Sijoituspalvelusta tehdään raskaasti säädeltyä, luvanvaraista puuhaa

Uusi tammikuussa voimaan astuva EU direktiivin mukainen sijoituspalvelulaki kiristää sijoitusalan sääntelyä ja tekee sijoituspalvelujen tarjoamisesta isojen toimijoiden pelikentän. Samalla sijoittajansuoja ja palveluiden läpinäkyvyys kansalaisten suuntaan paranevat. 

 • Sijoituspalveluyrityksille tulee tuotehyväksyntämenettely, jolla varmistetaan myytävän rahoitusvälineen yhteensopivuus suunnitellulle asiakaskohderyhmälle.
 • Sijoitusneuvojille määritellään ammattipätevyysvaatimukset. Ne koskevat myös muuta tietoa asiakkaille antavia henkilöitä.
 • Säännökset sijoitusneuvonnasta ja asiakkaan kuluista tarkentuvat.
 • Kannustimien käyttö kielletään omaisuudenhoidossa ja riippumattomassa sijoitusneuvonnassa. Lisäksi kielletään sijoituspalveluyrityksen sellaiset henkilöstön palkitsemisjärjestelyt, jotka voisivat kannustaa suosittelemaan ei-ammattimaiselle asiakkaalle muita kuin tälle parhaiten sopivia rahoitusvälineitä.

Joukkorahoituksen välittämisen sääntelyyn muutoksia

Sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen välittäjällä pitää jatkossa olla toimilupa. Tästä lisätään joukkorahoituslakiin EU-direktiivin mukainen säännös. Lisäksi täsmennetään lain menettelytapasäännöksiä sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen välittämisestä.

Joukkorahoituslainsäädäntö pyritään säilyttämään mahdollisimman joustavana ilman kansallista lisäsääntelyä.

Sääntely kattaa monipuolisemmin erilaiset markkinapaikat

Myös laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä uudistuu. Uutta ovat säännökset organisoidun kaupankäynnin järjestämisestä. Organisoitua kaupankäyntiä voidaan tarjota vain tietyillä rahoitusvälineillä: joukkovelkakirjoilla, johdannaisilla, päästöoikeuksilla ja strukturoiduilla rahoitustuotteilla.  

Monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjä voi jatkossa hakea erityistä rekisteröintiä pienten ja keskisuurten yritysten kasvumarkkinapaikalle. Näin pyritään turvaamaan yhtenäiset ja riittävät sijoittajansuojasäännökset EU:ssa. Samalla kuitenkin vähennetään pienten ja keskisuurten liikkeeseenlaskijoiden tarpeetonta hallinnollista rasitetta ja edistetään näiden mahdollisuuksia hankkia yleisörahoitusta.

Seuraamuksia kiristetään ja viranomaisvaltuuksia lisätään

Hallitus esittää tuntuvaa korotusta hallinnolliseen seuraamusmaksuun, joka voidaan määrätä sijoituspalvelulain tai kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain säännösten rikkomisesta:

Oikeushenkilölle seuraamusmaksu voi olla jatkossa enintään 10 prosenttia yhtiön liikevaihdosta.
Luonnolliselle henkilölle voidaan määrätä enintään 5 miljoonan euron seuraamusmaksu.

Finanssivalvonta määrää jatkossa kaikki seuraamusmaksut suoraan itse. Vakavissa rikkomistapauksissa sijoituspalveluyritysten johtohenkilöille voidaan myös määrätä pysyvä toimintakielto. Finanssivalvonnalla on vastedes voimakkaampia keinoja kieltää tarvittaessa tiettyjen rahoitusvälineiden ja muiden sijoitustuotteiden markkinointi ja myynti.

Yhteisöt tunnistetaan LEI-tunnuksella

EU:n arvopaperisääntely edellyttää, että yhteisöasiakkaat tunnistetaan LEI-tunnuksella rahoitusvälineiden ja niiden johdannaisten kaupankäynnin raportoinnissa. Suomessa LEI-tunnusta haetaan Patentti- ja rekisterihallitukselta. LEI-tunnuksen käyttöä valvoo Finanssivalvonta.

Lisätietoa LEI-tunnuksesta (Patentti- ja rekisterihallituksen sivut)

 

Muutokset tulevat voimaan tammikuussa

 

2 thoughts on “Sijoituspalvelusta tehdään raskaasti säädeltyä, luvanvaraista puuhaa

 1. Missä kritiikki?

  Juttu on turhan positiivinen. Esim. joukkorahoituslaissa velvoitetaan pikkutulokkaat maksamaan isoille pelureille sisäänpääsymaksuja (kutsutaan lakitekstissä ”vakuutuksiksi”). Tälläinen on epäeettistä ja epätervettä kilpailunrajoittamista. Kuka näitä sikailuja nostaa esille jos ei Piksu sitä enää tee.

 2. Piksun kirjoittajat muuttavat yhteiskuntaa mielipiteillään

  Olet kyllä oikeassa. Piksu toimitus tekee asiapitoisia artikkeleita, joissa pyritään välittämään tietoa.

  Piksu toimituksen julkaiseman artikkelin sisllöstä osa saattaa olla peräisin lehdistötiedotteesta. Jotta yritykset ja yhteisöt näkisivät lehdistötiedotteiden tekemisen järkeväksi pitää nuo tiedotteet välittää alkuperäisen hengen mukaisina. Otsikon ja etusivulla näkyvän lyhennelmän osalta piksu toimitus  kärjistää viestiä niin että alkuperäisen tiedotteen sävy tulee lukijaa kiinnostavalla tavalla selkeästi esille. Niin on tehty tässäkin tapauksessa. Alkuperiäinen tiedote oli valtionvarainministeriöltä ja piksu toimitus on tehnyt etusivun lyhennelmän hieman kärjekkääksi liittäen mukaan niitä sävyjä joita lainvalmistelun kritiikissä tuli selvästi esille (red tape ja se että pienet toimijat ajetaan tiukalla säätelyllä ja byrokratialla ulos markkinoilta).  Loppu artikkelista on valtionvarainministeriön virkamisten käsialaa.

  Kannanotot, argumentoitu kritiikki ja arvolatautuneet mielipiteet välitetään niissä artikkeleissa joissa on henkilökirjoittaja. Myös keskustelupalstalla ja kommenteissa välitetään henkilökohtaisia kantoja. Ja kritiikki on, niin kuin sanot, tämän verkkolehden suola. Niistä kaikki pitävät ja niistä löytää järkeviä uusia ajatuksia. Mutta valitettavasti piksu toimitus ei voi nimimerkin takaa olla kovin kärjekäs, ainakaan kovin usein. Kärjekkäät asiat pitää sanoa omalla nimellä.

Comments are closed.

Related Posts