Sijoittajat välttelevät rahoitussektoria

Osakemarkkinat ovat maailmanlaajiuisesti melko korkealla tasolla, kuten oheisen taulukon sektori-indeksien arvostustasoista voimme havaita.

Globaalien sektorien arvostustasot. (Lähde iShares)

Hinnan suhde tulokseen (P/E -suhde) on yleisesti lähes kaksikymmentä ja hinnan suhde tasevarallisuuteen (P/B – suhde) on sekin kivunnut 1,6…3 välille. Osakkeet ovat näin laskien melko korkealle arvostettuja kun ottaa huomioon että tuloskehitystä rasittavat jatkossa:

  • kohoava korkotaso
  • kallistuvat raaka-aineet 
  • valtioiden veronkiristykset (jotka yleensä vähentävät kulutusta ja taloudellista aktiivisuutta)

Rahoitussektorin arvostuksen putoaminen on silmiinpistävää. Se ei ole saavuttanut pankkikriisiä edeltänyttä paikkaansa, vaan mataa samalla tasolla yhteiskuntapalveluiden kanssa. Pankkeihin ei selvästikään vielä luoteta.

Parhaiten ovat toipuneet metsäteollisuuden sekä materiaali ja kaivannaisteollisuuden osakkeet. Alkutuotantohyödykkeitä valmistavan teollisuuden näin voimakas rynnistys on ollut yllättävää.

Yhteiskuntapalvelut, terveydenhuolto ja ydinvoimateknologia ovat toipuneet huonosti. Terveydenhuolto ja yhteiskuntapalvelut laskevat yleensä vähemmän kuin muut ja taas nousussa ne ovat laiskoja ja jähmeitä. Mutta ydinvoimateollisuuden huono menestys on mielenkiintoinen ilmiö. Ydinvoimateollisuus ei ole kasvaneesta tilauskannasta huolimatta pystynyt tekemään suuria voittoja. Olkiluodon kaltaiset katastrofit ovat rasittaneet muidenkin kuin AREVA:n tulosta.

Globaalien sektrorien viimeisten kahden vuoden kehitys (Lähde: Yahoo)

On mielenkiintoista nähdä mitä tapahtuu nyt, jos/kun lähestymme seuraavaa suhdannekäännettä. Kestääkö osakemarkkinoiden veto, vai hyydyttävätkö kohoavat raaka-aineiden hinnat kasvun. Yksityistaloudella on ehkä enemmän kestokykyä kuin vuonna 2007, korkotaso on ennätymatala, eikä pankeilla liene taseissaan luurankoja. Moni asia on siis hyvin. Mutta tällä kertaa meillä on uusi ongelma – yhä pahemmin velkaantuvat valtiontaloudet.

Yllä olevan taulukon P/E- ja P/B- suhteet ovat iShares pankkiiriliikkeen laskemia. Ne on laskettu toteutuneista viimeisen 12kk tuloksista.  Luvut eivät perustu ennusteisiin tulevista voitoista ja ne ovat tässä vallitsevassa tilanteessa melko lailla luotettavia. 

Related Posts