Raaka-aineiden hinnat hennossa nousussa

Raaka-aineiden hintojen kehitys kertoo siitä miten maailmassa rakennetaan, investoidaan ja kulutetaan teollisuustuotteita.

Hinnat ovat piksun raaka-ainesivujen mukaan nousseet systemaattisesti vuoden 2016 alusta alkaen. Vielä ollaan etäällä muutaman vuoden takaisista huippulukemista, mutta kehitys antaa toiveita maailmantalouden tervehtymisestä ja investointien käynnistymisestä. Olemme palaamassa normaalimpaan tilanteeseen.

  

Raaka-aineiden hinnat kohosivat vuoteen 2008 voimakkaasti. Nousu johtui kehittyvien maiden, ennen kaikkea Kiinan kasvaneesta kysynnästä. Kaivosyhtiöt tekivät nousevien hintojen rohkaisemina suuria investointeja (esim. Talvivaara). Uusi tuotantokapasiteetti tuli muutaman vuoden viiveellä markkinoille ja samaan aikaan Kiinan kysyntä supistui. Seurauksena oli hintojen romahdus.

Öljyntuotantokapasiteettia tuli merkittävästi markkinoille kun Iranin talouspakotteet purettiin ja lähi-idän tuotantokapasiteetti saatiin paremmin käyttöön. Öljyn laskeva hinta teki monet liuskeöljy projektit kannattamattomiksi ja tuotanto sopeutui parin vuoden viiveellä laskeneeseen kysyntään. Nykyinen öljyn hinta (vähän alle 50$/barrelli) on edelleen alhainen, mutta kuitenkin riittävä ehkäisemään öljyntuottajamaissa (Venäjä, Venezuela, ..) kyteviä potentiaalisia talouskriisejä.

Maataloustuotteiden osalta on nähty samanlaista kehitystä. Hintaindeksi (alla) on noussut vuoden 2016 alusta alkaen. Hintojen nousu on vasta orastavaa eikä johda kulutustuotteiden hintojen inflaatioon. Mutta se on kuitenkin merkki paremmasta suunnasta. 

Maataloustuoteindeksi (Lähde: Index Mundi)

Lisää tietoa:

  • http://www.indexmundi.com/commodities/
  • Infomine

 

 

Related Posts

Sijoittaminen

Osakeseurannan päivitys

https://www.sinisaariconsulting.com/StockAnalysisTool.html

Tuloksista on n. 40% tullut ja päivitetty (Earnings Season Summary). Samalla päivitän 2023 ja 2024 ennusteet (Estimates).

Tähänastisista tuloksista suurin osa on mennyt odotusteni mukaan. Positiivisia

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com