Rahastosijoitukset tuottivat 13% vuonna 2010

Sijoitusrahastot tuottivat Suomen Pankin sijoitusrahastojen tilinpaatostietojen mukaan viime vuonna hyvin. Voittoa sijoittajalle tuli vuonna 2010 keskimäärin peräti 13% (alla olevan taulukon viimeinen sarake) ja palkkiot rahastoyhtiölle pysyivät kohtuullisina. Sijoitustoiminnan tuottamasta tuloksesta noin 10% maksettiin erilaisina palkkioina rahastoyhtiöille ja loput 90% jäivät sijoittajille. 

Suomalaisten sijoitusrahastojen tilinpito (Lähde:  Suomen Pankki)

Tämä kuvaa hyvin rahastoliiketoiminnan rakennetta. Keskimääräisinä vuosina sijoitustoiminnan tuotot ovat noin 6,5% luokkaa. Tällöin sijoittajalle jää noin 80% tuotoista ja noin 20% kuluu rahaston kuluihin kuten markkinointiin, säilytysyhteisön kuluihin ja salkun hallintaan.

Kulurakenne ei ole sijoittajan kannalta kohtuuton. Omaehtoinen salkun pyörittäminen maksaa sekin jotain. Osto- ja myynti- transaktiot maksavat ja oman salkun hallintaan kuluu aikaa ja vaivaa. Kysymys on siitä, kannattaako palkata ammatti-ihminen vaiko tehdä itse. Ratkaisu on aina oma henkilökohtainen päätös, joka riippuu henkilökohtaisesta elämäntilanteesta ja osaamisesta.

 

 

Related Posts

Talous

OMXH25:n puuttuvat brändit

Perjantaina Piksussa lausuttiin OMXH25:stä, että ”Monet näistä yrityksistämme ovat raaka-aine… painoitteisia.” Saman asian sanoi samana päivänä AP:ssa Hannu Angervuo (matala jalostusaste). Ongelma on yhtä vanha