Yhteiskunnan toiminta tehostumassa ja nopeutumassa

Viranomaiskirjeet (esim. veroviranomaisten ilmoitukset) saa kohta halutessaan sähköpostina.

Viranomaisten mahdollisuuksia lähettää asiakirjoja ja päätöksiä tiedoksi sähköisenä viestinä, kuten sähköpostitse, lisätään. Joulukuun alusta voimaan tulevien uusien säännösten mukaan tällaista ns. tavallista sähköistä tiedoksiantoa voitaisiin käyttää tilanteissa, joissa muuten käytetään tiedoksiantoa postitse.

Lain voimaantulo 1.12.2010 on määrä vahvistaa presidentin esittelyssä huomenna 5. marraskuuta. Uusilla säännöksillä luodaan lainsäädännölliset puitteet sähköisen asioinnin nykyistä monipuolisemmalle ja tehokkaammalle käytölle.

Viranomaisen tulee sähköisessä asioinnissa huolehtia asioinnin tietoturvallisuudesta ja henkilötietojen suojasta. Tiedoksiantoa sähköpostitse ei voida käyttää, jos esimerkiksi vastaanottajan yksityisyyden suojaaminen vaatii muunlaista menettelyä. Tällöin käytettävissä on todisteellinen sähköinen tiedoksianto. Todisteellisessa tiedoksiannossa viranomainen ilmoittaa asianosaiselle, että asiakirja on noudettavissa viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta. Asianosaisen on tunnistauduttava asiakirjaa noutaessaan.

Viranomaisen päätöksen sähköinen tiedoksianto edellyttää aina asianosaisen suostumusta. Vastaanottaja saa jatkossakin asiakirjan postitse niin halutessaan.

Uudet säännökset liittyvät keskitetyn sähköisen asioinnin viranomaisten kanssa mahdollistavan asiointitilin sekä oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän käyttöönottoon.

Related Posts

Sijoittaminen

Home bias

Termi on määritelty esim. tuossa. Nojaaminen yhteen maahan, jollaiseksi EU:nkin vallan hyvin voi laskea (siis onko USA varmasti vain yksi kansatalous?), sisältää riskin.

Toisaalta me kaikki

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com