Osakkeiden arvostustasot maltillisia

Osakkeiden arvostustasot ovat P/E mittarilla (hinnan suhde tulokseen) mitattuna pitkän ajan keskiarvossa. Osakkeet lasketaan yleensä edullisiksi, jos P/E on alle 12 ja kalliiksi, jos suhde on yli 17.

iShares:n laskemien lukujen perusteella (taulukko) osakkeet ovat nyt kohtuuhintaisia ja Venäjän osakkeita voi sanoa peräti edullisiksi.

Arvo-osakkeista kiinnostuneet seuraavat eniten hinnan suhdetta yrityksen tasearvoon, niin sanottua P/B suhdetta. Tällä mittarilla laskettuna osakkeet ovat edullisimpia sellaisissa vientimaissa kuten Korea ja Saksa, jotka kärsivät eniten maailmankaupan kasvun taittumisesta. Lähes kaikki Euroopan osakkeet ovat tällä hetkellä edullisia, kun niitä mitataan matemaattisilla P/B ja P/E tunnusluvuilla.

Niin sanottu beta kerroin on tärkeää niille ammattimaisille sijoittajille, jotka mitoittavat salkun volatiliteettiä (arvon heiluntaa). Beta kerroin 2 tarkoittaa sitä, että kyseinen instrumentti nousee ja laskee keskimäärin kaksi kertaa voimakkaammin kuin maailman osakkeet keskimäärin. Sijoitussalkun heiluntaa ei kannata nostaa paljon yli yhden muuta kuin poikkeustilanteissa. Varovaisuus on parasta erityisesti silloin, kun osakkeiden hinnat ovat markkinoilla vallinneen pitkän rauhallisen kauden johdosta arvokkaita. Nyt ei ole tuo petollisen rauhallinen hetki ja niinpä pieni riskin otto on mahdollista. wink

Yllä olevat luvut on laskettu kyseiseen maaindeksiin kuuluvien osakkeiden viimeisen vuoden tulostiedoista eivätkä sisällä subjektiivista arviota.

 

One thought on “Osakkeiden arvostustasot maltillisia

  1. Jatkuvaa kuvaajaa maailman osakemarkkinoiden arvostuksista?

    Terve,

    Kiitos artikkelista. Aiheeseen liittyen kysyisiin onko tullut vastaan sivustoa josta löytyisi säännöllisesti päivitettävää kuvaajaa josta ilmenisi eri maiden osakemarkkinoiden arvostustasot? => ideana että voisi jotenkin seurata arvostustasojen kehittymistä maiden välillä ja pyrkiä ainakin tunnistamaan mitkä maat omat mahdollisessa kuplassa.

    Kiitos!

Comments are closed.

Related Posts

Kirjat

Naapurineljännes

30.11. 1939 voittamaton puna-armeija (=ei voittoja) vyöryi Suomeen vapauttamaan nälkää näkeviä työläisiä sorron ikeestä. Puuhassa oli mukana suurta kansansuosiota nauttinut O-V Kuusinen ”hallituksineen”. Koska puna-armeija