Sahat takovat hurjia katteita ja kantohinnat ovat huipussaan, tukeille on nyt kysyntää

Asunnot ja metsä

Sahatavaran hinnat ovat nyt korkealla sahat tekevät hurjaa voittoa selviää Luke:n tekemästä metsäteollisuuden suhdannekatsauksesta. Tukeille ja kuitupuullekin on kysyntää ja metsänomistajan kannattaa nyt harkita myyntiä.

Vuonna 2021 havusahatavaran kysyntä on maailmanmarkkinoilla ollut runsasta, ja hintataso on paikoitellen noussut historiallisen korkealle ja vientimäärät ovat kasvaneet. Keskimääräinen vientihinta nousee vuoden 2021 osalta lähes 40 prosenttia vuodesta 2020.

Maailmalla on pulaa pakkauskartongista

Kartonkiteollisuuden kannattavuus nousee vuonna 2021 ennätystasolle, ja myös sellun valmistus on poikkeuksellisen kannattavaa. Kaikista kovinta tulosta historiaansa nähden tekee kuitenkin sahateollisuus, jonka liiketulos nousee 10‒15 prosenttiin. Tällaista tuloskuntoa ei ole alalla nähty 25 vuoteen.

Myös sellun hinta on vahvassa kasvussa

Sellun vienti on tänä vuonna noussut viime vuodesta siitä valmistettavien lopputuotteiden kysynnän vahvistuessa. Suomen vienti kasvaa edelleen ensi vuonna, mutta tätä vuotta maltillisemmin. Sellun hinta Euroopassa on ollut ennätyskorkealla, ja Suomen tämän vuoden keskimääräinen vientihinta nousee 6 prosenttia viime vuotta korkeammaksi.

Paperiteollisuudessa on lopun ajan tunnelmat

Perinteisen paperintuotannon kannattavuus kyntää kuluvana vuonna syvemmällä kuin vuosikymmeniin.  Laadukas paperi on maailmanmarkkinoilla tonnihinnaltaan halvempaa kuin pakkauskartonki. Paino- ja kirjoituspapereiden ahdinko jatkuu ja edessä on väistämättä tuotannon supistuksia.

Metsäteollisuus ja metsätalous työllistävät yhteensä 95000 henkilöä

Vuonna 2020 metsäteollisuus työllisti 69 000 henkilöä ja metsätalous 25000 ja yhteensä metsäala tarjosi lähes 100 000 ihmiselle työpaikan. Mukana ei ole kaikkea metsänomistajien itsellisesti tekemän työn määrää.

Puutuoteteollisuudessa työllisyyden ennakoidaan lisääntyvän vuonna 2021 kolme prosenttia ja kaksi prosenttia vuonna 2022 uusien investointien ja tuotannon kasvun myötä. Paperiteollisuuden työllisyyden vähenemisen
vuoksi metsäteollisuuden kokonaistyöllisyys säilyy kuitenkin vuosina 2021 ja 2022 kuluvan vuoden tasolla.

Metsätalouden työllisyyden ennustetaan vuonna 2021 lisääntyvän kahdella prosentilla ja vuonna 2022 prosentilla.

Metsäteollisuus kannattelee suomalaisten elintasoa

Metsäteollisuuden osuus viennistä oli noin 18%.  Metsäteollisuusviennin arvonlisä tuotetaan suurelta osin Suomessa ja siksi sen osuus vientiteollisuuden arvonlisästä saattaa olla tätäkin suurempi.

 

Lisää tietoa: Luke

Kuvan lähde: wikimedia

Vastaa

Related Posts

M2-rahavaranto EU:ssa
Yhteiskunta

Ylilyöntien aikakausi?

2020-luku on alkanut monessa mielessä ikävästi. Suomessa vuosikymmen alkoi vähälumisimmalla talvella yli vuosisataan, mikä nosti ilmastonmuutoskeskustelua hetkeksi pöydälle. Talven vähälumisuus jäi kuitenkin huomionaiheena nopeasti taka-alalle,

Sijoittaminen

Sijoittamisen teoria ja käytäntö

Nordnetin osakestrategi Jukka Oksaharju on vuosien ajan kirjoittanut korostetun paljon säännöllisestä osakkeiden ostamisesta, allokaatiosta, osinkojen merkityksestä, korkoa korolle –efektistä ja osinkoa kasvattavista firmoista, osinkoaristokraateista.

Oksaharjun kunniaksi

Osakemarkkina suuntaa jo kohti taivaan sineä
Sijoittaminen

Nousumarkkinan vahva tuoksu

Näin tunnelmat ramppaavat markkinoiden ikuisessa vuoristoradassa. Kehotin marraskuun alussa jättämään hermoilun, vaikka Fed jyrähteli poikkeuksellisen haukkamaisesti inflaatiota vastaan.

Osakkeet olivat sukeltaneet ja konsensus odotti pulkkamäen jatkuvan.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com