Sijoittajien turvaksi suunnitellaan EU tason valvontaviranomaisia

Valtiovarainministeriö: Uusien EU-valvontaviranomaisten – Euroopan pankkivalvontaviranomainen, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevalvontaviranomainen sekä Euroopan järjestelmäriskineuvosto – tulisi aloittaa toimintansa vuoden 2011 alusta, saada käyttöönsä tarvittavat resurssit ja kehittää välineet rahoitusvakauden seurannalle ja raportoinnille.

EU-maiden valtiovarainministerit ja keskuspankkien pääjohtajat kokoontuvat epäviralliseen Ecofin-neuvoston kokoukseen Brysseliin torstaina ja perjantaina 30.9. – 1.10.2010. Suomea kokouksessa edustavat valtiovarainministeri Jyrki Katainen ja Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen. Kokouksen pääaiheiksi nousevat rahoitusmarkkinoiden vakautta vahvistavat toimet.

Related Posts