Rahastoliiketoiminta on joutunut muutosprosessiin

Sijoitusrahastot (korko-, yhdistelmä- ja oske- rahastot) saivat aina vuoteen 2007 saakka nettomerkintöjä ja liiketoiminta kasvoi ripeästi. Mutta sitten tapahtui muutos. Rahastopääoma stabiloitui 60 Mrd suuruusluokkaan (30 % pörssin markkina-arvosta) ja nettomerkinnät ehtyivät selviää Finanssialan keskusliiton rahastomarkkinaraportista.

Rahastopääoma suomalaisissa sijoitusrahastoissa (Lähde: Finanssiala)

Missä syy tähän muutokseen? Syyt ovat varsin yksinkertaisia:

 • Liiketoiminta saavutti saturaation, kaikki rahastosijoittamisen kannalta potentiaalit asiakkaat oli jo saavutettu.
 • Kansainväliset ETF rahastot ovat alkaneet kilpailla suomalaisten sijoittajien euroista

Rahastoliiketoiminnan voittomarginaalit ovat kaventumassa

Liiketoiminnan staturoituessa alkaa yleensä hintakilpailu, päällekkäisten tuotteiden karsiutuminen ja mittakaavaetujen hyödyntäminen. Niin tapahtuu myös sijoitusrahastoliiketoiminnassa. Meillä on suomessa satoja rahastoja kymmenissä eri rahastoyhtiöissä ja monet tuotteista ovat täysin päälekkäisiä. Ja pienten tuotteiden hallintaan kuluu paljon resursseja ja sen seurauksena hallinnointipalkkiot ovat korkeita. Tähän on tulossa muutosta. Normaali liiketoiminnan stabiloitumisvaihe on käynnistymässä ja rahastoliiketoiminnan voittomarginaalit kaventuvat.

Yksilöllinen varainhoito kasvattaa merkitystään

Tarvitsemme kuitenkin edelleen rahoitussektoria eikä varainhoidon palveluiden tarve ole vähentymässä vaikka sijoitusrahastoliiketoiminnasta vapautuukin resursseja. Yksilöllinen varainhoito kasvaa kaiken aikaa ja ihmisen ovat entistä valmiimpia maksamaan palveluista. Rahastojen joskus aggressiivinenkin myyntityö on korvautumassa entistä pehmeämmillä neuvonta ja ohjauspalveluilla. 

ETF tuotteet tulossa paikalliselle tasolle

ETF tuotteet ovat voittoisasti kasvaneet merkittäviksi kansainvälisen sijoittamisen instrumenteiksi. Tarvitsisimme nyt yhä paikallisempia tuotteita. Puuttuu suomalaisiin pieniin yrityksiin sijoittava ETF ja puuttuu esimerkiksi Viron osakemarkkinoille sijoittava ETF tuote. Olisikin toivottavaa, että jokin suomalainen finanssialan merkittävä toimija tai toimijaryhmä ottaisi tehtäväkseen tämän tyyppisten tuotteiden luomisen. ETF tuotteet ovat joka tapauksessa tulossa paikalliselle ja pohjoismaiselle tasolle. Olisi sijoittajien kannalta hyvä jos suomalaiset toimijat olisivat mukana syntyvässä liiketoiminnassa. 

One thought on “Rahastoliiketoiminta on joutunut muutosprosessiin

 1. Onko markkinataloudella tekemistä rahastoteollisuuden kanssa

  Valtiovallan sääntelytoimilla ja erityisesti verokohtelun muutoksilla taitaa olla paljon suurempi vaikutus rahastoliiketoimintaan. Onko sijoitusvakuutusten ja muiden finanssialan vakiintuneiden toimijoiden verokohtelu muuttunut, niin ettei rahastosijoituksissa ole enää käytetty samoja väyliä?

  Tuon Finanssialan keskusliiton rahastomarkkinaraportin esittelyssä kerrotaan, että 80 % rahastoista on instituutioiden hallussa ja yksityisillä vain 20 % eli noin 12 miljardia. Mutta mitä nuo instituutiovarat oikein on, onko niissä mukana yksityisten sijoitusvakuutukset ja PS-säästöt.

  Tilastokeskuksen viimeisen kotitalouksien varallisuutta ja sen muutoksia esittelevän vuoden 2010 tilaston mukaan kotitalouksilla oli kaikkiaan rahoitusvaroja 223 miljardia euroa. Siitä 75 miljardia oli talletuksia, 44 miljardia noteeraamattomia osakkeita ja osuuksia, 44 miljardia vakuutusteknisiä saamisia, 29 miljardia pörssiosakkeita ja 14 miljardia euroa rahasto-osuuksia. Muita rahoitusvaroja kotitalouksilla oli 16 miljardin euron arvosta.

   

Comments are closed.

Related Posts