Sami Järvisen ja Antti Parviaisen ”Pääomaturvattu sijoittaminen kirja” julkaistu

    Useimmille sijoittajille olennaisia eivät ole huimat tuotot vaan pääoman säilyttäminen. Sijoitustoiminnassa ja sijoitustuotteiden kehittämisessä on hyvin tärkeää ymmärtää psykologian vaikutus.

Sijoittajapsykologia on vaikuttanut merkittävästi strukturoitujen tuotteiden ja pääomaturvatun sijoittamisen suosioon. Suurin osa piensijoittajista kokee tappion ja voiton hyödyn epäsymmetrisenä: sijoituksen arvon aleneminen tuottaa huomattavasti enemmän tuskaa kuin voitot tyytyväisyyttä, toteavat Pääomaturvattu sijoittaminen -kirjan kirjoittaneet Sami Järvinen ja Antti Parviainen.

Pääomaturvatussa sijoittamisessa ei tavoitella kuuta taivaalta vaan pelataan varman päälle ja haetaan maltillista tuottoa esimerkiksi osake-, valuutta-, hyödyke- ja korkomarkkinoilta.

– Pääomaturvattujen ja muiden strukturoitujen tuotteiden markkina Suomessa on vielä nuori, mutta markkinan kehitys ja kasvu on ollut todella nopeaa, ja markkinaympäristö on elänyt voimakkaasti. Tarjonta on monipuolistunut, sijoittajien tietämys ja tarpeet ovat muuttuneet, regulaatio on kiristynyt ja tuotteiden rakentaminen on käynyt yhä haastavammaksi, pohtivat Järvinen ja Parviainen.

Pääomaturvattu sijoittaminen on ensimmäinen Suomessa tästä aiheesta julkaistu teos. Se on tiivis läpileikkaus aiheesta ja räätälöidyistä sijoitustuotteista. Tämä sijoitusammattilaisille kirjoitettu kirja soveltuu erinomaisesti myös piensijoittajille.

Related Posts

Kirjat

Naapurineljännes

30.11. 1939 voittamaton puna-armeija (=ei voittoja) vyöryi Suomeen vapauttamaan nälkää näkeviä työläisiä sorron ikeestä. Puuhassa oli mukana suurta kansansuosiota nauttinut O-V Kuusinen ”hallituksineen”. Koska puna-armeija