Sijoittajien turvaksi suunnitellaan EU tason valvontaviranomaisia

Valtiovarainministeriö: Uusien EU-valvontaviranomaisten – Euroopan pankkivalvontaviranomainen, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevalvontaviranomainen sekä Euroopan järjestelmäriskineuvosto – tulisi aloittaa toimintansa vuoden 2011 alusta, saada käyttöönsä tarvittavat resurssit ja kehittää välineet rahoitusvakauden seurannalle ja raportoinnille.

EU-maiden valtiovarainministerit ja keskuspankkien pääjohtajat kokoontuvat epäviralliseen Ecofin-neuvoston kokoukseen Brysseliin torstaina ja perjantaina 30.9. – 1.10.2010. Suomea kokouksessa edustavat valtiovarainministeri Jyrki Katainen ja Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen. Kokouksen pääaiheiksi nousevat rahoitusmarkkinoiden vakautta vahvistavat toimet.

Related Posts

Asunnot ja metsä

Asuntokauppaa

Aluksi silmäilin uutista, jonka mukaan as.oy. karhuaa nyttemmin konkurssiin menneeltä rakennusfirmalta noin miljoonaa euroa. Uutisessa ei mainittu as.oy:n nimeä, mutta hallituksen pj:n nimellä löytyi as.oy.