Palkansaajajärjestö Pardia puolustaa valtiosektorin korkeampaa palkkatasoa

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Antti Palola:n mukaan kansalaisilla on oikeus hyvään hallintoon ja turvallisuuteen kaikkialla Suomessa. Eri puolilla maata asuvien kansalaisten pitää olla yhdenvertaisessa asemassa palvelujen saatavuuden kannalta.

Palolan mielestä valtion virastojen toimintamäärä- ja palkkarahat on turvattava budjettiriihessä täysimääräisenä. Muuten vaarana on, että ajaudutaan irtisanomisten tielle.
– Valtiontalouden alijäämää ei paikata ottamalla se julkisen sektorin työntekijän selkänahasta.

Mikäli hallituksen leikkaava linja jatkuu, valtion tuottamia palveluja ei pystytä tulevaisuudessa turvaamaan koko maassa. Tuottavuusohjelman henkilöstövähennykset ovat jo nyt johtaneet siihen, että nykyisellä henkilöstömitoituksella virastot eivät pysty hoitamaan kaikkia lakisääteisiä tehtäviään.

– Henkilöstön jaksaminen ei saa joutua liian kovalle koetukselle. Riittävä henkilöstömäärä lisää työhyvinvointia, työssä jaksamista ja edistää samalla hallituksen tärkeää tavoitetta työurien pidentämisestä.

Palola pitää myös keskeisenä, että vuorotteluvapaan ehtoja ei heikennetä.

– Järjestelmä on osoittautunut erittäin tarpeelliseksi ja se on edistänyt myös monen pardialaisen jäsenen jaksamista kiireisessä ja kuormittavassa työelämässä.

Palkansaajajärjestö Pardian kokonaisjäsenmäärä on 60 000 jäsentä, joista enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa sekä merkittävä osa liikelaitoksissa, yrityksissä, yliopistoissa ja Kelassa. Pardia on STTK:n suurimpia jäsenliittoja.

 

Valtiosektorin palkkataso on 16% muita talouselämän sektoreita korkeampi  (Piksu toimituksen tarkennus).

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan