Q4/2021 tulosennusteet

Sijoittaminen

Tuloskierros käynnistyy toden teolla tulevalla viikolla ja olen tähän kirjoitukseen koonnut ”Jyrkin listan” yhtiöiden tilikauden 2021 (USA-yhtiöiltä kvartaalien) tulosennusteet. Yhtiöitä on yhteensä 70, joista jo muutama yhtiö on ehtinyt raportoimaan tuloksensa.

JYRKIN LISTA

Jyrkin lista löytyy valikon kautta ”ANALYYSIT > JYRKIN LISTA” tai suoraan linkistä https://piksu.net/jyrkin-lista/

Lista koostuu tällä hetkellä Suomi (26 yritystä), Ruotsi (14) ja USA (30) -yhtiöistä.

Q4-TULOSKIERROS

Sijoittajan mietteissä on tällä hetkellä ainakin seuraavat kolme asiaa, joihin tuloskierros antanee vastauksia:

  • Inflaatio ja korkojen nousu
  • Kustannusinflaation kehitys ja sen vaikutus yhtiöiden lähiaikojen tulosmarginaaleihin
  • Komponenttipulan ja toimitusketjujen katkojen vaikutus yhtiöiden tuotantoon, myyntiin ja marginaaleihin

Hyväkään Q4:n tulos ei välttämättä riitä markkinoille, jos yhtiön tulevaisuuden näkymät ovat sumuiset, kasvupotentiaalista ei saada kaikkea irti tai kannattavuuden odotetaan olevan paineessa em. syiden johdosta.

VAROITUKSIA

Ennusteisiin tulee suhtautua varauksella, sillä sijoittajan pääpaino on kuitenkin pitkän aikavälin kehityksessä. Tärkeää onkin oikeastaan katsoa, että tuliko raportissa jotain uutta tietoa, jonka johdosta lähivuosien odotuksia pitäisi muuttaa oleellisesti.

Ennusteet eivät ole sijoitussuosituksia eikä niitä pidä sellaiseksi tulkita. Itsellä on sijoituksia listan osakkeissa, mutta mikään niistä ei ole yhtiön markkina-arvoon nähden millään lailla merkittävä (alle 0,5 % yrityksen osakemäärästä).

Korostetaan vielä, että ennusteet eivät ole ammattimaisen analyytikon käsialaa. Tästäkin syystä lukuihin kannattaa suhtautua varauksella. Luvuissa voi olla myös näppäily tms. huolimattomuusvirheitä, joita ei ole huomattu korjata pois.

Älä siis tee sijoituksia tämä listan perusteella!

TAULUKOT

Taulukot sisältävät Suomi- ja Ruotsi-yhtiöiltä tilikauden 2021 ennusteita ja USA-yhtiöiltä kvartaaliennusteita.

Ennusteiden luvut on koostettu viikolla 3/2022, joten tämän jälkeen tulleet yhtiöiden antamat tuloksien ennakkotiedot (eli tulosvaroitukset) eivät päivity listalle. Yksi tällainen yhtiö on Oriola, jonka positiivista tulosvaroitusta ei ole huomioitu.

Lisäksi ennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Taulukon luvut ovat miljoonia (EUR/SEK/USD) paitsi EPS-ennusteet, jotka ovat euroja/kruunuja/dollareita.

HUOM!: Kuvan voi suurentaa klikkaamalla sitä

SUOMI

RUOTSI

USA (kvartaaliennusteet)

Jyrkin lista Tuloskierros

Related Posts