Säätiöiden valvontaa tehostetaan PRH:n virre palvelun avulla

Suomessa oli vuoden 2011 lopussa 2826 veroetuja nauttivaa säätiötä, joiden omaisuusmassa ja omistajavalta on merkittävää. Säätiöiden toiminnan valvonta on monasti ollut vaikeaa. Säätiöiden toiminnan laillisuusvalvonnasta vastaa säätiölain mukaisesti Patentti ja Rekisterihallitus, mutta tämän tyyppinen toiminnan laillisuuteen keskittyvä valvonta ei voi kaikissa tilanteissa olla niin tarkoituksenmukaista kuin varsinainen omistajavalvonta. Valvontatyön helpottamiseksi Patentti ja Rekisterihallitus on avannut sähköisen Virre palvelun, josta kuka tahansa voi helposti hakea halumansa yhdistyksen säännöt.

Säännöissä on säätiölain mukaisesti seuraavia tietoja säätiöstä:
• nimi ja kotipaikka
• tarkoitus ja miten se on toteutettava
• pääoma ja miten sitä hoidetaan
• hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärä, asettamistapa ja toimikausi
• nimenkirjoitustapa
• tilikausi
• sääntöjen muuttamiseen ja säätiön lakkauttamiseen liittyvät menettelyt.

Lisäksi säännöissä voi olla muitakin määräyksiä.

Virre-tietopalvelussa on sekä maksutonta että maksullista sisältöä. Maksutta voi katsoa esimerkiksi säätiöiden perustietoja Säätiöhaku -toiminnolla. Maksullisina tuotteina säätiöistä saa myös sähköisesti säätiörekisteriotteet ja tilinpäätökset. Tarkempia tietoja Virre-tietopalvelun tuotteista saa Virre-tietopalvelun Ohjeet- ja Hinnasto-osioista.

Säätiö on määrättyyn tarkoitukseen luovutettu varallisuusmassa ja säätiön tarkoitus määritellään säätiötä perustettaessa. Säätiöllä ei ole omistajia, osakkaita tai jäseniä. Säätiön hallitus huolehtii säätiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja vastaa siitä, että säätiön varat sijoitetaan varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Rekisteröity säätiö on oikeushenkilö.

PRH ylläpitää säätiörekisteriä, jossa vuoden 2011 lopussa oli 2 826 säätiötä. PRH:n valvonta on jälkikäteen tapahtuvaa laillisuusvalvontaa ja se perustuu ensisijaisesti säätiöiden tilinpäätösasiakirjoihin.

Related Posts