Pysyvästi alhaiset raaka-aineiden hinnat tulevat aiheuttamaan tuottajamaille transitiokipuja

IMF:n pääjohtaja Christine Lagarde maailmantalouden tilasta:

  • Maailmantalous hidastuu ja ensi vuonnakin kasvun kiihtyminen on vaatimatonta. Euroopan ja Japanin kasvu on ilahduttavaa, samoin USA:n talouden vahvuus. Riski pidempiaikaiseen hitaaseen kasvuun on ilmeinen. 
  • Pohjois-Afrikan ja lähi-Idän poliittinen ja taloudellinen muutosprosessi on tuottanut jo tähän mennessä pakolaistulvan. Raaka-aineiden, ennen kaikkea öljyn, todennäköinen pidempiaikainen alhainen hinta luo vaaran sille, että öljyntuottajamaiden ja raaka-aineiden tuottajien (Venäjä, Latinalainen Amerikka) elintason sopeuttaminen aiheuttavat kitkaa ja lisää ongelmia voi olla tulossa.
  • USA:n tulevat koronnostot voivat huonosti hoidettuna tuottaa riskin maailmantalouden tasapainolle. Nämä koronnostot ovat kuitenkin merkki terveestä taloudesta ja korkeammat korot ovat hyväksi koko maailmantaloudelle.
  • Kiinan hidastuva talouskasvu on luonnollista ja Kiinan siirtyminen raaka-aineita nielevästä teollistuvasta yhteiskunnasta palveluihin keskittyväksi hyvinvointiyhteiskunnaksi on aiheuttanut raaka-aineiden hintojen pidempiaikaisen tai pysyvän laskun.  Kiinan välttämätön muutosprosessi johtaa stabiilimpaan ja hitaampaan kasvuun.
  • Monet kehittyvät maat ovat velkaantuneet dollareissa. USA:n koronnostot voivat vahvistaa dollarin arvoa ja aiheuttaa ongelmia dollareissa velkaantuneille kehittyville maille.

Seuraavia politiikan muutoksia tarvittaisiin:

  • Elvyttävää politiikaa tulee jatkaa niissä kehittyneissä maissa, joilla on siihen vielä varaa
  • Euroalueen tulisi sulattaa 900 mrd€ suuruiset hoitamattomat lainat, jotka rasittavat pankkien taseita ja estävät lainamarkkinoiden elpymisen
  • Kehittyvien maiden tulisi huolehtia siitä että niillä on riittävät puskurit estämään rahoitusjärjestelmän mahdolliset kriisit
  • Niiden kehittyvien maiden, joilla on puskureita, tulisi pehmentää raaka-aineiden hinnanlaskun aiheuttamaa elintason laskua
  • On tärkeää tehdä ne rakenteelliset uudistukset, jotka saavat aikaan toimivat työ-, pääoma-, tuote- ja palvelu- markkinat

Related Posts