Sanoma – vakaa tulos vaikeassa ympäristössä

Sanoma Oyj:n yhtiökokous pidettiin Helsingin Messukeskuksessa 8.4.2010.
Paikalle oli saapunut 779 osakasta edustaen 107,9 miljoonaa osaketta ( 66,7 % kaikista).

Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Rauramo avasi kokouksen ja alusti kahdesta asiasta: Antti Herlinin“miehen, joka ei esittelyjä kaipaa” – asettumisesta ehdokkaaksi halllitukseen ja johdon optio-järjestelmistä.

Johdon optiojärjestelmää tullaan säätämään enemmän pitkäaikaisen omistuksen suuntaan. Paljon optioita saaneet ohjataan merkitsemään yrityksen osakkeita omalla kustannuksellaan ennen kuin he saavat toisen “puolikkaan” varatuista optioista. “Tarkoitus on, että avainhenkilöillämme on kahden vuoden nettopalkka pelissä”.

Tulosta katseltiin graafien avulla. Vuosi 2009 oli – tässä alkaa olla jo toiston makua – vaikea vuosi, josta kuitenkin selvittiin paremmin kuin kilpailijat. Verrokkina käytettiin Axel Springeriä, jonka liikevaihto polkee paikallaan vaikka tulos onkin parantunut. 

Vaikean vuoden jälkeen on hyvä katsoa menneisyyteen useampia vuosia taaksepäin. Sanoma on investoinut viimeisten 11 vuoden aikana 2,9 miljardia euroa kehittyäkseen suomalaisesta sanomalehtitalosta eurooppalaiseksi mediataloksi. Samalla on pystytty jakamaan 1,2 miljardia omistajille osinkoina. Henkilökunta on kasvanut 10.000 hengestä 16.700 henkeen, vaikka viime vuonna väkeä jouduttiinkin vähentämään 1.700 hengellä. Jos sijoitit Sanomaan vuonna 1999, olet saanut sijoituksellesi – osingot uudelleen sijoitettuina – 84,9 %:n tuoton (5,8 % vuotuinen tuotto).

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin laamanni Juhani Mäkinen. Hän selvityi tehtävästään mallikelpoisesti. Puheenvuoroja annettiin ja kysymyksiin vastattiin, muutamaan useampaankin kertaan.

Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen kertoi viime vuodesta ja tuloksista yksiköittäin.

Mediamainonta ja yksityinen kulutus putosi kaikissa kohdemaissa merkittävästi.

Pudotukseen vastattiin kulujen karsimisella ja toimintojen uudelleenjärjestelyillä. Mediamainonnan pudotukset vaihtelivat Suomen –17 %:sta Venäjän –41,5 %:iin. Syrjänen painotti Sanoman monia toimintoja: yritys toimii 20 maassa ja on Euroopan 15 suurimman mediayhtiön joukossa. Palveluja tuotetaan sekä yksityisille kuluttajille että yrityksille  ja näitä kehitetään johdonmukaisesti vastaamaan kunkin ajan vaatimuksiin.

 Sanomalla on johtava asema monilla markkinoilla ja sillä on Sanoma-brändin alla yli 100 erilaista alabrändiä – suurin osa Suomessa tuntemattomia, mutta omilla alueillaan johtavia. Sanoma informoi, viihdyttää ja helpottaa jokapäivästä elämää. “Kohtaamme kuluttajan satoja kertoja – joka päivä”.

 Printtimedian haasteisiin vastataan monin tavoin, esimerkiksi panostamalla uuden digitaalisen median tuotteisiin – hyvällä menestyksellä. Tulevaisuuden avainsanoja ovat kestävä kasvu ja kannattavuus. Optimaaliseen tasapainoon – yritysten ja kuluttajien ja toisaalta printin ja digitaalisen median välillä – pyritään.

Toiminnan tehostaminen toi tulosta jo 2009 ja osa toimenpiteistä näkyy voimakkaammin tänä vuonna. Liikevaihto putosi 8,7 %:a 2 767 miljoonaan ja liikevoitto ilman kertaeriä putosi 22,4 %:a 229,5 miljoonaan. Vuosi 2009 alkoi vaisusti, reagointi toimi kuitenkin ja Q4/2009 oli jo parempi kuin Q4/2008.

 Yhtiön tase on vahva, pitkäaikaiset ja edulliset luottosopimukset ovat kunnossa. Nettovelka / käyttökate on kohtuullinen 2,6.

Sanoma Magazines liikevaihto putosi 135,6 miljoonalla 1111,2 miljoonaan. Liikevoitto putosi 113 miljoonaan. Viimeinen kvartaali oli jo hyvä. Markkinat tasaantuvat vuonna 2010. Yksikön johtaja Eija Ailasmaa oli tulokseen tyytyväinen. Parikymmentä lehteä lakkautettiin ja panostettiin tärkeimpiin brändeihin. Tulevaisuuteen panostettiin luomalla digitaaliselle liiketoiminnalle uusi organisaatio, joka kokoaa osaamista ja menestyskonsepteja eri maista. Henkilökuntaa leikattiin 700 hengellä.

Sanoma News:in toiminta oli suuressa murroksessa. Lukijamäärä kasvaa mutta painettujen lehtien tilaajamäärä laskee edelleen. Lukijamäärä sinänsä on suurempi kuin koskaan, haasteeksi jää muuttaa lukijamäärät euroiksi. Liikevaihto putosi 474,7 miljoonasta 428,9 miljoonaan. Moni pitää Sanomaa pelkkänä HesarinaHelsingin Sanomien liikevaihto oli 240,3 miljoonaa eli 8,7 %:a koko konsernin toiminnasta. Liikevoitto putosi 41 miljoonaan. Mediatilan myyjän pitää jatkossa tarjota yhden median sijasta useita medioita kattavia ratkaisuja, jotka sopivat kunkin asiakkaan tarpeisiin.Verkkopalvelujen maksullisuus säilyy koko toimialalla suurena kysymysmerkkinä. Helsingin Sanomat on avannut päätä ja sillä on noin 100.000 tilausta, joissa yhdistyy lehti ja sähköiset palvelut.

Sanoma Entertainment:illä oli hyvä vuosi, se paransi tulostaam edellisestä vuodesta yli 20 %:lla 21 miljoonaan euroon. Liikevaihto pysyi ennallaan 157 miljoonassa. Welho menestyi hyvin laajakaistabusineksessa ja toi markkinoille myös maksutelevisiopaketin. Nelonen panosti maksullisuuteen Nelonen Sport Pro:lla. Tulosparannus koko ryhmässä on erityisesti kulukuurin ansiota. Yksikköä johtaa Anu Nissinen. Sanoma Entertainment on keskittynyt Suomen markkinoille.

Sanoma Learning and Litterature:n liikevoitto putosi 43 miljoonaan. Liikevaihtoa kertyi edellistä vuotta vähemmän: 345 miljoonaa. Erilaiset oppiratkaisut digitalisoituvat nopeasti. Belgia ja Puola menestyivät hyvin. Erityisesti kielikoulutus osoittautui “erittäin suhdanneherkäksi”. Yksikön toimitusjohtaja on Jacques Eijkens. Oppimistuotteiden kehitys jatkuu pois perinteisistä tuotteista, kohti “kokonaisvaltaisia ratkaisuja”. Yleisessä kirjallisuudessa vuoden menestyjät olivat Stieg Larsson, Stephanie Meyer ja Dan Brown. Kotimaassa otsikoihin nousi Sofi Oksanen romaanillaan “Puhdistus”. Wsoy:n käännösoikeuksien osasto myi ulkomaille 140 suomalaisen teoksen käännösoikeudet. Yhtiö tähtää oppimisratkaisuissa Euroopan Top3 –joukkoon.

Sanoma Trade:n vuosi oli kaksijakoinen: Suomessa meni hyvin, Finnkino teki kaikkien aikojen ennätyksen. Baltiassa, Venäjällä ja Romaniassa painittiin haasteiden kanssa. Liikevoitto putosi selvästi 28 miljoonaan, liikevaihto putosi jonkin verran 828 miljoonaan. Uusia konsepteja ja uusia kioskityyppejä tuodaan markkinoille. R-kioski onkin konseptina yli 20 vuotias. Ihmisille halutaan tarjota tuotteiden lisäksi myös viihtymistä, tietoa ja kokemuksia. Timo Mänty vetää yksikköä. Elokuvateattereissa kokeiltiin uutta: suoria oopperalähetyksiä New Yorkin Metropolitanista. Elokuvateattereiden tiloja voidaan käyttää muuhunkin kuin perinteiseen filmien katsomiseen, niissä järjestetiin esimerkiksi pajatson MM-kisat. Kioskit rarjoavat oivan jakelutien erilaisille kumppaneille, olipa sitten kyseessä konserttiliput taikka pre-paid-liittymät.

Vuosi 2010 on alkanut viime vuotta paremmin. Helmikuussa kirjattiin ensimmäinen mediamainonnan kasvuluku: + 0,8 %:a viime vuoteen verrattuna. Yritys olettaa että mainosmarkkinat ovat vakaat ja paranevat hitaasti vuonna 2010. Haasteet eivät ole ohi mutta“kilpailijoita paremmin on pärjätty”. Yrityksen kilpailuasema on suhteellisesti vahvempi kuin ennen ja se toistaa ohjeistuksen: “Liikevaihto kasvaa ja liikevoitto – ilman kertaluonteisia eriä – paranee hieman”.

 Kysymyksiä toimitusjohtajalle sateli. Lähinnä kritisoitiin optiojärjestelmiä ja kysyttiin onko suurista yrityskaupoista (Hollannissa) saatu riittävä hyöty. Uuden IFRS:n mukaiset poistot olivat ihmettelyn aiheen. "Happotestit on tehty, eikä enempiä goodwill –poistoja tarvitse eikä saa tehdä."  Korkokustannuksista kysyttiin ja niiden todettiin olevan maltilliset. Kuluttaja-aikakausilehtien menekkiä kyseltiin ja selvittelyjen jälkeen todettiin, että Sanoma myi viime vuonna 372 miljoonaa aikakausilehteä, 15 maassa.

Osinkoon (0,80 e) oltiin tyytyväisiä ja Rauramo painotti yrityksen sitoutumista kunnon osingon maksamiseen. Hallitukselle varattiin oikeus käyttää 500.000 euroa lahjoituksiin ("luultavasti" Wsoy:n kirjallisuussäätiö, Helsingin Sanomien säätiö, Aalto ja Itämeren suojelu).

Hallituksen palkkiot pidettiin ennallaan, eikä hallitus suostunut luopumaan 2 kuukauden palkkiosta – talkoohengessä – vaikka niin eräs omistaja ehdottikin. Hallitukseen valittiin edelleen 10 jäsentä: Syrjänen vetäytyi hallituksesta ja tilalle valittiin Antti Herlin. Herlin on noussut Holding Manutas:in kautta Sanoman suurimpiin omistajiin 4.760.000 osakkeella. 

Hallitukselle annettiin valtuutus 16 miljoonan oman osakkeen ostamisesta ja osakeantivaltuutus 82 miljoonan osakkeen osake-annista, joista korkeintaan 41 miljoonaa suunnattuna antina. Henkilökunta-optioihin annettiin valtuudet  5 miljoonaan osakkeeseen asti, uudella osakeostoja vaativalla järjestelmällä. Kun Rauramolta kysyttiin valtuutuksien tarkoitus, hän sanoi näiden olevan osa“hallituksen työkalupakkia, jota käytetään tarvittaessa tai sitten ei”.

Kaiken kaikkiaan mukava kokous, ehkä hieman vaisumpi kuin viime vuotinen mikä saattoi johtua helpotuksesta siitä, että vuodesta 2009 selvittiin sittenkin kuivin jaloin.

Konsultilla on ollut Sanomaa salkussa – hyvänä osingonmaksajana – jo monia vuosia. Viime vuonna tuli tankattua hieman lisää, huokeaan hintaan. Sanoman kurssi kävi alhaimmillaan 8,02 eurossa. Yhtiökokouksen jälkeen – osingon irrottua – kurssi oli 15,40 e. Osake pysyy salkussa ja tarjoaa toivottavasti kilpailukykyisen osingon jatkossakin.

Kahvitarjoilut oli järjestetty ennen kokousta ja ne jäivät tällä kertaa nauttimatta. Osallistujista tuli bongattua hallitus, Sanoman johtoryhmä sekä sijoittajista Erkki Sinkko ja Kim Lindström. Kotilukemiseksi annettiin Iltasanomat ja muutama naisten aikakausilehti.

 Kirjoittaja toimii liikkeenjohdon konsulttina Delta Freight Oy:ssä  www.deltafreight.fi

Sanoma Oyj:n yhtiökokous pidettiin Helsingin Messukeskuksessa 8.4.2010.
Paikalle oli saapunut 779 osakasta edustaen 107,9 miljoonaa osaketta ( 66,7 % kaikista).

Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Rauramo avasi kokouksen ja alusti kahdesta asiasta: Antti Herlinin“miehen, joka ei esittelyjä kaipaa” – asettumisesta ehdokkaaksi halllitukseen ja johdon optio-järjestelmistä.

Johdon optiojärjestelmää tullaan säätämään enemmän pitkäaikaisen omistuksen suuntaan. Paljon optioita saaneet ohjataan merkitsemään yrityksen osakkeita omalla kustannuksellaan ennen kuin he saavat toisen “puolikkaan” varatuista optioista. “Tarkoitus on, että avainhenkilöillämme on kahden vuoden nettopalkka pelissä”.

Tulosta katseltiin graafien avulla. Vuosi 2009 oli – tässä alkaa olla jo toiston makua – vaikea vuosi, josta kuitenkin selvittiin paremmin kuin kilpailijat. Verrokkina käytettiin Axel Springeriä, jonka liikevaihto polkee paikallaan vaikka tulos onkin parantunut. 

Vaikean vuoden jälkeen on hyvä katsoa menneisyyteen useampia vuosia taaksepäin. Sanoma on investoinut viimeisten 11 vuoden aikana 2,9 miljardia euroa kehittyäkseen suomalaisesta sanomalehtitalosta eurooppalaiseksi mediataloksi. Samalla on pystytty jakamaan 1,2 miljardia omistajille osinkoina. Henkilökunta on kasvanut 10.000 hengestä 16.700 henkeen, vaikka viime vuonna väkeä jouduttiinkin vähentämään 1.700 hengellä. Jos sijoitit Sanomaan vuonna 1999, olet saanut sijoituksellesi – osingot uudelleen sijoitettuina – 84,9 %:n tuoton (5,8 % vuotuinen tuotto).

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin laamanni Juhani Mäkinen. Hän selvityi tehtävästään mallikelpoisesti. Puheenvuoroja annettiin ja kysymyksiin vastattiin, muutamaan useampaankin kertaan.

Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen kertoi viime vuodesta ja tuloksista yksiköittäin.

Mediamainonta ja yksityinen kulutus putosi kaikissa kohdemaissa merkittävästi.

Pudotukseen vastattiin kulujen karsimisella ja toimintojen uudelleenjärjestelyillä. Mediamainonnan pudotukset vaihtelivat Suomen –17 %:sta Venäjän –41,5 %:iin. Syrjänen painotti Sanoman monia toimintoja: yritys toimii 20 maassa ja on Euroopan 15 suurimman mediayhtiön joukossa. Palveluja tuotetaan sekä yksityisille kuluttajille että yrityksille  ja näitä kehitetään johdonmukaisesti vastaamaan kunkin ajan vaatimuksiin.

 Sanomalla on johtava asema monilla markkinoilla ja sillä on Sanoma-brändin alla yli 100 erilaista alabrändiä – suurin osa Suomessa tuntemattomia, mutta omilla alueillaan johtavia. Sanoma informoi, viihdyttää ja helpottaa jokapäivästä elämää. “Kohtaamme kuluttajan satoja kertoja – joka päivä”.

 Printtimedian haasteisiin vastataan monin tavoin, esimerkiksi panostamalla uuden digitaalisen median tuotteisiin – hyvällä menestyksellä. Tulevaisuuden avainsanoja ovat kestävä kasvu ja kannattavuus. Optimaaliseen tasapainoon – yritysten ja kuluttajien ja toisaalta printin ja digitaalisen median välillä – pyritään.

Toiminnan tehostaminen toi tulosta jo 2009 ja osa toimenpiteistä näkyy voimakkaammin tänä vuonna. Liikevaihto putosi 8,7 %:a 2 767 miljoonaan ja liikevoitto ilman kertaeriä putosi 22,4 %:a 229,5 miljoonaan. Vuosi 2009 alkoi vaisusti, reagointi toimi kuitenkin ja Q4/2009 oli jo parempi kuin Q4/2008.

 Yhtiön tase on vahva, pitkäaikaiset ja edulliset luottosopimukset ovat kunnossa. Nettovelka / käyttökate on kohtuullinen 2,6.

Sanoma Magazines liikevaihto putosi 135,6 miljoonalla 1111,2 miljoonaan. Liikevoitto putosi 113 miljoonaan. Viimeinen kvartaali oli jo hyvä. Markkinat tasaantuvat vuonna 2010. Yksikön johtaja Eija Ailasmaa oli tulokseen tyytyväinen. Parikymmentä lehteä lakkautettiin ja panostettiin tärkeimpiin brändeihin. Tulevaisuuteen panostettiin luomalla digitaaliselle liiketoiminnalle uusi organisaatio, joka kokoaa osaamista ja menestyskonsepteja eri maista. Henkilökuntaa leikattiin 700 hengellä.

Sanoma News:in toiminta oli suuressa murroksessa. Lukijamäärä kasvaa mutta painettujen lehtien tilaajamäärä laskee edelleen. Lukijamäärä sinänsä on suurempi kuin koskaan, haasteeksi jää muuttaa lukijamäärät euroiksi. Liikevaihto putosi 474,7 miljoonasta 428,9 miljoonaan. Moni pitää Sanomaa pelkkänä HesarinaHelsingin Sanomien liikevaihto oli 240,3 miljoonaa eli 8,7 %:a koko konsernin toiminnasta. Liikevoitto putosi 41 miljoonaan. Mediatilan myyjän pitää jatkossa tarjota yhden median sijasta useita medioita kattavia ratkaisuja, jotka sopivat kunkin asiakkaan tarpeisiin.Verkkopalvelujen maksullisuus säilyy koko toimialalla suurena kysymysmerkkinä. Helsingin Sanomat on avannut päätä ja sillä on noin 100.000 tilausta, joissa yhdistyy lehti ja sähköiset palvelut.

Sanoma Entertainment:illä oli hyvä vuosi, se paransi tulostaam edellisestä vuodesta yli 20 %:lla 21 miljoonaan euroon. Liikevaihto pysyi ennallaan 157 miljoonassa. Welho menestyi hyvin laajakaistabusineksessa ja toi markkinoille myös maksutelevisiopaketin. Nelonen panosti maksullisuuteen Nelonen Sport Pro:lla. Tulosparannus koko ryhmässä on erityisesti kulukuurin ansiota. Yksikköä johtaa Anu Nissinen. Sanoma Entertainment on keskittynyt Suomen markkinoille.

Sanoma Learning and Litterature:n liikevoitto putosi 43 miljoonaan. Liikevaihtoa kertyi edellistä vuotta vähemmän: 345 miljoonaa. Erilaiset oppiratkaisut digitalisoituvat nopeasti. Belgia ja Puola menestyivät hyvin. Erityisesti kielikoulutus osoittautui “erittäin suhdanneherkäksi”. Yksikön toimitusjohtaja on Jacques Eijkens. Oppimistuotteiden kehitys jatkuu pois perinteisistä tuotteista, kohti “kokonaisvaltaisia ratkaisuja”. Yleisessä kirjallisuudessa vuoden menestyjät olivat Stieg Larsson, Stephanie Meyer ja Dan Brown. Kotimaassa otsikoihin nousi Sofi Oksanen romaanillaan “Puhdistus”. Wsoy:n käännösoikeuksien osasto myi ulkomaille 140 suomalaisen teoksen käännösoikeudet. Yhtiö tähtää oppimisratkaisuissa Euroopan Top3 –joukkoon.

Sanoma Trade:n vuosi oli kaksijakoinen: Suomessa meni hyvin, Finnkino teki kaikkien aikojen ennätyksen. Baltiassa, Venäjällä ja Romaniassa painittiin haasteiden kanssa. Liikevoitto putosi selvästi 28 miljoonaan, liikevaihto putosi jonkin verran 828 miljoonaan. Uusia konsepteja ja uusia kioskityyppejä tuodaan markkinoille. R-kioski onkin konseptina yli 20 vuotias. Ihmisille halutaan tarjota tuotteiden lisäksi myös viihtymistä, tietoa ja kokemuksia. Timo Mänty vetää yksikköä. Elokuvateattereissa kokeiltiin uutta: suoria oopperalähetyksiä New Yorkin Metropolitanista. Elokuvateattereiden tiloja voidaan käyttää muuhunkin kuin perinteiseen filmien katsomiseen, niissä järjestetiin esimerkiksi pajatson MM-kisat. Kioskit rarjoavat oivan jakelutien erilaisille kumppaneille, olipa sitten kyseessä konserttiliput taikka pre-paid-liittymät.

Vuosi 2010 on alkanut viime vuotta paremmin. Helmikuussa kirjattiin ensimmäinen mediamainonnan kasvuluku: + 0,8 %:a viime vuoteen verrattuna. Yritys olettaa että mainosmarkkinat ovat vakaat ja paranevat hitaasti vuonna 2010. Haasteet eivät ole ohi mutta“kilpailijoita paremmin on pärjätty”. Yrityksen kilpailuasema on suhteellisesti vahvempi kuin ennen ja se toistaa ohjeistuksen: “Liikevaihto kasvaa ja liikevoitto – ilman kertaluonteisia eriä – paranee hieman”.

 Kysymyksiä toimitusjohtajalle sateli. Lähinnä kritisoitiin optiojärjestelmiä ja kysyttiin onko suurista yrityskaupoista (Hollannissa) saatu riittävä hyöty. Uuden IFRS:n mukaiset poistot olivat ihmettelyn aiheen. "Happotestit on tehty, eikä enempiä goodwill –poistoja tarvitse eikä saa tehdä."  Korkokustannuksista kysyttiin ja niiden todettiin olevan maltilliset. Kuluttaja-aikakausilehtien menekkiä kyseltiin ja selvittelyjen jälkeen todettiin, että Sanoma myi viime vuonna 372 miljoonaa aikakausilehteä, 15 maassa.

Osinkoon (0,80 e) oltiin tyytyväisiä ja Rauramo painotti yrityksen sitoutumista kunnon osingon maksamiseen. Hallitukselle varattiin oikeus käyttää 500.000 euroa lahjoituksiin ("luultavasti" Wsoy:n kirjallisuussäätiö, Helsingin Sanomien säätiö, Aalto ja Itämeren suojelu).

Hallituksen palkkiot pidettiin ennallaan, eikä hallitus suostunut luopumaan 2 kuukauden palkkiosta – talkoohengessä – vaikka niin eräs omistaja ehdottikin. Hallitukseen valittiin edelleen 10 jäsentä: Syrjänen vetäytyi hallituksesta ja tilalle valittiin Antti Herlin. Herlin on noussut Holding Manutas:in kautta Sanoman suurimpiin omistajiin 4.760.000 osakkeella. 

Hallitukselle annettiin valtuutus 16 miljoonan oman osakkeen ostamisesta ja osakeantivaltuutus 82 miljoonan osakkeen osake-annista, joista korkeintaan 41 miljoonaa suunnattuna antina. Henkilökunta-optioihin annettiin valtuudet  5 miljoonaan osakkeeseen asti, uudella osakeostoja vaativalla järjestelmällä. Kun Rauramolta kysyttiin valtuutuksien tarkoitus, hän sanoi näiden olevan osa“hallituksen työkalupakkia, jota käytetään tarvittaessa tai sitten ei”.

Kaiken kaikkiaan mukava kokous, ehkä hieman vaisumpi kuin viime vuotinen mikä saattoi johtua helpotuksesta siitä, että vuodesta 2009 selvittiin sittenkin kuivin jaloin.

Konsultilla on ollut Sanomaa salkussa – hyvänä osingonmaksajana – jo monia vuosia. Viime vuonna tuli tankattua hieman lisää, huokeaan hintaan. Sanoman kurssi kävi alhaimmillaan 8,02 eurossa. Yhtiökokouksen jälkeen – osingon irrottua – kurssi oli 15,40 e. Osake pysyy salkussa ja tarjoaa toivottavasti kilpailukykyisen osingon jatkossakin.

Kahvitarjoilut oli järjestetty ennen kokousta ja ne jäivät tällä kertaa nauttimatta. Osallistujista tuli bongattua hallitus, Sanoman johtoryhmä sekä sijoittajista Erkki Sinkko ja Kim Lindström. Kotilukemiseksi annettiin Iltasanomat ja muutama naisten aikakausilehti.

 Kirjoittaja toimii liikkeenjohdon konsulttina Delta Freight Oy:ssä  www.deltafreight.fi

2 thoughts on “Sanoma – vakaa tulos vaikeassa ympäristössä

 1. Sanoman 10 vuoden tuotosta

  Kirjoitit:

  "Jos sijoitit Sanomaan vuonna 1999, olet saanut sijoituksellesi – osingot uudelleen sijoitettuina – 84,9 %:n tuoton (5,8 % vuotuinen tuotto)."

   

  Tuottoa arvioitaessa kannattaa ottaa huomioon:

  – Vuonna 1999, jolloin Sanoma meni pörssiin, listautumishinta lienee ollut korkeahko kuten yleensä listautuvilla yrityksillä.

  – Näiden 10 vuoden aikana lähes koko ajan osingot ovat olleet Suomessa verottomia.

  – Toisena vertailulukuna oli ilmeisesti vuoden 2009 viimeisen pvän kurssi, joka oli vielä "taantumahintainen".

  – Inflaatiota ei ole otettu laskelmassa huomioon.

   

  Summa summarum: Kohtuullinen tuotto.

   

  Löytyy allekirjoittaneenkin salkusta.

   

  Ke-Lo

   

  1. Tuottokäyrä näytettiin aika nopeasti,

   luvut ovat nuo kirjoitetut.

    

   Yritin tiirata miten olisi käynyt jos osti väärään hintaan.

   Nopealla vilkaisulla oli hyvinkin mahdollista ostaa väärään hintaan ja olla tappiolla vielä 5 vuoden jälkeenkin.

   Itsellä on salkussa sekä 21,84 eurolla ostettuja Sanoman osakkeita (onneksi vain 400 kpl) että 8,54 eurolla ostettuja (valitettavasti vain 251 kpl). Saman osingon saan kummallakin hinnalla ostetuille… Keskihinta onneksi alle päivän tason ja monet osingot kuitattu.

    

   Arvostan pitkäjänteistä osinkopolitiikkaa, jossa omistajaa muistetaan vähintään kerran vuodessa – mieluiten nousevan osingon muodossa.

   Silloin ei ole katastrofi, vaikka ostaa jonkun osakkeen vähän "kalliilla". Aika hoitaa virheen kuntoon.

    

   MM

Comments are closed.

Related Posts

Kirjat

Naapurineljännes

30.11. 1939 voittamaton puna-armeija (=ei voittoja) vyöryi Suomeen vapauttamaan nälkää näkeviä työläisiä sorron ikeestä. Puuhassa oli mukana suurta kansansuosiota nauttinut O-V Kuusinen ”hallituksineen”. Koska puna-armeija