Perheyritykset pärjäävät hyvin

Monet perheyrityksistä ovat selvinneet onnistuneesti taantumasta. Yli kolmannes perheyrittäjistä vaihtaa kuitenkin omistajaa seuraavan viiden vuoden aikana, mutta suurimmalta osalta puuttuu suunnitelma toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Muun muassa tämä selviää suomalaisista perheyrityksistä PwC:n kansainvälisestä perheyritystutkimuksesta.

Perheyritystutkimukseen haastateltiin 1 600 yritystä 35 maassa Suomi mukaan lukien.

Laman jälkeinen toipumisprosessi vaikuttaa käynnistyneen suomalaisissa perheyrityksissä globaalia yleisnäkymää nopeammin, sillä 52 prosenttia suomalaisista vastaajista kertoo yhtiönsä liiketuottojen kasvaneen viimeisten 12 kuukauden aikana. Vastaava prosenttiluku globaalilla tasolla on 42.

Suurin osa tutkimukseen vastanneista suomalaisyrityksistä on sitä mieltä, että perheyrityksenä toimiminen on auttanut omaa yritystä selviytymään taantumasta. Yli puolet suomalaisista vastaajista kertoo yrityksensä tuotteiden ja palvelujen kysynnän kasvaneen viimeisen vuoden aikana. Lisäksi valtaosa vastanneista (74 %) uskoo oman alueensa markkinatilanteen paranevan seuraavan vuoden aikana, ja lähes kaikki ovat varmoja kilpailukyvystään omalla alallaan. Yritykset luottavat kilpailuvaltteinaan brändiinsä, tuotesuunnitteluun ja laatuun, innovaatiokykyynsä sekä pitkän tähtäimen visioihin.

Sukupolvenvaihdoksien suunnittelemattomuus on riski kansantaloudelle

Useampi kuin kolmannes tutkimuksessa mukana olleista suomalaisista perheyrityksistä vaihtaa omistajaa seuraavien viiden vuoden aikana, ja lähes 80 prosentissa näistä yrityksistä omistuksen odotetaan säilyvän perheessä. Kuitenkaan lähes kahdella kolmasosalla näistä yrityksistä ei ole suunnitelmaa vallanvaihdon varalle. Lisäksi vain alle puolet niistä, joilla suunnitelma on laadittu, on valinnut tietyn henkilön jatkamaan tehtäviä.

Yksi suurimmista perheyritysten kohtaamista riskeistä liittyy sukupolvenvaihdokseen ja toiminnan jatkumiseen häiriöttömästi.

Perheyritystenliiton toimitusjohtajan Matti Vanhasen mielestä PwC:n tutkimuksen tulokset vahvistavat liiton näkemyksiä tulevasta sukupolvenvaihdosaallosta.

– Sukupolvenvaihdos koskettaa seuraavan viiden vuoden aikana noin 40 000 yritystä. Jos sukupolvenvaihdosta ei suunnitella riittävän hyvin näissä yrityksissä, seuraukset ovat merkittäviä koko kansantaloudelle: suunnittelemattomuus näkyy yritystoiminnan varovaisuutena, mikä hidastaa kansantaloutemme kasvua, Vanhanen sanoo.

PwC Suomen Markku Tynjälän mukaan sukupolvenvaihdosprosessi voi kestää useita vuosia, minkä takia se vaatii usein erityisen pitkäjänteistä suunnittelua. Yritykset, joilla on selkeä suunnitelma omistajanvaihdoksen etenemiselle, onnistuvat siinä parhaiten.

Tutkimuksen mukaan alle puolet omistajista (44 %) on tietoisia yrityksiinsä liittyvän luovutusvoiton veroseuraamuksista. Hieman yli puolet (58 %) on täysin selvillä perillistensä perintöveroseuraamuksista.

Konflikteja yrityksen tulevaisuuden suunnasta

Tutkimuksen mukaan suomalaisissa perheyrityksissä ilmenee jännitteitä erityisesti yrityksen tulevaisuuden strategioista käytävissä keskusteluissa ja yrityksessä työskentelevien perheenjäsenten toimintaa koskevissa asioissa.

Noin 60 prosenttia vastaajista kertoo kiistelleensä yhtiön tulevaisuuden suunnasta, ja yli puolet kiistelee yhtiössä työskentelevien perheenjäsenten työsuorituksista. Silti vain viidesosalla kaikista yhtiöistä on minkäänlaisia käytäntöjä perheenjäsenten välisten erimielisyyksien ratkaisemiseksi.

Ne yhtiöt, joilla on käytössä järjestelyjä konfliktien ratkaisemiseksi, suosivat osakassopimuksia ja perheneuvostojen kokouksia.

– Perheneuvostot ovat hyvä tapa tukea omistajayrittäjien välistä kommunikointia. Lisäksi aina kun yrityksessä on enemmän kuin yksi osakas, olisi hyvä olla käytäntö, jossa määritellään esimerkiksi yksittäisen osakkaan irtautuminen yhtiöstä, kuka osakkeita voi ostaa ja missä järjestyksessä sekä miten osakkeen arvon määräytyy. Tässä osakassopimukset ovat hyvä keino, Markku Tynjälä vinkkaa.

Suomalainen Perheyritysraportti 2010 ja globaali Family Business Survey 2010 sekä tutkimuksen graafit ovat luettavissa verkkosivuilla www.pwc.com/fi/pyraportti.

Suomen ja globaalien tulosten vertailua

Yhtiöni liiketuotto on kasvanut viimeisten 12 kuukauden aikana (52 % suomalaisista vastaajista, 42 % globaalin tutkimuksen vastaajista)

Käyttöomaisuusinvestoinnit ovat kasvaneet aikaisempaan verrattuna (22 % suomalaisista vastaajista, 32 % globaalin tutkimuksen vastaajista)

Oman alueeni markkinatilanne paranee seuraavien 12 kuukauden aikana (74 % suomalaisista vastaajista, 56 % globaalin tutkimuksen vastaajista)

Yrityksen omistus vaihtuu seuraavien viiden vuoden aikana: 36 % suomalaisista vastaajista, 27 % globaalin tutkimuksen vastaajista)

Yrityksen kilpailuvaltit: Suomessa brändi, tuotteiden suunnittelu ja laatu, innovaatiokyky sekä pitkän tähtäimen visiot. Globaalilla tasolla tuotteiden suunnittelu ja laatu sekä vahva brändi.

Related Posts

Asunnot ja metsä

Asuntokauppaa

Aluksi silmäilin uutista, jonka mukaan as.oy. karhuaa nyttemmin konkurssiin menneeltä rakennusfirmalta noin miljoonaa euroa. Uutisessa ei mainittu as.oy:n nimeä, mutta hallituksen pj:n nimellä löytyi as.oy.

Yhteiskunta

Poliittista empatiaa

Empatiaa kaipaa Stubb, entinen koulukiusaaja, joka taustaansa kommentoi HS:ssä ”Jos olen ollut mulkku, pyydän anteeksi.” Yksi sitaatti kertoo enemmän kuin tuhat selfietä tai muuta kiiltokuvaa.

Vakavalla