Pörssin pohjasakka koostuu yrityksistä joiden tulovirta ei riitä edes juokseviin kuluihin (esim. palkkoihin) saati velkojen korkoihin, investointeihin tai poistoihin

Sijoittaminen

Piksu Toimitus kokosi vertailuun pörssin pohjasakan. Sellaiset yritykset joiden päivittäinen operatiivinen liiketoiminta ei ole viimeisen vuoden aikana riittänyt kattamaan edes operatiivisia kuluja saati investointien kuoletuksia, investointeja tai velkojen korkoja. Löytyi 13 onnetonta huono-onnista pohjasakkaan kuuluvaa.

Operatiivinen kassavirta löytyy kunkin yrityksen kassavirta-analyysistä. Se kertoo operatiivisen toiminnan kannattavuuden. Luvun pitäisi olla ainakin vuositasolla positiivinen. Negatiivinenen luku kertoo, että operatiivinen toiminta (tuotteiden tuotanto/myynti) ovat kannattamatonta toimintaa ja että esimerkiksi velkojen korkoja joudutaan hoitamaan lisälainanotolla tai myymällä liiketoiminnan osia. Yritys joutuu selvitystilaan jos operatiivista toimintaa ei loppujen lopuksikaan saada tuottamaan kassaan (tilille) rahaa.

Piksu on oheisessa taulukossa suhteuttanut operatiivisen kassavirran yritysarvoon (pörissiarvo + nettovelat). Saatu prosenttiluku kertoo kuinka paljon kassavajetta (kassaylijäämää) yritys tekee pörssiarvon ja nettovelan yhteismäärälle. Tähän taulukkoon on valittu vain pörssin pohjasakka – sellaiset yritykset jotka tekevät yritysarvolleen negatiivista kassavirtaa.

Luettelossa on mukana monia sellaisia yrityksiä jotka ovat nyt koronan jälkimainingeissa saamassa tai jo saaneet operatiivisen toimintaansa voitolliseksi. Näihin kuuluvat esimerkiksi Finnair, Raute ja  Saga Furs. Mutta mukana on edelleen myös monta sellaista joiden operatiivista johtoa olisi syytä pikaisesti terävöittää ellei jo olla terävöitetty.

Sijoittajan kannattaakin seurata operatiivisen kassavirran kehittymistä. Se ei valehtele. Se kertoo paljonko operatiivinen toiminta on tuottanut kassaan oikeaa rahaa. Terävä rahoitusjohtaja voi innovatiivisella toiminnalla ja luovalla kirjanpidolla vieläpä lain puitteissa säätää yrityksen voiton haluamalleen tasolle. Mutta operatiivista kassavirtaa on hankalampi säätää. Operatiivinen kassavirta nimittäin kertoo sen miten paljon oikeita maksuja yrityksen myymistä tuotteista on tullut yrityksen tilille ja paljonko niiden tuottamiseksi on maksettu suoria kuluja. Siksi operatiivinen kassavirta on joskus voittoa ja esimerkiksi p/e suhdetta luotettavampi luku.

 

 

2 thoughts on “Pörssin pohjasakka koostuu yrityksistä joiden tulovirta ei riitä edes juokseviin kuluihin (esim. palkkoihin) saati velkojen korkoihin, investointeihin tai poistoihin

  1. Vuosi on ehkä turhan lyhyt aika pohjasakan määrittelemiseen. Niin sanottujen Zombi-yritykset ovat niitä joiden kolmen peräkkäisen tilinpäätöksen rahavirrat eivät riitä korkokustannuksien maksamiseen. Monet ylläolevan listan yritykset ovat Zombeja, mutta eivät kaikki. Pandemian vaikutus on varmaan joihinkin suuri viimeisen vuoden aikana. Perstuntumalla toteaisin, että ainakin Endominesin liiketoiminnan erityispiirteet voivat selittää miksi se on jatkuvasti miinuksella. Kaivosyhtiöillähän on useita vuosia etenkin alkutaipaleilla, jolloin ne eivät tuota mitään. En tosin tiedä yrityksestä mitään, joten kyseessä on vain arvaus syistä. En myöskään omista Endominesia tai muiden kaivosyhtiöiden osakkeita. Se myös selittää tietämättömyyttäni.

  2. Olen samaa mieltä Tommi. Useampi vuosi tarvitaan. Hyvänä esimerkkinä Raute joka on hyvin syklinen. Ja ainoa mainituista osakkeista joka on salkussani.

    Rautella on erittäin vahva tase josta se pystyy maksamaan hyvää osinkoa huonompinakin tulosvuosina. Kassavirta 2021 on myös vahva ja jos Rauteen olisi sijoittanut 10 vuotta sitten olisi sijoitukselle saanut erinomaisen tuoton, osingot uudelleensijoitettuna 530% eli CAGR-vuosituottona 17%.

Comments are closed.

Related Posts