

 

Technical Traders Clubin (TTC) huhtikuun kuukausikokouksessa 7.10.2013 keskusteltiin osakevinkeistä, tarkasteltiin osakkeita teknisesti ja tunnistetttin ja perusteltiin mahdollisia potentiaalisia voittajaosakkeita.

Osakevinkkien tarkastelu 7.10.2014

Käsiteltäviksi osakkeiksi valikoitui yhteensä kaksitoista suomalaista tai pohjoismaista osaketta, joista osa oli usean osanottajan osoittamia ja valitsemia.

Stephan Grimm tarkasteli Metastockilla viikkokäyrällä Martin Pringin kehittämien KST (Know Sure Thing) trendi-indikaattoreiden avulla osakkeiden odotettuja liikesuuntia. Tarkastelu tehtiin pääosin viikkograafilla, ja sillä pitkän, keskipitkän ja lyhyen aikavälin KST:n avulla, koska haluttiin aikaansaada näkemys ja suositukset lähinnä keskipitkälle aikavälille. Myös RSI (Relative Strength Index) indikaattorin avulla etsittiin mm. divergenssejä kurssikäyrään nähden käänteiden ennakoimiseksi.

Yksinkertaiseksi periaatteeksi tiivisti Grimm, että jos nähdään osakkeen kahden aikavälin KST indikaattorin olevan nousussa, ja uskotaan osakkeen voivan lähteä liikkumaan, niin voidaan lähteä ostamaan osaketta.

Biotie Therapies

 

Selincro -lääke alkoholiriippuvuuden vähentämiseksi on saanut myyntiluvan Europassa, ja Lundbeckin myynti jo kymmeneen eri Euroopan maahan on alkanut vaiheittain. Tozadenantti Parkinsonin tautia vastaan on menossa 3. tutkimusvaiheeseen v. 2015. Vuoden 2013 alussa saatu UCB:ltä 20 MUSD etappimaksua. Biotiellä oli kesäkuun lopussa 44 MEUR kassavaroja ja vastaavia, joten rahaa riittäisi lääkkeiden T&K toiminnan toteuttamiseksi hyvin ainakin vuodeksi.
 

Biotien kaikkien aikojen pohja oli 23 s. 16.1.2009. Kurssi on nyt noussut tasolle 35 s. – 36 s. vuoden 2013 pohjilta 32 s (kts. Liite 1). Trendi-indikaattorit lyhyt KST (punainen) ja keskipitkä KST (sininen) ovat nousevia ja antavat ostosignaalit elokuun alusta ja syyskuun puolesta väliä 2013 alkaen. Pitkä KST (vihreä) on myyntipuolella sivuliikkeessä eikä ole antanut ostosignaalia (Kts. Liite 1).

Suositukseksi päätettiin pienen seurantaposition osto Biotiestä ja sen seuranta jatkotoimenpiteistä päättämiseksi.

Elisa

 

Elisalta tullut irtisanomis- ja ulkoistusilmoituksia kustannustehokkuuden parantamiseksi viime päivinä. Vaikuttavatko pörssikurssiin ? Elisalla ei nähdä kansainvälistymisen puutteesta johtuen samoja liikevaihdon ja tuloksen kasvumahdollisuuksia kuin esimerkiksi TeliaSoneralla. Elisalla arvioitiin olevan kilpailuetua Suomen valtion tilauksista tietoturvasyistä johtuen.

Pitkä, keskipitkä ja lyhyt KST ovat kaikki ostopuolella, mutta lyhyen KST:n suunta hiipumassa nousevasta sivusuuntaiseksi. Viikkograafista nähdään, että Elisan kurssi on käynyt kolme – neljä kertaa sitten vuoden 2012 kolkuttelemssa 18 €:n vastustasoa, joten todennäköisyys on kasvanut sille, että 18 €:n vastustaso murretaan ylöspäin seuraavalla nousuyrityksellä.

Trendiä tutkittiin myös päiväkäyrällä +DMI, -DMI- ja ADX- liikesuuntaindikaattoreilla, joista ADX:n todettiin alkaneen syyskuun lopussa pudota yli +40:n tasolta, mikä myös osoittaa lyhyen nousutrendin hiipumista.

Elisan määriteltiin olevan potentiaalinen ostopaperi lähinnä pitkällä aikavälilillä.

 

Fortum

 

Fortumilla on ollut vakaa tulostaso ja on vakaa tase ja siten vain pieni kurssiromahduksen riski. Voimantuotanto on tuottanut erittäin hyvin hyvistä sähkönhinnan suojauksista johtuen. Fortum on myymässä jakeluverkkoja. Rahoilla voisivat vahvistaa voimantuotantoa ostamalla esim. EON:in ydinvoimaosuuksia Ruotsista.

Venäjän Siperian sähkö- ja lämpöliiketoiminta ei ole toistaiseksi tuottanut ja sen mahdollista kääntymistä selvästi kannattavaksi saataneen vielä odottaa ainakin vuoden 2014 puolelle. Venäjän liiketoiminnan arvoa ei ole siten diskontattu Fortumin osakkeen hintaan. Kapasiteetti- ja energiamaksuja on odotettavissa, kun Venäjän laitosinvestoinnit on tehty ja käynnissä.

Kurssigraafista nähdään Fortumin kurssin olleen syyskuun alusta 2013 alkaen nousussa ja olevan nyt noin 16,63 €:n paikkeilla. Kurssi on kuitenkin liikkunut kesästä 2012 alkaen vain lievästi nousevassa kaupankäyntivälissä noin 13,1 € – 16,8 € siitä ilmeisesti syystä, että tuloskasvu on puuttunut viime vuosina.

Pitkän aikavälin nouseva KST on antanut ostosignaalin jo huhtikuun alusssa, ja keskipitkän aikavälin nouseva KST on antanut ostosignaalin elokuun lopussa 2013. Lyhyt KST on sensijaan korjannut alaspäin lokakuun 2013 alussa ja antanut lyhyen aikavälin myyntisignaalin.

Kannattaa seurata kääntyykö Fortumin lyhyt KST laskusta noususuuntaiseksi, jollon se se antaisi sitten ostosignaalin, jos osake kääntyisi nousuun ja Fortumia voisi varmemmin ostaa lähiaikoina keskipitäksi tai pitkäksi sijoituksesksi. Keskipitkän aikavälin tavoitehinnaksi Fortumille voisi asettaa noin 20 €, minkä arvon päällä se on liikkunut viimeksi kääntyessään laskuun kesällä 2011.

Yhteenvetona Fortumille voi siten antaa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä suosituksen ”Osta”.

 

Karo Bio

Sentti- ja äyriosake ja kurssi noin 45 – 49 äyriä. Volyymiä ja kurssia tullut lisää syksyllä 2013.

Karo Bion osakkeen lyhyt KST ja keskipitkä KST ovat antaneet syyskuussa 2013 ostosignaalin. Pitkän aikavälin KST on ostopuolella ja nouseva.

Käänne-ehdokas ja suositus on position osto Karo Biosta.

Kesko

Vauhti ylöspäin on hävinnyt Keskon osakkeesta. Kurssigraafista nähdään, että osahuiput ovat pudonneet vuoden 2010 lopusta alkaen. Kesko alentanut heinäkuussa 2013 näkymiään ja odottaa tulevan vuoden liikevaihdon ja liikevoiton pysyvän kuluneen vuoden tasolla. Vapaa kassavirta kuitenkin erittäin hyvällä tasolla.

Lyhyt KST (punainen) on antanut myyntisignaalin ja keskipitkä laskeva KST on antamassa myntisignaalia. Pitkä KST on ostopuolella, mutta on kääntänyt suuntansa sivuttaiseksi.

Ei innosta ostoon, pikemminkin myyntipaperi.

Kone

Liikevaihto ja nettotulos kasvaneet vuosi vuodelta. Näkymät vuosille 2013 ja 2014 näyttävät hyviltä erityisesti kilpailukyvystä Kiinassa johtuen. Sisäpiiri ostanut Konetta kesällä 2013. Hyvät uutiset eivät kuitenkaan enää näytä jaksavan nostaa kurssia, joten ei vaikuta todennäköiseltä, että kurssi enää jatkuvasti nousisi. Osakkeen hinta näyttää olevan korkea verrattuna tuloskasvuodotuksiin.

Pitkä KST on välivaiheessa, osoittaa sivusuuntaan. Keskipitkä KST hiipumassa sivuttaiseksi ja lyhyt KST antamassa myyntisignaalia.
Bollingerin kanavan kapenee päiväkäyrällä, mikä osoittaa merkittävän liikkeen olevan todennäköisesti tulossa.

Koneen osake ei ole osto ainakaan lyhyellä aikavälillä.

 

Metso

Vähän aliarvostettu osake historiallisilla P/E- ja P/B- luvuilla ja osinkotuoton perusteella arvioituina. Päätökset jakautumisesta Metsoksi ja Valmetiksi tehty, mutta tämä ei ole nostanut Metson kurssia vaan kurssi laski.

Metso on kulkenut kapenevassa kanavassa vuodesta 2011 alkaen. Huiput ovat laskeneet sillä aikavälillä, mikä näyttää sen, että sijoittajat eivät ole uskoneet tuloskasvuun, mitä tarvitaan kurssinousuun. Kurssi murtanut alas lyhyen aikavälin pää- ja hartiat- kuvion tukilinjasta.

Lyhyt KST on antanut myyntisignaalin ja sen suunta on alas. Keskipitkä KST on antanut ostosignaalin syyskuun puolivälissä, mutta sen kuten pitkänkin KST:n suunta on hiipumassa sivuttaiseksi.

Siten vielä ei ole vielä aika ostaa Metsoa. Tammikuun effekti Metson osakkeeseen on ollut hyvä vuodenvaihteessa 2011/2012 ja kohtuullisen hyvä vuodenvaihteessa 2012/203, joten osakkeen mahdollista käännettä ylöspäin kannattaa tarkkailla, ja etsiä myöhemmin syksyllä mahdollisesta ostosta päättämiseksi.

 

Nokia

 

Shortit eli lyhyeksimyynnit on suljettu syyskuun 2013 alun matkapuhelinliiketoiminnan myynnin ja kurssihyppäyksen jälkeen ja Nokian kurssi näyttää nousseen liian korkealle tasolle. Matkapuhelinliiketoiminnan jälkeiseksi Nokian arvoksi esitettiin noin 4 €:a. Nokiasta on myös esitetty ennen matkapuhelinliiketoiminnan myyntiä analyytikkoarvioita, joiden mukaan Nokia eri osien (käteinen, NSN, HERE, patentit, matka- ja älypuhelimet) yhteinen arvo olisi ollut noin 6,5 €. Ja jos HERE (Navteq) myytäisiin niin tullee suuria alaskirjauksia. Nokia voi myös rahastaa patenteista lähivuosina noin 500 M€/vuosi, mutta ei tiedetä kuinka paljon se tulovirta hiipuu esimerkiksi 10:n vuoden aikana.

Vaikea arvottaa Nokiaa, kun uuden Nokian strategiaaa ole määritelty. Ei ole näkynyt analyytikkoennusteita EPS:stä (earnings per share) vuosille 2014 ja 2015, mikä on ennuste Nokian EPS:lle vuodelle 2014 ?

Näemme myös allaolevasta viikkograafin keskipitkän (sininen) ja pitkän (vihreä) KST:n ostosignaaleista ja suunnista, että KST:n (kts. Liite 2) seuraaja olisi voinut voinut ostaa Nokiaa hyvissä ajoin ennenkuin Microsoft osti Nokian matkapuhelinliiketoiminnan .

Viikkograafista nähdään nyt, että lyhyt KST (punainen) on antamassa myyntisignaalia lokakuun 2013 alussa. Nokian päivägraafista nähdään, että RSI (relative strength index, 9 pv.) on ollut yliostettu matkapuhelinliiketoimintakaupan ilmoituksesta lähtien, mutta varoittanut myös myyntisignaalilla lokakuun 2013 alussa.

Nokian keskipitkä ja pitkä KST trendi-indikaattori ovat nyt nousussa (kts. Liite 2) ja Nokian näkymät epävarmat, joten Nokian suositukseksi voi antaa lyhyen aikavälin myy, sekä keskipitkän ja pitkän aikavälin hyvin epävarmat osto-suositukset.

 

Nokian Renkaat

Nokian Renkaat on kasvanut tuloksellisesti jo useita vuosia ja kasvua on ollut Venäjällä viime vuosina joka vuosi. Yhtiön liikevoittomarginaalit ovat huipputasolla verrattuna kilpailijoihin. Yhtiö on nettovelaton. Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton varoitettiin kuitenkin laskevan jonkin verran vuoden 2013 toisella puoliskolla ja koko vuonna 2013 edellisvuoteen verrattuna johtuen ruplan kurssin devalvoitumisesta ja renkaiden heikentyneestä kysynnästä Venäjällä. Valuuttakurssivaihteluita ei kokouksessa kuitenkaan pidetty niin oleellisina, jos niillä ei peitellä muita ongelmia. Eli Nokian Renkaiden hyvän ja kannattavan yhtiön kasvutarinaan uskotttiin edelleen.

 

Nokian Renkaiden viikkograafista nähdään osakkeen kolkutelleen kesästä 2011 alkaen 4-5 kertaa 37 – 38 €:n vastusaluetta, mikä lisää todennäköisyyttä sille, että seuraava nousurityksellä tämä vastusalue murretaan ylöspäin. Osake on nyt ylimyyty lokakuun alun tulosvaroituksen jälkeen.

Osakkeen lyhyen aikavälin KST on siksi antanut myyntisignaalin, mutta keskipitkät ja pitkät KST trendi-indikaattorit ovat edelleenkin ostopuolella, tosin sivusuuntaisina.

Osake on viikkograafilla pudonnut lähelle 65:n viikon exponentiaalisen liukuvan keskiarvon (punainen) muodostamaa tukilinjaa ja osakkeen voisi odottaa olevan lähellä lähtökuoppia pitkän aikavälin ostoa varten.

 

Outotec

Liiketoiminta erittäin kannattavaa, kun raaka-aineiden kysyntä kasvaa. Erittäin hyvä liiketoimintamalli. Outotecin osake voi olla vähän kallis nykytulostasolla. Eniten, noin 15 %, shortattu (lyhyeksimyyty) osake tällä hetkellä Helsingin pörssissä.

Kurssi putoaa, ja lähestyy 3:n vuoden nousevan kanavan alakaistalla ylhäältä kanavan tukilinjaa. Osakkeen huippu käväisi yli 13 €:ssa tämän vuoden 2013 helmikuussa. Outotecin kurssi on pudonnut syyskuun keskivälin lyhyen aikavälin osahuipulta yli 11 €:stä ja on nyt alle 10 €.

Lyhyt KST osoittaa alaspäin ja lähestyy myyntisignaalia. Keskipitkä KST on ostopuolella, mutta sen nousu alkaa hiipua vaakasuuntaiseksi. Pitkän aikavälin KST:n suunta on alaspäin ja on myyntipuolella.

Siten vielä ei ole vielä aika ostaa Outoteciä. Tammikuun effekti Outotecin osakkeeseen on ollut hyvä vuodenvaihteina 2011/2012 ja 2012/2013, joten osakkeen mahdollista käännettä ylöspäin kannattaa tarkkailla ja etsiä loppusyksystä mahdollisesta ostosta päättämiseksi.

 

Sievi Capital

Osake on ollut lyhyen aikavälin laskussa syyskuun loppupuolelta alkaen ja liikkunut lokakuussa 1,05 – 1,09 €:n välillä. Pitkä lasku voisi nyt olla lopussa ja osake voisi alkaa liikkua ylöspäin. Seuraava vastustaso on 1,20 €:n paikkeilla.

Käänne-ehdokas ja pitkän aikavälin osto-suositus.

Talvivaara

Talvivaaran osake on ollut laskutrendissä helmikuusta 2011 alkaen.

Pitkän aikavälin KST myyntipuolella ja laskussa. Keskipitkä lyhyt KST ostopuolella, mutta hiipuvan sivusuuntaisia.

Suositeltiin myyntikohteeksi, ja lyhyeksimyytäväksi, mutta on tavallista vaikeampi myydä lyhyeksi, koska osake ei kuulu HEX 25 indeksiin.

Related Posts

Sijoittaminen

Johtavat AI-yhtiöt

Tekoäly on nyt joka paikassa ja vähän samanlainen taikasana kuin Internet oli pari vuosikymmentä sitten. Lähdin tutkimaan johtavia AI-firmoja. Kannattaako niihin vielä sijoittaa?

Kokeile tekoälyn käyttöä