Sijoittajat tyytymättömiä eduskunnan kykyyn hoitaa verotukseen liittyviä asioita

Yhteiskunta

Eduskunta on verotuksen avulla kutistanut yksityisihmisten portfoliosijoitusvarallisuuden (osakkeet+rahastot) pieneksi suhteessa muihin sijoittajiin.  Yksityissijoittajat ovat nyt tyytymättömiä eduskuntaan ja sen valitsemiin hallituksiin ja antavat eduskunnalle arvosanan 6 verotukseen liittyvien asioiden hoitamisesta.

Yksityisihmisten pääomaverotusta on kiristetty viimeksi Kataisen, (Stubb:n) ja Sipilän hallitusten aikaisten eduskuntien toimesta ja pääomatulojen verotus on nyt henkilöstä riippuen yli 25,5 % korkeampaa kuin eduskunnan arvopäämäärien mukaisilla sijoittajatahoilla.

Pääomatuloveroa alettiin periä yksityisihmisiltä 1990-luvulla. 1993-1995 vero on oli 25%. Prosenttia on sen jälkeen muutettu useamman kerran. Vuosina 1996-1999 se oli 28%.  Kataisen hallituksen aikainen eduskunta halusi että yksittäisistä ihmisistä ei tulisi liian varakkaita ja niinpä vuosina 2012-2014 otettiin kaksi asteikkoa käyttöön ja prosentit olivat 30% / 32% ja Sipilän hallituksen aikana, vuoden 2015 jälkeen prosentit nousivat 30% / 33% suuruisiksi.

Portfoliosijoitusvarallisuutta (osakkeita, rahastoja etc..) on erilaisilla tahoilla seuraavasti:

  1. Eläkevakuutusyhtiöillä  noin 241 Mrd€  (suoria osakesijoituksia, rahastosijoituksia, ulkomaisia osakkeita,..)
  2. Valtiolla 38 Mrd€  suomalaisia pörssiosakkeita
  3. Yksityisillä kansalaisilla 46,3 Mrd€ pörssiosakkeita
  4. Yksityisillä kansalaisilla 31,7 Mrd€ rahastoja (lähinnä osake ja korkorahastoja)
  5. Suomen pörssin ulkomaalaisomistus on noin 141 Mrd€ (myös ulkomaalaiset nauttivat suomalaisia yksityisihmisiä edullisemmasta verotuksesta)

Eduskunta on kaikissa tilanteissa kohdellut yksityissijoittajia huonosti. Ei ole riippunut siitä onko eduskunta valinnut itselleen vasemmisto- vaiko oikeisto- painoitteisen hallituksen. Yksityisihmiset eivät koskaan ole olleet eduskunnan arvopäämäärien mukaisia sijoittajia. Yksityisiä ihmisiä on kohdeltu verotuksellisesti muita huonommin ja vähitellen Suomen suuret pörssiyhtiöt ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta siirtyneet julkiseen omistajaohjaukseen.

Sijoittajat ovat eduskuntaan mitä suurimmassa määrin tyytymättömiä.

Lisää tietoa:  wikipedia / pääomatuloverotus

Related Posts